ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รัฐบาล โดย ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--ศูนย์สมัชชาคุณธรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" โดยมีนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น๑ กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พร้อมตอกย้ำแนวคิดนี้กับสังคมไทย ให้เกิดเป็นกระแส สร้างความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประชาชนนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอนาคต

สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ด้วยกัน ส่วนแรกเกี่ยวกับการเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และฉันทามติ เป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอทางนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะต่อไป ในรูปแบบ "สมัชชาคุณธรรม" โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วม เป็นต้น

ส่วนที่สอง การจัดการความรู้และเวทีทางวิชาการ อาทิ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม การนำเสนอกระบวนการ หรือเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมในบริบทต่างๆ การนำเสนอบทเรียนความสำเร็จชุมชน องค์กรคุณธรรม เป็นต้น

ส่วนที่ ๓ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกรณีต้นแบบ ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ของภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบ "ตลาดนัดคุณธรรม" แบ่งออกเป็น ๗ โซนด้วยกัน คือ โซนที่๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน, โซนที่๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม

โซนที่๓ การขับเคลื่อนคุณธรรม พอพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขององค์กรเครือข่าย, โซนที่๔ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม, โซนที่๕ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม, โซนที่๖ คุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย, โซนที่๗ ลานกิจกรรมสาระบันเทิง /เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ส่วนที่ ๔ การยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและส่วนที่ ๕ กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม อาทิ คุณตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา, คุณแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ๔ ประการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ทัศนคติต่างๆ เพื่อช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือเราได้ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. งานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก : ศูนย์คุณธรรม moral center Thailand

ติดต่อ:
n/a
หมวดข่าว: ราชการ
คำค้น:

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เด็กไทยห่างวัด - ครอบครัวมีปัญหา ศูนย์คุณธรรม จัดสมัชชาคุณธรรมเร่งแก้วิกฤติสังคม

พล.อ.อ.วีรวิทย์ คงศักดิ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 25-27 มกราคม 2551 ที่อาคาร 9 อิมแพคเมืองทองธานี โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม หรือศูนย์คุ...

ภาพข่าว: "รางวัลยอดกตัญญู"

คุณฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรรางวัล “ยอดกตัญญู” ให้กับ ปาน-ธนพร, ฟิล์ม-รัฐภูมิ, เสี่ยตา-ปัญญา, ตู่-นพพล, แอ๊ด-ยืนยง โอภากุล ฯลฯ ในฐานะเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม มีความกตัญญูรู้คุณบ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง