ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนอาสา ปันเสียง ปันความสุขและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือดีๆ ให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--TK park

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอ่านการเรียนรู้วันนี้ แม้จะส่งผลให้โลกของการเรียนรู้ของคนเราเปิดกว้างมากขนาดไหน แต่...ปัจจุบันพบว่า ยังมีกลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้บกพร่องทางการอ่าน ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และขาดการสนับสนุนในการเสาะแสวงหาความรู้เป็นจำนวนมาก

อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน ได้มาร่วมกันทำความดี แบ่งปันความสุขจากการอ่าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ และความรู้ดีๆ ให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้บกพร่องทางการอ่าน ด้วยการจัดทำโครงการ "ปันเสียง" เพื่อจัดทำหนังสือเสียงในระบบเดซี (Daisy - Digital Accessible Information System) มอบให้กับห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งให้บริการหนังสือเสียงในพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้ TK park และห้องสมุดเครือข่าย

ดร. อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลอุทยานการเรียนรู้ TK park กล่าวว่าการจัดทำโครงการ"ปันเสียง" เป็นการเชิญชวนให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปจับคู่กันมาสมัครเป็นอาสาอ่านหนังสือเสียง ระบบเดซี ซึ่งเป็นการทำหนังสือเสียงที่ได้นำเอาระบบดัชนีตามโครงสร้างต่างๆ ของหนังสือ เช่น บท หน้า ย่อหน้าและบรรทัด มาใส่ไว้ในตัวชุดของหนังสือเสียงด้วย โดยใช้โปรแกรมพิเศษในการบันทึกและเรียบเรียงเสียงตามโครงสร้าง จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนังสือ Daisy ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายหนังสือเล่ม โดยเมื่อเปิดฟังด้วยโปรแกรมที่กำหนดไว้ก็จะสามารถเลือกหน้า เลือกบทหรือแม้แต่บรรทัดได้ ทำให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้บกพร่องทางการอ่านสามารถเข้าถึงหนังสือเสียงได้สะดวกและได้รับความรู้ง่ายขึ้น

โดยโครงการได้จัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายอาสาปันเสียง เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวนทั้งหมด 10 รุ่นๆ ละประมาณ 20-22 คน ซึ่งปรากฏว่ามีเยาวชนสนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสามารถรับได้จำนวนจำกัด กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาให้กับน้องๆ แล้วยัง เป็นโอกาสในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง การใช้ซอฟต์แวร์ผลิตหนังสือเสียง และจัดทำหนังสือเสียงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยอบรมต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน ขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 7 และจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี ได้ไม่ต่ำกว่า 50 เรื่อง

สำหรับหนังสือเสียงที่เรียกว่า DAISY (Digital Accessible Information System) นี้เกิดขึ้นมาตั้งปี 2539 โดยองค์การมาตรฐานข้อมูลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Information Standards Organization) เป็นการต่อยอดจากระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยทั้งเสียง ตัวหนังสือ หรือรูปภาพเช่นเดียวกับในเล่มหนังสือ โดยส่วนต่างๆ ดังกล่าวสามารถแสดงผลไปได้พร้อมๆ กัน คล้ายๆ กับการร้องเพลงคาราโอเกะ ที่ได้ยินทั้งเสียงดนตรีและเห็นเนื้อหาไปพร้อมๆ กัน

ในความเป็นจริงแล้วหนังสือเสียงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรกับกลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้บกพร่องทางการอ่าน พัชรพร ไตรอังกูร บรรณารักษ์ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยที่ลงทะเบียนไว้มีจำนวนประมาณ 200,000 คน ส่วนใหญ่มีความพิการมาแต่กำเนิด ส่วนที่พิการภายหลัง มาจากสาเหตุ อุบัติเหตุ เบาหวาน ต้อหิน โดยผู้พิการแต่กำเนิดพัฒนาการการเรียนรู้ของเขาจะดีกว่าผู้พิการที่ตาบอดทีหลัง ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป การเรียนรู้ส่วนใหญ่ผ่านการสัมผัส การฟัง และแหล่งเรียนรู้ได้ดีที่สุดของเขาคือ หนังสือเสียง

"หนังสือเสียงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากของผู้พิการทางสายตา เพราะนั่นคือ แหล่งการเรียนรู้ของพวกเขา นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองแล้ว หนังสือเสียงยังช่วยด้านจิตใจ ลดความเครียด เป็นการพักผ่อน คนปกติดูทีวีดูหนังเพื่อผ่อนคลาย ผู้พิการทางสายตาก็ใช้หนังสือเสียงเพื่อการผ่อนคลายเช่นกัน หนังสือเสียงที่ผู้พิการทางสายตานิยมฟัง คือ นิยาย ซึ่งอยู่ในหมวดเพื่อการบันเทิง ต่อมาหมวดความรู้ เพราะเขาฟังและนำไปพัฒนา-ปรับใช้กับตนเอง"

นอกจากนี้บรรณารักษ์ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ยังกล่าวด้วยว่าอาสาสมัครการอ่านหนังสือเสียง 90% มาจากกิจกรรมปันเสียงที่ทางอุทยานการเรียนรู้ TK park จัดขึ้น ซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเสียงที่คุณให้เขาฟัง มันคือโอกาสของเขา โอกาสที่จะเรียนรู้วิชาชีพ โอกาสได้รับความรู้ โอกาสให้เขาพัฒนาตนเอง มันคือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ด้านศวัสมน ใจดี หรือน้องไอเดีย หนึ่งในอาสาสมัครโครงการปันเสียง ซึ่งปัจจุบันกำลังจะเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าว่า หนังสือเสียงมีความสำคัญมาก เราคนปกติ เราอ่านหนังสือเราได้เรียนรู้ ได้ความรู้ ได้ความสนุกสนานจากการอ่าน เหมือนกันค่ะ คนพิการทางสายตา เขารับรู้ได้ด้วยเสียง เขาก็ได้ความรู้ ความสนุกเช่นกัน กลับกันที่เราคนปกติเราอ่านได้เอง แต่เค้าอ่านด้วยเสียงของเรา เราต้องสร้างภาพภายในหัวให้กับเขา เขาก็จะได้รับโอกาสมากมายในชีวิตจากที่เราปันเสียงของเราเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเขา

นอกจากนี้น้องยังบอกว่าด้วยว่า หนังสือเสียงที่ดี ต้องเป็นเสียงธรรมชาติ เราตื่นเต้น เราเสียใจ เสียงถ่ายทอดได้ ที่สำคัญการพรรณนาโวหาร พยายามอธิบายให้เขาได้เห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อเขาได้ต่อภาพในจินตนาการของเขาได้ เราคนปกติเห็นภาพจากหนังสือ ผู้พิการทางสายตาเขาไม่เห็นอย่างที่เราเห็น เพราะฉะนั้นการบรรยายภาพต่างๆ จะทำให้เขาประติดประต่อเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้น

สำหรับการเข้าร่วมโครงการปันเสียงครั้งนี้ น้องไอเดียเล่าให้ฟังว่า เนื่องจากเคยเข้าร่วมโครงการหนูน้อยเล่านิทานของทีเค พาร์ค เพราะชอบอ่าน-เล่านิทาน และเคยไปต่างจังหวัดกับครอบครัวไปทำกิจกรรมเล่านิทานให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกล จึงสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เพราะอยากอ่านหนังสือให้กับคนพิการทางสายตาได้ฟัง โดยได้ชวนน้องสาวไอซี มาเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้เวลาที่ว่างในช่วงปิดเทอมทำประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองด้วย เพราะการอ่านหนังสือเสียง ทำให้เราได้ความรู้เพิ่ม ได้ความเพลิดเพลิน และพัฒนาตนเองด้วย โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับ คือทำให้พูดชัดขึ้น ออกเสียงได้ถูกต้อง อย่าง ส.เสือ ที่ออกเสียงผิดมาตลอด รวมทั้งการหายใจ การเว้นวรรค จากที่บันทึกเสียงรอบแรกใช้เวลาหลายชั่วโมง พอชั่วโมงการอ่านมากขึ้น ก็ช่วยให้เราออกเสียงได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และอ่านเร็วขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะ"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"งานฉายภาพยนตร์อนิเมชั่นเพื่อนบ้าน" (NEIGHBOR ANIMATION SCREENING)

กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ ท่ามกลางกระแสความนิยมและการเติบโตของภาพยนตร์อนิเมชั่น ในวงการบันเทิงบ้านเรา อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมทั้งปลุกเร้าความคิดของเยาวชนที่สนใจ ด้าน...

อุทยานการเรียนรู้ มิติใหม่แห่งวงการศึกษาไทย ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเปิดให้บริการปลายมกราคม 2548

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ อุทยานการเรียนรู้ สร้างมิติใหม่วงการศึกษาไทย เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องสมุดมีชีวิต, ลานสานฝัน, TK theatre ที่มีห้องเสมือนจริงเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้ใ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง