ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เดือนมีนาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 195,257 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21 ขาย 95,082 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ส่งออก 110,946 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมีนาคม 2561 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2561 มีทั้งสิ้น 195,257 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 9.21 จากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.99 และ 27.15 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 9.55

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 539,690 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 11.15

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 80,897 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 11.58

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 มีจำนวน 221,517 คัน เท่ากับร้อยละ 41.05 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 9.61

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 24 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 31.43 รวมเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตได้ 86 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 82.98

รถยนต์บรรทุก เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 114,336 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 7.6 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 318,087 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 12.23

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 111,564 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 7.51 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 310,348 คัน เท่ากับร้อยละ 57.5 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 12.29 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 86,212 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 12.62
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 176,164 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 8.63
 • รถกระบะ PPV 47,972 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 27.34

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 2,772 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 11.46 รวมเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตได้ 7,739 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 10.1

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 103,940 คัน เท่ากับร้อยละ 53.23 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 0.37 ส่วนเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 300,717 คัน เท่ากับ ร้อยละ 55.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.31

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 37,695 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 4.14 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 112,788 คัน เท่ากับร้อยละ 50.92 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 4.71

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 66,245 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 2.77 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 187,929 คัน เท่ากับร้อยละ 60.55 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 4.07 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 24,180 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 3.14
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 132,080 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 1.75
 • รถกระบะ PPV 31,669 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 22.72
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 91,317 คัน เท่ากับร้อยละ 46.77 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 22.62 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตได้ 238,973 คัน เท่ากับร้อยละ 44.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 21.15

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 43,202 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 18.99 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตได้ 108,729 คัน เท่ากับร้อยละ 49.08 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.22

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 45,319 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 27.15 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 122,419 คัน เท่ากับร้อยละ 39.45 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 27.77 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 62,032 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 20.24
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 44,084 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 36.23
 • รถกระบะ PPV 16,303 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 37.39

รถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 232,547 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 1.37 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 178,047 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5.43 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 54,500 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 14.73

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 695,618 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 543,178 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.43 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 152,440 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.5

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 95,082 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 12.1 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 26 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 จำนวนมาก มีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ประเภท SUV ที่มีราคาไม่สูง เอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 164,576 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 0.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 13.2

ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 237,093 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 12.6 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 465,093 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 0.7

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนมีนาคม 2561 ส่งออกได้ 110,946 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 4.7 การส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด โดยตลาดตะวันออกกลางเป็นบวกมาห้าเดือนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ยกเว้นตลาดยุโรป ตลาดอเมริกาเหนือ และตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 58,925.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 8.33

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,403.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 0.76
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,310.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 15.71
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,172.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 4.5

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมีนาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 80,811.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 2.26

เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 295,230 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.84 มีมูลค่าการส่งออก 153,213.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 3.72

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,501.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 5.33
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 48,564.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 3.99
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,245.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 15.41

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 220,525.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 2.41

รถจักรยานยนต์

เดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนส่งออก 83,401 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 1.33 โดยมีมูลค่า 5,294.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 8.26

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 311.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 36.65
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 110.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 18.23

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,716.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 8.81

เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 252,986 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.06 โดยมีมูลค่า 16,402.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.94

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,134.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 58.67
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 311.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 8.34

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 17,848.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ร้อยละ 11.73

เดือนมีนาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 86,527.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.67

เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 238,373.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.06


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง