ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชู 7 มิถุนายน เป็นวันสหกรณ์นักเรียน จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานสหกรณ์นักเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชู "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลสำเร็จในการส่งเสริม การสอนวิชาสหกรณ์และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ 504 แห่งทั่วประเทศ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับหลักและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน กรมฯจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษา เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแนะนำการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ เริ่มจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จนถึงปัจจุบันได้มีการขยายผลการสอนวิชาสหกรณ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนสอนศาสนาปอเนาะ รวม 504 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งในส่วนกลางจะมีการจัดงานที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยฐานการเรียนรู้การสหกรณ์และตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน 7 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 "โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน" ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ฐานที่ 2 ตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน ฐานที่ 3 นิทรรศการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฐานที่ 4 นิทรรศการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฐานที่ 5 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ฐานที่ 6 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ฐานที่ 7 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด และกิจกรรมบนเวทีใหญ่ มีการตอบปัญหาชิงรางวัลของนักเรียน การประกวดร้องเพลง การประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และการประกวดอาหาร การมอบรางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่ชนะการประกวด โดยคาดว่าจะมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 28 โรงเรียน เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

สำหรับพื้นที่ส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดจะร่วมกันจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจะกำหนดตามความเหมาะสม โดยในวันดังกล่าวจะมีข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ ผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านสหกรณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานและสื่อการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนร่วมกัน ขณะเดียวกันยังมีการจัดประกวดการจดบันทึก กการประชุมสหกรณ์ ประกวดการบันทึกบัญชี ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพสหกรณ์ในอุดมคติ หรือประกวดเรียงความเกี่ยวกับสหกรณ์นักเรียน และมีพิธีมอบรางวัลเป็นประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมากยิ่งขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง