ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพีเอฟส่งเสริมชุมชนบ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา รวมกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้เสริม พัฒนาสู่ชุมชนยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--ซีพีเอฟ

ชุมชนบ้านหนองพยอม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ผนึกความเข้มแข็งรวมกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้เสริม ภายใต้โครงการ"ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา" โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราชและครบวงจรไก่อีสาน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา" มาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชาวชุมชนบ้านหนองพยอม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชาวชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากอาชีพทำการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ. นครราชสีมา ของซีพีเอฟ เข้าไปดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งชุมชนมีการตั้งกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริม โดยมีพนักงานของซีพีเอฟเข้าไปให้ความรู้ อาทิ การทำอาหาร ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องในกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน ทำให้ชุมชนมีความมั่นใจในการผลิตสินค้าว่ามีช่องทางจำหน่าย นอกจากนี้ ได้เข้าไปปรับปรุงระบบประปาชุมชนที่ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค

ล่าสุด เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงต่อยอดของโครงการฯ ซีพีเอฟใช้ขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นธุรกิจอาหาร จัดทำโครงการพัฒนาขนมไทยพื้นบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดเป็นอาชีพถาวรของชาวชุมชน โดยเข้าไปพัฒนา ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนยกระดับการทำขนมไทยจนสามารถขายให้แก่นอกชุมชน ขายให้โรงงาน ใช้รับรองแขกหรือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คนในชุมชนกลุ่มทำขนมไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า240,000 บาท ต่อปี

นางปราณีต พันธ์สระน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ชาวบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี จากการที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริม อาทิ กลุ่มทำขนมไทย กลุ่มจักสาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีความเป็นอยู่และมีความสุขมากขึ้น เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ มีรายได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ จากแต่ก่อนที่ชาวชุมชนอาศัยรายได้จากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองพยอม ยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น และหน่วยงาน เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย

"แต่ก่อนคนในชุมชนมีรายได้ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว หลังจากที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของระบบน้ำประปา มีระบบกรองน้ำ ทำให้คนในชุมชนได้ใช้น้ำที่ใสสะอาด ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของชุมชน ถือว่าชุมชนบ้านหนองพยอมได้รับโอกาสที่ดี " ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองพยอมกล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟดำเนินทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3เสาหลัก " อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่" ซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา เป็นโครงการในเสาหลักด้าน "สังคมพึ่งตน" ที่เน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้น การจัดหาสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

ภาพข่าว: อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัยเป็นตัวแทนมอบเงินสินไหมเนื่องจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด โดย คุณฌอง พอล บูรแบช ผู้อำนวยการ-ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินสินไหม จำนวน 9,562,350 บาท แก่คุณสุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง