ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปลุกโลกจินตนาการหนูน้อย พัฒนาทักษะสมองปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ ไร้ตัวอักษร ชุด Mamoko ดูดีดี เมืองนี้มีอะไร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--นานมีบุ๊คส์

ทักษะสมอง EF หรือ Executive Functions เป็นทฤษฎีการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ที่แพร่หลายในช่วงหลายปีหลังนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ หันมาตื่นตัวในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกรัก ผ่านสื่อพัฒนาเด็กที่สร้างสรรค์ ดังนั้น หนังสือนิทานเสริมความรู้พัฒนา EF จึงเป็นสื่อการเรียนรู้อีกทางเลือกสำคัญ ที่ตอบโจทย์การความต้องการของทุกครอบครัว

นานมีบุ๊คส์ ผู้นำการผลิตหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก จึงจัดพิมพ์หนังสือชุด "MAMOKO ดูดีดี เมืองนี้มีอะไร" หนังสือนิทานภาพส่งเสริมกิจกรรม ที่จะชวนหนูๆ ฝึกฝนจินตนาการ สร้างนิทานด้วยตัวเอง ซึ่งประกอบไปด้วยภาพที่ทำให้สมองของเด็กๆ ต้องลุกขึ้นมาทำงานไม่ว่าจะเป็นการคิดในเชิงจินตนาการหรือเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง โดยดึงประสบการณ์เดิมมาเทียบเคียง เพื่อคาดเดาความน่าจะเป็น รวมถึงลำดับเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการการใช้ภาษา และมีความยืดหยุ่นทางความคิดได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ครูก้า กรองทอง บุญประคอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็ก และผู้บริหารโรงเรียนจิตตเมตต์ ซึ่งเป็นผู้เขียนคำแนะนำวิธีใช้หนังสือ เผยว่า "การพัฒนาทักษะสมอง EF จะมีผลต่อลักษณะนิสัยและความสามารถในการดำเนินชีวิตในอนาคตของเด็กในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ การจัดการตนเอง การอยู่ร่วมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการปรับพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ฉะนั้นเด็กๆ จะเติบโตเป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น จึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาสมองส่วนนี้ ซึ่งมีอัตราการเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 0-7 ปี อันเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยธรรมชาติแล้วหนังสือนิทานเป็นสิ่งที่เด็กวัยนี้ชื่นชอบและให้ความสนใจ โดยเฉพาะนิทานรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ได้เป็นอย่างดี คือนิทานภาพ เพราะภาษาภาพสามารถสื่อสารทำงานกับความคิด ความสนใจของเด็กอย่างหลากหลายมิติ ถึงแม้เด็กๆ จะนั่งดูโดยที่ไม่มีผู้เล่าให้ฟังก็ตาม เช่น อ่าน(ภาพ)แล้วเกิดการคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม อ่าน(ภาพ)แล้วเกิดจินตนาการ อ่าน(ภาพ)เกิดความสงสัยคาดเดา หรือจะบอกว่าการอ่านภาพช่วยทำให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้มแข็งขึ้นก็ว่าได้"

หนังสือนิทานภาพ ชุด MAMOKO ดูดีดี เมืองนี้มีอะไร เป็นหนังสือนิทานภาพ ที่ไม่มีตัวหนังสือประกอบ ย่อมเติมเต็มไปด้วยภาพจินตนาการของเด็กๆ ที่ทำให้เกิดนิทานเรื่องใหม่ทุกครั้งที่เปิดอ่าน ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะ EF อย่างเต็มเปี่ยม ครั้งนี้ เราขอหยิบยก ตัวอย่างวิธีการใช้หนังสือชุดดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ใช้ประกอบการส่งเสริมทักษะ EF ของลูกรักได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

  • ชวนเลือกตัวละครกันคนละตัว ลองติดตามดูสิว่าตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าในหน้าแรก ตัวละครเหล่านั้นไปทำอะไร ที่ไหน เจอเหตุการณ์อะไรบ้าง และตัวละครเหล่านั้นทำอย่างไร ซึ่งจะทำให้เด็กๆ สามารถจดจ่อ(Focus) ติดตามได้เป็นเวลานานๆ
  • ผลัดกันเล่าเรื่องราวที่แต่ละคนแต่ง แต่ละคนจะคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของแต่ละคนอย่างไร จึงเป็นการฝึกการใช้ภาษาที่ผ่านความคิด มิใช่ความเครียด
  • เล่นเสมือนเป็นเกมที่สนุกสนานท้าทาย ผลัดกันทายหรือผลัดกันมองหาตัวละครว่า ใคร กำลังทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะอะไร เช่น ทายซิว่าใครที่เก็บของที่หล่นจากรถของพี่แก้มยุ้ยได้ แล้วเขาทำอย่างไร หรือถ้าเด็กๆเก็บได้ เด็กๆ จะทำอย่างไรดี เพราะอะไร

ครูก้า กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า "ภายใต้ความสนุกตื่นเต้นในการอ่าน หนังสือเล่มนี้ยังแอบซ่อนคุณค่าอะไรหลายๆ อย่างลงไปในตัวเด็ก เช่นภาพเหตุการณ์ในแต่ละหน้า ตัวละครแต่ละตัว ช่วยทำให้เขาค่อยๆ หลุดจากการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมาสู่ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเรา เพราะในภาพแต่ละหน้าได้ฉายให้เห็นวิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไป แม้กระทั่งความสุขของแต่ละคนก็สามารถแตกต่างกันได้ และเด็กๆ ยังได้เห็นการมีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย การเปิดหนังสือชุดนี้ในแต่ละหน้า หนังสือจึงทำหน้าที่เปิดใจเด็กๆ ให้ได้รู้จักชีวิตจริงบนโลกใบนี้ให้กว้างยิ่งขึ้นค่ะ"

หนังสือชุด MAMOKO ดูดีดี เมืองนี้มีอะไร นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความบันเทิงและท้าทายความสามารถสำหรับเด็กๆ ที่ต้องใช้ทักษะความช่างสังเกตุในการค้นหาคำตอบ เมื่อเด็กๆ เพลิดเพลินกับการใช้เวลาเล่นเกม ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครู หนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงเด็กๆ ด้วยกันเองได้เป็นอย่างดี เพราะทุกหน้าหนังสือที่ถูกเปิดอ่าน เท่ากับการเปิดโลกจินตนาการ กระตุ้นสมองของเด็กไปพร้อมกันนั่นเอง

ร่วมกระตุ้นจินตนาการ และพัฒนาทักษะสมองลูกรัก ในหนังสือชุด "MAMOKO ดูดีดี เมืองนี้มีอะไร" ประกอบด้วย เรื่อง อดีตมีอะไร, อนาคตมีอะไร และวันนี้มีอะไร ราคาเล่มละ 345 บาท วางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านทาง www.nanmeebooks.com ราคาพิเศษลด 20% หรือโทร. 0-2662-3000 กด 1


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือภาพ "ไอ้มดแดง" ภาษาไทยครั้งแรกของโลกมาแล้ว...ในรูปแบบของสะสมที่คนรัก "ไอ้มดแดง" พลาดไม่ได้

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--เอ็กซ์โซน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ หนังสือภาพ "ไอ้มดแดง" ภาษาไทย ครั้งแรกของโลกมาแล้ว...ในรูปแบบของสะสมที่คนรัก "ไอ้มดแดง" พลาดไม่ได้ ชุดสะสมในกล่องพิเศษมีจำนวนจำกัด เพียง 1,000 ชุด เท่านั้น เคโซนพับลิชชิ่ง ภูมิใจเสนอ หนังสือภาพ "ไรเดอร์ เดอะ ...

"พีเจ้น" รุกเซ็กเมนต์ใหม่ "Super Premium" สนองเทรนด์คุณแม่ยุคใหม่ ตั้งเป้าโต 15%

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง เตรียมกลยุทธ์แนวรุก รักษาความเป็นผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตลาดเซ็กเมนต์ใหม่ "ซูเปอร์ พรีเมี่ยม"ในตลาดบน ด้วยนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ "ขวดนมและจุกนมเสมือนการให้นมมารดา" และ "ที่ปั๊...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง