ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการ จิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำดีทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ - ประกาศผล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา - แผนระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยโครงการปิ๊งส์ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายจิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องค์กรภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และองค์กรภาคีต่าง ๆ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีการประกาศผลมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนนำผลงานทั้งหมดไปเผยแพร่ และขยายผลไปสู่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมกับจะขยายผลเพื่อสร้างค่านิยมคนไทยในการทำความดีให้เกิดเป็นรูปธรรมร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0" ต่อไป

ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมการโครงการ D7Days ความดีตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประธานเปิดงาน กล่าวว่า จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ มีที่มาจากความต้องการที่จะร่วมกันสานต่อตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่๙) ในการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น และในเรื่องของการทำความดีดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2520 ว่า "...การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่ต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วยเมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะไม่มีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน..." และเพื่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาทที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำความดีรวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติผ่านสื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ซึ่งนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส. กล่าวว่า การประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช 2561 เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของการทำความดีว่าเป็นเรื่องง่ายและทำได้ทันที สามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อการทำงานอาสาสร้างการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อการทำความดีอย่างไม่สิ้นสุด การสร้างสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้" ใน 4 ประเภท อาทิ หนังสั้น (Short Film), แอนิเมชั่น หรือ โมชั่นกราฟิก (Short Animation และ Motion Graphic), ชุดภาพถ่าย (Photography Series) และโปสเตอร์ (Poster) จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เขาได้แสดงศักยภาพและมุมมองความดีออกมาสู่สังคม

ซึ่ง ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา กล่าวว่า "จิตอาสา" เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจ เป็นความมุ่งมั่น เป็นคุณภาพภายในที่แสดงออกให้เราเห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของภายนอก เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีจิตใจที่ดีงามอยู่ภายในซึ่งพร้อมจะเติบโต เมื่อเขามีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา มีศักยภาพในตัว เมื่อเขามีโอกาสทำสิ่งที่เขาสนใจ แล้วได้ประโยชน์ทั้งกับตัวเองและต่อคนอื่น เขาจะจดจำได้ว่าตัวเขามีศักยภาพมากแค่ไหน โครงการ"จิตอาสาพลังแผ่นดิน" เชื่อมโยงให้ทุกคนเห็นว่าหัวใจที่ดีงาม ใจที่อยากทำงานอาสา เชื่อมโยงกันด้วยพลังสามัคคีที่จะสานต่อกันเป็นพลังของการเชื่อมโยงกัน พลังของการร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งแผ่นดินได้

"การทำงานจิตอาสานั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่รูปแบบเดียว แต่การทำความดีนั้นสามารถทำได้หลากหลาย อาทิ 1.ลงแรง งานจิตอาสา : สัมผัสประสบการณ์ตรงในการทำความดีผ่านงานอาสา ที่สามารถเลือกงานได้ตรงกับความสนใจ ทักษะ และเวลาว่าง 2.จองวันทำดี : ให้องค์กร บุคคลทั่วไป ได้แสดงวันสำคัญ 1 วันลงในปฏิทิน 365 วันทำดี พร้อมระบุชื่อกิจกรรม เป็นกิจกรรมทำความดี และทำให้เกิดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ 3.ปันของ แบ่งปันทรัพยากร : เป็นช่องทางที่องค์กรไม่แสวงผลกำไรประกาศขอรับบริจาคสิ่งของโดยผู้บริจาคจะได้ความมั่นใจว่าให้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา และตรงความต้องการ ซึ่งจะส่งเสริมทำให้โอกาสของการทำความดีมีเพิ่มมากขึ้น และสามารถทำได้ทำได้ทุกวัน" ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ กล่าว

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเปิดรับสมัครมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ทีม แต่มีเยาวชนผ่านเข้ารอบเพื่อผลิตผลงานจริงจำนวน 31 ทีม แบ่งเป็นหนังสั้น 9 ทีม, แอนนิเมชั่น หรือ โมชั่นกราฟฟิค 6 ทีม, ชุดภาพถ่าย 6 ทีม และโปสเตอร์ 10 ทีม แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 3 โรงเรียน ระดับอุดมศึกษาจำนวน 13 สถาบัน รวม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งทุกทีมทุกประเภททางโครงการได้จัดให้มีพี่เลี้ยงมืออาชีพที่เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ฝีมือดี อยู่ในวงการสื่อแถวหน้าของประเทศมาให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชน จะมีการมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผลงานดีเด่นที่เป็นสุดยอดของผลงานทั้ง 4 ประเภทนี้ ก่อนที่จะนำผลงานทั้งหมดนี้ไปเผยแพร่และขยายผลไปสู่สังคมทุกๆ รูปแบบทั้งสถานบันการศึกษาต่างๆ พร้อมกับขยายผลเพื่อสร้างค่านิยมคนไทยในการทำความดีให้เกิดเป็นรูปธรรมร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0" ด้วยการช่วยกันลงแรง จองวัน และปันของร่วมกับธนาคารจิตอาสาที่เป็นธนาคารความดีให้มากขึ้น ทั้งนี้โครงการได้ถือเอาฤกษ์งามยามดีของวันนี้มาชวนทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกๆ คนมาประกาศเจตนารณ์ร่วมกันว่าจะเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ความดี สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการทำความดีแก่สังคม และแผ่นดินไทยให้ขยายวงกว้างด้วยการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อเป็นหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่สร้างสังคมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป สำหรับผลงานที่เกิดขึ้นในโครงการสามารถชมแรงบันดาลใจที่เด็กๆ และเยาวชนได้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ออกมาได้ที่ www.artculture4health.com

รางวัลจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์
หัวข้อ "จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้
ประจำปี 2561
ประเภท หนังสั้น
ชนะเลิศ เรื่อง Dancing to the moon ทีมTHRIVE
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สมุดบันทึกความดีของจ่อย ทีม MAB 48
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Smallman ทีม Matchstick Production
จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท แอนิเมชั่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องShatters ทีม A Little Good
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Hero ทีม โจ๊กอาม่า
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย เรื่อง The duty (หน้าที่) ทีม EPF
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
ประเภท ชุดภาพถ่าย
ชนะเลิศ เรื่อง ทำด้วยศรัทธา อาสาด้วยหัวใจ ทีม Torung (โต้รุ่ง)
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง รู้หน้าที่ รู้ตัวตน นายอภิวัฒน์ เวียงคำ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ส่งต่อความดี การให้ มีความสุขมากกว่า การรับ… นายราชัญ ปัญญา

จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท โปสเตอร์
ชนะเลิศ เรื่อง แชร์ได้...แชร์ดี โดย นายศุภกร บัวลา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เป็นฮีโร่ได้ แค่ทำดี โดย นางสาวประภัสสร ขันปัญญา
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ทำดี ทำได้ทุกวัน ทีม Greentea
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง