ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีเซลส์ สานพลัง ทีโอที บริหารต่อยอด NextGov ก้าวสู่ Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) สานพลังร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ "ความร่วมมือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่ Thailand 4.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุม ชั้น 20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และนางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาครัฐ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ "ความร่วมมือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่ Thailand 4.0" โดยมี นางวิภาดา พรหมมาณพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และนางวิไลลักษณ์ เวศย์วิบุล ผู้จัดการฝ่ายขายรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาครัฐ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการบูรณาการข้อมูลของทุกส่วนงานภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เกิดการใช้งานระบบบนฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาองค์กรภาครัฐเข้าสู่ Thailand 4.0

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ กล่าวว่า "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กำลังจะมีความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่ Thailand 4.0 ทีเซลส์ (TCELS) มีพันธกิจในการสนับสนุน บ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง เชื่อมโยง และนำพาเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร"

"ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน"

"นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทำงานของภาครัฐให้อยู่ในระดับเทียบเท่าสากล รวมถึงการบริหารงานที่เปิดกว้างเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ถึงกัน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ทีเซลส์ (TCELS) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ New Government Platform หรือ "NextGov" ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบคลัง ๔.๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และคาดหวังว่าการพัฒนาดังกล่าว จะเป็นการวางรากฐานต่อการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลต่อไป" ดร.นเรศกล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย โดย นายสุวิทย์ คุณ...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง