ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.วธ. เปิดงาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ยิ่งใหญ่ 5 ชาติร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ชูประเพณีบุญหลวง-การละเล่นผีตาโขน โด่งดังสู่ระดับนานาชาติ ผลักดันไทยศูนย์กลางการแสดงหน้ากากแห่งเอเชีย ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่เวทีกลางสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) ประธานพิธีเปิดงาน "ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 16–18 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย พร้อมอัญเชิญถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหน้ากากผีตาโขน ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.หน้ากากโบราณและ2.หน้ากากสวยงามและสร้างสรรค์ มีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจังหวัดเลย ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมรวมทั้งคณะนักแสดงจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561" เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ภายใต้โมเดล"ประเทศไทย 4.0" (Thailand 4.0) วธ.ได้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่คนในชุมชนโดยได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมต่อยอด สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่า 5 สาขา หรือ 5 F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์การออกแบบและแฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรม 1 ใน 5 F โดยขับเคลื่อนการทำงานแบบประชารัฐในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก

นายวีระ กล่าวอีกว่า งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นงานประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสืบทอดมายาวนานและในวันนี้ ผมได้เห็นความงดงามของขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาและสนุกสนานรื่นเริงของงานประเพณีสะท้อนถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวจังหวัดเลย ที่มีความศรัทธายึดมั่นในศาสนาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกระดับให้เป็นงานประเพณี ทั้งในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วในขณะนี้

ทั้งนี้ ปีนี้ วธ. ได้เชิญประเทศต่างๆ เข้าร่วมแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวม 5ประเทศ ประกอบด้วย1.คณะการแสดงหน้ากากพื้นบ้าน ชุด ระบำชาวนา จากกัมพูชา 2. คณะหุ่นกะบองลาวจัดการแสดงชุด ระบำหน้ากากผีเซื้อ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 3. การแสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวางจากเมียนมาร์ 4. การแสดงชุด 'ระบำ TuTru' เรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ยิน-หยาง ความสมดุลของพลังจักรวาล จากเวียดนาม และ 5. คณะการแสดงชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุตทัลลอรี ละครรำหน้ากากพื้นบ้าน จากสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ ขบวนแห่ผีตาโขน การแสดงของกลุ่มผีตาโขนต่างๆ การแสดงแสงสีเสียงและพลุสวยงามผีตาโขน การสาธิตการทำและวาดหน้ากากผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าโอทอปของที่ระลึกของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ รวมทั้งนิทรรศการหน้ากาก "ต่างคล้าย ใช่เลย หน้ากากอาเซียน +3"บอกเล่าวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับหน้ากาก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของประเทศต่างๆ เพื่อผลักดันให้เป็นงานระดับโลกอีกทั้งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงหน้ากากแห่งเอเชียดึงดูดการมาเยือนของนักท่องเที่ยว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วธ. ร่วมกับจังหวัดเลย ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายด้านวัฒนธรรม สืบทอด ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน พร้อมจัดโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ปี 60 วันที่ 24-26 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน "ประเพณีบุญหลวงการละเล่น ผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560" โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายคุมพล...

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง