ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

DPU ผุดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิต ผู้ประกอบการ-บุคลากรยุคดิจิทัล รองรับศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--Big Moon

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0-5.0 และอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลกส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อทุกภาคส่วนและเศรษฐกิจโดยรวม โลกหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตรอีกมากมาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะมนุษย์ผนวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จึงได้ก่อตั้งหลักสูตร "DPU X: Craft Your Future หรือสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต" ขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้าง Future Workforce หรือบุคลากรที่มีทักษะตอบโจทย์การทำงานในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ รวมถึงการพัฒนา Future Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการแห่งยุคดิจิทัล ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในยุคที่ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง คอร์สเรียนต่างๆ ภายใต้ DPU X จึงมีความหลากหลายในด้านดิจิทัล ไอที และธุรกิจสตาร์ทอัพ รองรับอาชีพหรือธุรกิจเกิดใหม่ในอนาคตได้ ทั้งยังมี DPU X Space ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อรองรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าเป็นสมาชิกของ DPU X ด้วย

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า "เนื่องด้วยในปี 2561 นี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ฉลองครบรอบ 50 ปี จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิดตัว DPU X เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตอย่างที่ได้ทำมาตลอด 50 ปี สำหรับวิสัยทัศน์ของเราสามารถเห็นได้ชัดเจนในหลักสูตรและวาระการวิจัยในทุกหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีองค์ประกอบสำคัญฝังอยู่เรียกว่า DPU Core เพื่อรับประกันว่า บัณฑิตทุกคนที่จบออกไปจะตอบสนองความต้องการในยุคศตวรรษทื่ 21 ได้เป็นอย่างดี โดยทางเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial skills) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Analytical and problem-solving skills) ทักษะทางเทคโนโลยี (Technological skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills) และทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้สมบูรณ์ ทั้งยังจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านการทำงานเป็นทีม เช่น เมเคอร์สเปซ (Makerspace) โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working space) และ คอลลาบอเรทิฟ สเปซ (Collaborative space) พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ เช่น Chatbot เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Robot Drone ภาพเสมือน 3 มิติ (AR) และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)"

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า "ผู้ประกอบการที่จะสร้างและรักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในอนาคต ต้องมีความรู้และทักษะที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะเรื่องความฉลาดในการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันและนำเสนอทางเลือกของสินค้าและบริการที่สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ก่อนใคร ปรับตัวได้ไวก่อนถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Marketing, Logistics, Finance, Accounting, HR ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการงานเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยสร้าง Value Chain ที่แข็งแรง ทำให้ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโต อยู่รอด และยั่งยืนในระยะยาวได้อีกด้วย"

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการหลักสูตร DPU X กล่าวว่า "ความจำเป็นในการสร้างบุคลากรที่พร้อมในโลกอนาคตเป็นเรื่องจำเป็นเพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่มีความเสี่ยงที่สุดคือคนที่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยน และถ้าบุคลากรที่เรากำลังสร้างและสอนอยู่ ไม่ได้รับการติดอาวุธและเครื่องมือให้พร้อมสำหรับอนาคต นี่จะกลายเป็นความเสี่ยงของพวกเขาขึ้นมาทันที และเป็นความเสี่ยงสูงในระดับประเทศอีกด้วย นับว่าการจะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนและความไม่ชัดเจน ถือเป็นความท้าทายของพวกเราในยุค Digital Disruption ที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ แนวคิดและทักษะที่จำเป็น สามารถรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต ดังนั้น DPU X จึงถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในแง่มุมต่างๆ เหล่านี้ผ่านหลักสูตรหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และงานวิจัยด้าน Future Workforce ที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ"

สำหรับนักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, พนักงานบริษัท, นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตร DPU X ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://dpux.dpu.ac.th หรือ โทร. 02-954-8630


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเปืดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ ด้วยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาหมากล้อม และเพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือของผู้เล่นหมากล้อมโดย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง