ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธรรมศาสตร์สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ คว้า 28 รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก ณ กรุงเจนีวา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการคว้ารางวัล จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 (46th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล ประกอบด้วย โล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา 1 รางวัล เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ 6 รางวัล โดยผลงานที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากนานาชาติ จนได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา ได้แก่ ผลงาน "โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท๊กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน" ผลงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. อย่างไรก็ดี ในการประกวดครั้งนี้ นับว่าธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลมากที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้มา งานประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ฃ

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์ www.tu.ac.th   รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 (46th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล ได้แก่ รางวัลโล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา จำนวน 1 รางวัล ด้วยผลงาน โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล ด้วยผลงาน เรือบังคับวิทยุวัดความลึกท้องน้ำและสำรวจสภาพทางอุทกศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญทอง จำนวน 10 รางวัล อาทิ ผลงาน ฟิล์ม ทู ฟลาย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ทโฟน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 รางวัล อาทิ ผลงานการพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์ ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อนำมาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคาถูก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนมข้าวข้นหวานสูตร 3 แอล (3L) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 4 รางวัล อาทิ ผลงานรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รางวัลพิเศษ 6 รางวัล

จากงานดังกล่าวที่มีผลงานมากกว่า 1,000 ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขัน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลกนั้น ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลมากที่สุดในการเข้าร่วมประกวด ซึ่งสามารถสะท้อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยไทยให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมนานาชาติ จากการส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน อาทิ ส่งเสริมด้านงบประมาณในการทำวิจัย จากการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการลดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของนักวิจัย โดยมุ่งหวังว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเหล่านี้ จะสามารถนำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านคมนาคมของประชาชนชาวไทยทุกคน และด้านการแพทย์ รองศาสตราจารย์ เกศินี กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ งานประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์ www.tu.ac.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัย EAU คว้ารางวัลระดับโลกจากสมาพันธรัฐสวิส

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ อาจาย์ประจำคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในสาขาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 42 หรือ 42nd International Exhibition of Invention of...

สถาบันพัฒนาวิชาชีพ ในสังกัด สวทช. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป็นตัวอย่างได้ (Best Practice) ประจำปี 2548

กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--สวทช. ในการพัฒนาประเทศไทยทางอุตสาหกรรมและเกษตรต้องพึ่งวัตถุดิบทางเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางเคมีในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ วัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี จำนวนมากที่ใช้ในครัวเรือน และในอุตสาหกรรม เกษตร และการแพทย์ เช่น เชื้อเพลิง สารเริ่มต้นที่ใช้ทำพ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง