ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แนะบัณฑิตป้ายแดงเตรียมคว้างาน พนักงานขายและบริการลูกค้า รับภาวะขาดแคลนแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--

หากจะพูดถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตลาดแรงงานในขณะนี้คาดว่ามีจำนวนมากถึง 5 แสนคนและเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากปีที่ผ่านมาอยู่ราว 4.7 แสนคน ส่งผลให้มีแรงงานจบใหม่จำนวนมาก ดังนั้น การเริ่มต้นการทำงานที่เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่สามารถเริ่มต้นทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แล้วยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีในปัจจุบัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ปขอแนะนำนักศึกษาที่กำลังจบใหม่ด้วยอาชีพพนักงานงานขายและการให้บริการลูกค้าที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานและยังสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์ได้มากทีเดียว

สำหรับพนักงานขาย หรือที่เรียกย่อๆว่า พีซี เป็นอาชีพที่มีบทบาทในการกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจ คุณสมบัติของบุคลากร ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในสินค้า รวมถึงบุคลิกภาพ การสื่อสารและการจูงใจโน้มน้าวลูกค้าให้เห็นจุดเด่นและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ ถือเป็นสิ่งจำเป็น และหากพนักงานมีความสามารถทางด้านภาษาตั้งแต่ภาษาที่ 2 และภาษาที่3 ขึ้นไปสามารถสร้างโอกาสทำให้ขายสินค้าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาษาจีน เพื่อรองรับอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีแนวโน้มในการจับจ่ายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติเด่นดังกล่าวมีความจำเป็นและสำคัญที่จะเสริมศักยภาพของพนักงาน และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย

พนักงานขายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานในส่วนของพนักงานขายขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลน และปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงปี 2559-2560 มีการลงทุนในส่วนของพนักงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ยังต้องอาศัยการให้ข้อมูลกับลูกค้าในแง่เทคโนโลยี และการใช้งาน แต่ถ้าเป็นกลุ่มสินค้าหมวดอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายขับเคลื่อนก็จะใช้ช่องทางอื่นๆ แทน เช่น อีคอมเมิร์ซ สำหรับอายุงานของพนักงานขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1-2 ปีแล้วมักเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นหรือไปทำบริษัทอื่นที่มีรายได้มากกว่า ถือเป็นวัฏจักรของการทำงานในสายนี้ โดยปกติ กลุ่มพนักงานในสายอาชีพจะรับตั้งแต่วุฒิมัธยมฯ 6 แต่ถ้าหากมีวุฒิการศึกษาที่สูงและมีประสบการณ์การทำงานประกอบจะทำให้มีฐานเงินเดือนสูงขึ้นรวมกับความขยันในการทำยอดขายก็จะทำให้มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีกทาง รายได้โดยเฉลี่ยแตะ 2 หมื่นบาทหรือบางคนได้มากกว่า

สำหรับอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ พนักงานให้บริการลูกค้าหรือ คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อสารกับลูกค้าทั้งในรูปแบบการรับสายทางโทรศัพท์ การโต้ตอบทางอีเมล์และสนทนาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Chat) ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริการด้วยใจ ความอดทน รวมถึงการควบคุมอารมณ์เป็นอย่างดี แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะผู้ให้บริการสรรหาบุคลากรมีระบบการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมนำกรณีศึกษาต่างๆ มาแบ่งปันและร่วมแก้ไขปัญหารวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานฯ ได้เตรียมการรับมือ หัวใจสำคัญของพนักงานฯ ต้องมีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีสติจะทำให้ปัญหาคลี่คลายได้อย่างง่ายขึ้น สำหรับอาชีพพนักงานให้บริการข้อมูลนับว่ามีส่วนสำคัญด้านการให้บริการอย่างมากในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของแมนพาวเวอร์มีทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อีคอมเมิรซ์และอื่นๆ ซึ่งความต้องการแรงงานกลุ่มนี้โตมากกว่า 20% จากผลของยุคเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตัล


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องย่อ: ป่าแห่งศรัทธา

มะนาว(ฉัตร-ปริยฉัตร) บัณฑิตป้ายแดงแห่งคณะวนศาสตร์ ถูกบรรจุเข้าทำงานในป่าต้นน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอ ด้วยความรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานที่ไฝ่ฝันมาตั้งแต่เล็ก แต่สุทิน(ป๊อป-พลรัตน์)พ่อของเธอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใกล้ปลดระวาง...

เอกชนจับมือทหารแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในภาคอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท.ร่วมมือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร แลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเทคโนโลยี พร้อมสถานที่และวิทยากรการอบรม เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเดิมในระบบและผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหารในสาขาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ สภาอุตสาหกรรมแ...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง