ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพีเอฟ ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล เลี้ยงสัตว์อย่างมีจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--ซีพีเอฟ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นยกระดับการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสิภาพสัตว์สากลที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าตามเป้าหมายขยายการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องแบบคอกขังรวมให้ครอบคุลมธุรกิจประเทศไทยในปี 2568 และกิจการในต่างประเทศในปี 2571 ส่วนธุรกิจสัตว์ปีกดำเนินการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลมาตั้งแต่ปี 2543 พร้อมจะขยายผลสู่เกษตรกรในเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วยรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่การผลิต

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสัตวแพทย์บริการวิชาการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า สำหรับฟาร์มสร้างใหม่ในประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 ถูกออกแบบเป็นคอกขังรวมสำหรับแม่พันธุ์สุกรอุ้มทองทั้งหมด ส่วนฟาร์มเก่าที่เป็นคอกขังเดี่ยว จะทะยอยปรับเปลี่ยน ส่วนฟาร์มสร้างใหม่ของธุรกิจในต่างประเทศจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ครอบคลุมกิจในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน ฟาร์มเลี้ยงสุกรของ ซีพีเอฟ ทั้งหมดเป็นโรงเรือนระบบปิดควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling System หรือ EVAP) เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์ ได้อยู่สุขสบายในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ทำให้สัตว์เครียด รวมถึงการขนส่งสุกรจะให้สัตว์เดินไปตามทางเดินไปขึ้นรถ โดยไม่มีการตีไล่ ขณะที่บนรถจะมีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำเพื่อลดความร้อนและอุณหภูมิในตัวสัตว์ และขนส่งในจำนวนที่เหมาะสมเท่านั้น

"บริษัทฯ ประกาศนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อตอกย้ำแนวทางการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นทำให้สัตว์มีความสุขสบายตลอดการเลี้ยง รวมถึงส่งต่อแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้กับคู่ค้าธุรกิจของบริษัทนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย" น.สพ.ดำเนิน กล่าว

ซีพีเอฟ ได้ดำเนินการและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจสุกรและสัตว์ปีก ตลอดจนธุรกิจสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ปราศจากความหิวกระหาย ไม่รู้สึกอึดอัดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ไม่ป่วย บาดเจ็บ หรือเจ็บปวด ไม่มีความกลัวและความทุกข์ทรมาน และสุดท้ายสัตว์ต้องสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ (Five Freedom) ซึ่งสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ที่ต้องเลี้ยงสัตว์ให้มีอิสระ 5 ประการ เพื่อทำให้สัตว์มีสุขภาพดี ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์

น.สพ.ดำเนิน กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีการพัฒนาการจัดการในฟาร์มสุกร เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคโดยวิธีการเก็บตัวอย่างจากน้ำลายของสุกร วิธีการง่ายๆ คือ ใช้เชือกให้สุกรเคี้ยวเล่นแล้วนำน้ำลายทีได้ไปตรวจดรค ทดแทนการเจาะเลือกที่ทำให้สุกรเจ็บปวด นอกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนแบบไม่ใช้เข็มเพื่อลดความเจ็บปวดของสุกร เป็นต้น

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกและผู้เชี่ยวชาญสวัสดิภาพสัตว์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ของธุรกิจไก่เนื้อทั้งหมดของประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล มาตั้งแต่ปี 2543 และกำลังเร่งพัฒนาเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer) ขยายขอบเขตจากประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกประเทศภายในปี 2563 เพื่อช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกต้อง

สำหรับการเลี้ยงไก่ของ ซีพีเอฟ ในประเทศไทย มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สากลตั้งแต่โรงเรือนเลี้ยงระบบปิด (EVAP) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ไก่มีสุขภาพดี มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมธรรมชาติ ตามหลักการ Five Freedom ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอและได้ใบรับรองจากบริษัทผู้ตรวจสอบชั้นนำของโลก และซีพีเอฟ ได้รับการรับรองมาตรฐาน QS (Quality and Safety) ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารอย่างเคร่งครัด จากประเทศเยอรมันนี เป็นรายแรกนอกสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการเลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวทาง "ระบบคอมพาร์ทเม้นท์" เพื่อป้องกันไข้หวัดนก และสนับสนุนหลักสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องปราศจากโรคภัย บาดเจ็บและเจ็บปวด ประกอบด้วย 1.มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management) สำหรับสถานประกอบการ ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม หรือ HACCP สำหรับโรคไข้หวัดนก 2.การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนในรัศมี 1 กม. รอบฟาร์ม (Surveillance) 3.การควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนในรัศมี 1 กม.รอบฟาร์ม 4.ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทำให้สามารถติดตามข้อมูลการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed) ถึง โรงงานแปรรูปอาหาร

"การปฏิบัติตามนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเราต้องดูแลให้สัตว์อยู่สบาย ปลอดภัยและมีสุขภาพดีที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเพื่อเร่งการเติบโต นั่นคือส่งผลให้เนื้อสัตว์ปลอดโรคและปลอดสารตกค้าง" น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าว

น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำฟาร์มไก่เนื้อให้ดำเนินการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ รวมถึงการฝึกอบรมให้เกษตรกรเข้าใจเพื่อนำความรู้ไปใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ได้ขยายผลต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่บริษัทมีการลงทุน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้ปฏิบัติด้วยหลักการเดียวกัน เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

"เรายกระดับธุรกิจเนื้อไก่ของ ซีพีเอฟ สู่มาตรฐานระดับโลกแล้ว ซึ่งเราก้าวข้ามไปอีกขั้นในการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามแนวทางสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามมาตรฐานสากลที่กำหนด อีกทั้งการปฎิบัติสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีเป็นการสนับสนุนโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ขององค์การอนามัยโลก ทั้งสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม" น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าว

สำหรับนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ของ ซีพีเอฟ ยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสมและมีมนุษยธรรม รวมถึงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันด้านการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และร่วมพัฒนาแนวทางการเลี้ยงสัตว์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Farming and Food Production) ที่จะช่วยให้สัตว์อยู่อย่างสุขสบายและมีสุขภาพดี จึงลดความจำเป็นเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคเนื้อสัตว์.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เลี้ยงหมูร้องรัฐปกป้องเกษตรกร...ระงับนำเข้าเครื่องในหมู ย้ำพร้อมเคลื่อนม๊อบหากรัฐยังละเลย

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐหันมาเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าเครื่องในสุกรให้มากขึ้น เพื่อหยุดการทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

ภาพข่าว: อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัยเป็นตัวแทนมอบเงินสินไหมเนื่องจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด โดย คุณฌอง พอล บูรแบช ผู้อำนวยการ-ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินสินไหม จำนวน 9,562,350 บาท แก่คุณสุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง