ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.ขอนแก่น เผยมาตรการ รับมือระบบ TCAS คลายความกังวล นักเรียน ผู้ปกครอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามในประกาศรับบุคคลเข้าศึกษา ตามระบบ TCAS รอบที่ 3 แล้ว ซึ่งมีผู้สนใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครสาขาต่าง ๆ จำนวนมาก และมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงปัญหาการสำรองที่นั่งเผื่อเลือกสำหรับผู้สมัครที่มีค่าคะแนนสูงซึ่งติดหลายคณะ/สาขาวิชา โดยเป็นไปตามคาดการณ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไม่นิ่งนอนใจในการกำหนดมาตรการ ขยายจำนวนรับของแต่ละสาขาวิชาในรอบนี้ไว้ล่วงหน้า ในสัดส่วนที่เหมาะสม จากที่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลว่าที่นั่งในการรับเข้าศึกษาจะถูกกันไว้เผื่อเลือก จากผู้ที่มีคะแนนสูงกว่า เพราะผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีการจัดอันดับ ด้วยความห่วงใยต่อนักเรียน และผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงคาดการณ์ล่วงหน้า จากการวิเคราะห์ TCAS ในขั้นตอนการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ พบว่า เมื่อผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกได้ถึง 4 ที่นั่ง โดยไม่เรียงลำดับ ก็ย่อมมี "ที่ว่าง" เหลือไว้มาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมาตรการ รองรับนักเรียนเพื่อให้มีสิทธิ์รับเข้าการศึกษาในสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง ด้วยมาตรการ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมข้อมูลเพื่อขยายจำนวนรับเข้าศึกษา ของแต่ละสาขาวิชาในรอบนี้ (3/1) ไว้ล่วงหน้าแล้ว

2. การขยายจำนวนรับเข้าศึกษา ถูกวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ จาก ฐานข้อมูลการรับเข้าเดิม และความนิยมของสาขานั้นๆ ตลอดจนพิจารณาตามความสามารถในการรับเข้าศึกษาต่อของแต่ละสาขา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. อย่างไรก็ตามการขยายที่นั่งรับเข้ายังคงคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนที่จะเรียนให้สำเร็จการศึกษาได้

4. ดังนั้นผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบนี้ (3/1) จะเห็นการประกาศรับในจำนวนที่เพิ่มขึ้น จากจำนวนที่ประกาศรับเดิม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีนโยบายคัดออกจากการสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุที่ยิ่งยวดจริง ๆ อันเกิดจากผู้สอบสัมภาษณ์เอง ฉะนั้นให้มั่นใจว่าทุกคนเป็นตัวจริง ไม่ใช่ตัวสำรอง มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแน่นอน ยกเว้นกลุ่มที่ขึ้นเป็นรายชื่อสำรองไว้กรณีมีที่นั่งว่างในรอบที่ 5

"มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการขยายที่จำนวนรับเข้าของแต่ละสาขา ในรอบปัจจุบัน (3/1) ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยากเรียนจะได้เรียนมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอรอบที่ 3/2 และคาดว่ารอบ 3 น่าจะเป็นรอบที่คนคะแนนสูงส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกแล้วโดยไม่รอรอบ 4 ดังนั้นน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบนี้จะเห็นการประกาศรับในจำนวนที่เพิ่มจากจำนวนที่ประกาศเดิม โดยทุกคนเป็นตัวจริง ไม่ใช่สำรอง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีนโยบายคัดออกจากการสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเกิดจากข้อจำกัดผู้สอบสัมภาษณ์เอง และขอให้น้อง ๆ ที่รออยู่ได้มีที่เรียนและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ตนชอบ มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการต้อนรับและเตรียมการสอนให้ทุกคนที่อยู่ในรั้วกัลปพฤกษ์ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ไปพร้อม ๆ กัน แล้วพบกันปลายเดือนกรกฎาคม" รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก KKU-TCAS #3 ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/result/2017/3/

ข้อมูลเพิ่มเติม

TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ลงนามความร่วมมือกันให้ทุกมหาวิทยาลัย เริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องกดยืนยันสิทธิ์ที่นั่งตอบรับเข้าศึกษาในแต่ละสถาบันศึกษา ได้แค่คนละ 1 ที่ เท่านั้น

ระบบ TCAS มี 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งไว้ ในรอบนี้เป็นการ Pre-screening เท่านั้นอาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทางร่วมด้วย

2. สมัครสอบข้อเขียนรอบโควตา สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสอบเอง และในบางสาขาวิชาจะรับพิจารณาคะแนน GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

3. การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (รอบที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้) ในรอบนี้เป็นการสอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ รวมการรับตรงจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท. ) ด้วย โดย ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีการจัดอันดับ

4. การรับ Admission ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

5. การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่จัดขึ้นเอง หรือการสอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

JI-NET เปิดตัวแบรนด์แคมเปญจ์ใหม่ เผยแรงหนุนความสำเร็จธุรกิจไทย

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด ผู้นำการให้บริการอินเตอร์เนต (ISP) ภายใต้ชื่อ "เจไอเนต" ประกาศแคมเปญจ์การสื่อสารองค์กร (Corporate Ad Campaign) ใหม่ล่าสุดออกมา ตอกย้ำภาพผู้นำในธุรกิจ นักธุรกิจชั้นนำเผยเคล็ดลับความ...

The 7th Asian Cartoon Exhibition "Getting a Job in Asia"

The Japan Foundation, Bangkok, the Thai Cartoonists Association and Fine and Applied Art Faculty of KhonKaen University proudly present "the 7th Asian Cartoon Exhibition" เจแฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สมาคมการ์ตูนไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิใจเสนอ "นิทรรศการก...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง