ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะจัดงานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นเวทีในการขยายบทบาท เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สศค. ทั้งในด้านนโยบายและผลงานวิชาการไปสู่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

การสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จะเป็นการเสวนาเรื่อง "เศรษฐกิจอีสานมื่อนี่ ม่วนอีหลีแม่นบ่" ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) ผศ. ดร. นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ผศ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค. เป็นผู้เสวนา และมีนายภัทร จารุวัฒนมงคล สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค. เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการเสวนาในช่วงนี้จะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้บริบททางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน เช่น กับดักรายได้ปานกลาง กับดักการเติบโตที่ไม่สมดุล กับดักความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องร่วมกันวางแผนรับมือ เพื่อมุ่งหน้าสู่การเติบโตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ช่วงที่ 2 จะเป็นการบรรยายเรื่อง "คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญกับ กอช." โดยได้รับเกียรติจากนางจิราพร บุญวานิช อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการออม "คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ" ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนารับทราบ โดยจะกล่าวถึงโครงการวางแผนเกษียณสุขกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อแนะนำช่องการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินและการออมอย่างมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจในเรื่องการวางแผนการเงินการออม

ขณะที่ในช่วงที่ 3 จะเป็นการบรรยายเรื่อง "รู้ลึก รู้จริง การเงินภาคประชาชน" และ "มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โดยมีผู้ร่วมบรรยาย ประกอบด้วย 1) นางสาวกฤติกา โพธิ์ไทรย์ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สศค. 2) นายชยเดช โพธิคามบำรุง สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สศค. 3) นายทิวนาถ ดำรงยุทธ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สศค. และ 4) นางสาวพิมลรัตน์ สิริเศรษฐอาภา สำนักนโยบายภาษี สศค. โดยจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินระดับฐานรากและนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564 การดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แชร์ลูกโซ่ เป็นต้น รวมถึงให้ข้อมูลเรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สศค. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fpo.go.th

คณะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3120

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

TMB BANK จัดสัมมนา "เศรษฐกิจไทย ปี 49 จะก้าวไปอย่างไร"

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ธ.ทหารไทย ธนาคารทหารไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจไทยปี 49 จะก้าวไปอย่างไร...?" เพื่อให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน และภาวะธุรกิจ ตลอดจนมุมมองและทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2549...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง