ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพีเอฟ มอบโครงการ ปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--ซีพีเอฟ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโครงการ "ปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ด้วยการปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้องเป็นคอกขังรวมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) พร้อมสร้างโรงเรือนสุกรขุนหลังใหม่ และปรับปรุงระบบฟาร์มให้ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้พร้อมต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับซีพีเอฟ ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสุกร มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ล่าสุดผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้ทำการสำรวจในส่วนของฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการแม่เหียะ พบว่าโรงเรือนในโครงการดังกล่าวมีความชำรุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน และฝึกงานแก่นักศึกษาของคณะ มาตั้งแต่ปี 2510 หรือนานกว่า 51 ปีแล้ว ทำให้โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์จึงเสนอต่อซีพีเอฟเรื่องการปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์ให้ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ทั้งโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และระบบการเลี้ยง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์

"ขอขอบพระคุณซีพีเอฟที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์มรวมทั้งอุปกรณ์คอกคลอดสุกร ซึ่งจะก่อประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้กับนักศึกษาให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และจะผลักดันฟาร์มแห่งนี้เป็นต้นแบบด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการของคณะฯต่อไป" รศ.ดร.ณัฐา กล่าว

ด้าน นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหลากหลายโครงการ และการสนับสนุนการปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์ในครั้งนี้ ซีพีเอฟใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,306,175 บาท ในการปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้องเป็นคอกขังรวมตามหลัก Animal Welfare พร้อมปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน ปรับปรุงสำนักงานฟาร์ม และขยายความสามารถในการผลิตด้วยการสร้างโรงเรือนสุกรขุนหลังใหม่เพิ่มอีก 1 หลัง ตลอดจนติดตั้งระบบการให้อาหารอัตโนมัติ ระบบไบโอแก๊ส และระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือน เพื่อให้ฟาร์มมีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของซีพีเอฟ สนับสนุนอุปกรณ์คอกคลอดสุกร 32 คอก ด้วยงบประมาณ 950,400 บาท เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานที่สำหรับเรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา โดยรูปแบบของโรงเรือนเป็นรูปแบบเดียวกับฟาร์มของซีพีเอฟ ที่ผู้เข้าชมสามารถชมกระบวนการเลี้ยงในโรงเรือนผ่านห้องกระจกโดยไม่ต้องเข้าไปภายใน จุดนี้สามารถรองรับการเข้าเยี่ยมชมของบุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้ฟาร์มแห่งนี้สามารถพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

"โครงการนี้นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคมโดยไม่มีพันธะสัญญาด้านการค้าใดๆ ซีพีเอฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟาร์มสุกรพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้พร้อมในทุกๆด้านนี้ จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติและสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา อันจะเป็นการปูพื้นฐานอาชีพในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อคณะเกษตรศาสตร์สำหรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง" นายสมควร กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.แถลงข่าว "งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4" เกษตรที่ดีทุกชีวีปลอดภัย

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--ททท. แถลงข่าว "งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4" เกษตรที่ดีทุกชีวีปลอดภัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รศ.ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดงานและภาพรวมข...

ททท. เชิญร่วมสืบสาน "เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่" สร้างภาพลักษณ์สู่เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ และองค์กรท้องถิ่น จัดงาน "เทศกาลศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2548 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวไทยร...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง