ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี หวังพัฒนาและสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งดำเนินงานสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินทั่วประเทศให้มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก โดยการใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map การจัดการดินที่เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การสนับสนุนการผลิตแบบแปลงใหญ่ เพื่อการผลิตแบบครบวงจร ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการลดต้นทุน ตลอดจนความปลอดภัยสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง ฟื้นฟูบำรุงดินให้เหมาะสมกับการเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปี ๒๕๖๑ ด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบาย ๓ ต (ต่อ เติม แต่ง) คือนำนโยบายเดิมที่ดีอยู่แล้ว มาทำต่อและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรผลิตแล้วมีตลาดรับซื้อ มีรายได้ที่มั่นคง และยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินก็ได้ร่วมเสนอโครงการและดำเนินการอย่างแข็งขันด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ "๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจัยวิชาการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปขยายผลการปฏิบัติได้จริง มีการเสวนาวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสาในการขับเคลื่อนการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเกษตรแบบผสมผสาน การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งการจัดประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็น Smart Officer เพื่อจะได้เป็นคู่คิดและสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

กรมพัฒนาที่ดินไฮเทศออกโปรแกรมตัวใหม่ "ThaiFERTILIZER" แนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด

กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินไฮเทศออกโปรแกรมตัวใหม่ "ThaiFERTILIZER" แนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ในทุกพื้นที่ลงลึกถึงระดับตำบล ครอบคลุมทั่วประเทศ ระบุความถูกต้องไม่น้อยกว่า 70% นายยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ นักวิชาก...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง