ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

RICE จับมือ 2 สถาบันชั้นนำจากฝรั่งเศส เปิดหลักสูตรนานาชาติ ผลิตเชฟดีกรีมาตรฐานระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--Mix and Match Communications

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) ผนึกกำลัง 2 สถาบันชั้นนำจากฝรั่งเศส สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์ (ICDE) และยูโรเปียน คอมมูนิเคชัน สกูล (ECS) เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ชู 2 ป.ตรี จากไทย และฝรั่งเศส และอีก 2 ประกาศนียบัตร ผลิตเชฟและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ หวังยกระดับการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพเชฟสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship : RICE) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในระดับสากล ภายใต้หลักการ "RICE เปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพ" โดยเชื่อมั่นว่าการทำให้ความชอบของนักศึกษากลายเป็นอาชีพจะก่อให้เกิดผลที่ดีเลิศและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่าง RICE – ICDE - ECS ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ RICE ในการผลิตผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และการันตีได้ว่านักศึกษาที่จบออกมาจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรของ RICE ได้ควบรวมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติการจากสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รวมถึงปริญญาธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และการฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรวิชาชีพชั้นนำ ที่จะเพาะบ่มให้บัณฑิตของ RICE ไม่เพียงแต่จะมีทักษะปฏิบัติการขั้นสูง แต่ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีหลักคิดทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับตลาดในต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมั่นคง" ผศ.จุฬาลักษณ์ กล่าว

ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจดังกล่าวของ RICE จึงเกิดการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือเชิงโครงสร้างของ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์ (Institut Culinaire Disciples Escoffier : ICDE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเชฟมืออาชีพ ดิซิพ เอสโคฟิเอร์ (Disciples Escoffier) ที่ก่อตั้งขึ้นตามปรัชญาของ "ออกุส เอสโคฟิเอร์" (Auguste Escoffier) บิดาแห่งการครัวสมัยใหม่ของโลก ซึ่งเป็นผู้ยกระดับมาตรฐานการครัวสมัยใหม่และวิชาชีพเชฟให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นเครือข่ายเชฟมืออาชีพให้กับประมุขแห่งรัฐ รวมทั้งเชฟที่ได้รับการรับรองฝีมือโดยดาวมิชลิน (Michelin Star) มากที่สุดในโลก และ ยูโรเปียน คอมมูนิเคชัน สกูล (European Communication School : ECS) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและธุรกิจดิจิทัลที่มีวิทยาเขตมากถึง 6 ประเทศทั่วโลก สำหรับความร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญและเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพเชฟ สู่การเป็นผู้ประกอบการเชฟรุ่นใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอาชีพเชฟสู่สากล และขยายธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทางด้านของ มร.โรเบิร์ต ฟอนตานา (Mr. Robert Fontana) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์ กล่าวว่า สำหรับสมาคมเชฟดิซิพ เอสโคฟิเอร์ เป็นสมาคมที่มีพันธกิจหลักด้านศิลปะการประกอบอาหารและการส่งต่อองค์ความรู้ ตามแนวคิดของ ออกุสต์ เอสโคฟิเอร์ (Auguste Escoffier) ซึ่งเป็นบิดาของการครัวสมัยใหม่ ซึ่งจากพันธกิจตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทางสถาบันฯ มองหาโอกาสในการส่งผ่านองค์ความรู้และหลักการพื้นฐานศิลปะการประกอบอาหารให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักและความต้องการที่อยากจะเป็นเชฟมืออาชีพในระดับสากล ด้วยการเลือกพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นเวลา 3 ปี และศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติงานในสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีก 1 ปี โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 1)ปริญญาตรีด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2)ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจาก โรงเรียนยูโรเปียนคอมมูนิเคชัน สกูล (ECS) และ 3)ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านอาหารฝรั่งเศส (Certificat de Fin de Formation en Cuisine Francaise Niveau V) ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศสด้วย รวมถึง 4) ประกาศนียบัตร Disciples Escoffier Grande Diploma จากสมาคม Disciples Escoffier ซึ่งจะทำให้บัณฑิตมีเครือข่ายวิชาชีพทันทีที่จบการศึกษา

ทั้งนี้ ในรุ่นแรกจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับจำนวน 25 คน โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ และจะต้องมีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษ: IELTS 4.5 ขึ้นไป /Paper-based TOEFL ไม่น้อยกว่า 475 /Internet-based TOEFL ไม่น้อยกว่า 49 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 441-6000 ต่อ 2890, 085 254 9535 หรือคลิกดูข้อมูลได้ที่ www.rmutr.ac.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สายการบินภูเก็ต แอร์ ภูเก็ต แอร์ เปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ 3 เส้นทาง

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ สายการบินภูเก็ต แอร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวภูเก็ต แอร์ เปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ 3 เส้นทาง สู่ อัมสเตอร์ดัม บาหลี และกาฐมาณฑุ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั...

ภาพข่าว: นิสิตไอเดียดีจาก จุฬา มศว.มข. และม.รังสิต คว้ารางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ดีแทค นายธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มแฮปปี้ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) พร้อมพันธมิตรในวงการสื่อโฆษณาและดีไซน์ ร่วมประกาศผลและมอบรางวัลประลองสมองใน 5 ประเภทกับโครงการ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด" ภายหลังการขับเคี่ยวด้านค...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง