ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จัดยิ่งใหญ่มหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยนำระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) มาใช้ขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Smart Agriculture สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพภาคเกษตร การสร้างความสมดุลในการพัฒนาให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการด้วยการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้ง 9 จังหวัด

ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ตลอดถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง

และได้กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานส่งเสริมการเกษตรในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำเสนอเรื่องราวงานส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งจัดแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออก และแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวงานส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต การแสดงและเผยแพร่ผลงาน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภาคตะวันออก มีการนำตัวอย่างในความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และได้มีการนำไปปฎิบัติใช้จากพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดของภาคตะวันออก

มีเจ้าหน้าที่มาบริการให้ความรู้ด้านการปลูกไม้ผลและพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของพื้นที่โดยศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชและเอกสารประกอบการปลูกและการดูแลรักษา มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันทุเรียนที่ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยเกษตรกรเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้และการฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง ฯลฯ ตลอดถึงการจัดพื้นที่กิจกรรมเจรจาการค้า เพื่อให้เกษตรกรพบกับผู้ประกอบการและเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง รวมถึงการจัดเวทีการเจรจาการค้าระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่กับหอการค้าและ Modern Trade และการเสวนาในหัวข้อปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน พื้นที่ภาคตะวันออก

และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร ภาคตะวันออกในหลากหลายชนิดสินค้าอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.ร่วมภาคีเปิดเวทีสัมมนา "การท่องเที่ยวนิเวศ-ชุมชน"

กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--ททท. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒ...

บริษัทมาลีสามพรานร่วมมือ ธ.ก.ส. และส.ก.ต. จัดทำบันทึกข้อตกลงเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--โฟร์ดี คอมมิวนิเคชั่น บริษัทมาลีสามพรานร่วมมือ ธ.ก.ส. และส.ก.ต. จัดทำบันทึกข้อตกลงเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย - ส่งทีมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ หวังสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดแบบยั่งยืน - บริษัทมาลีสามพราน จำกัด ( มห...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง