ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรุงไทย พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ อำนวยความสะดวกสมาชิกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงินสด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือธนาคารกรุงไทย ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด โดยเตรียมทำบัตรให้สมาชิกสหกรณ์เป็นบัตรเงินสด ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมร่วมมือทำระบบ QR Code อำนวยความสะดวกการจ่ายค่าสินค้าในร้านค้าสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ

นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "สหกรณ์ไทยก้าวทัน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน" พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับบมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ผ่านโครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC สำหรับสหกรณ์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว ธนาคารกรุงไทยได้ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการทางการเงินให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ด้วยการจัดทำบัตรสมาชิกสหกรณ์เป็นบัตรเงินสด มีอายุการใช้งาน 3 ปี โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องเปิดบัญชีกับธนาคาร เพียงแค่เติมเงินเข้าบัตรผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร จากนั้นสมาชิกสามารถนำบัตรดังกล่าวไปเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารได้ทันที ขณะเดียวกันบัตรสมาชิกนี้ยังเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นบัตรสำหรับโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินสด และช่วยตอบสนองนโยบายระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-payment ของรัฐบาลด้วย

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์นี้ นอกจาก จะสามารถสร้างระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ทั่วประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานให้กับสหกรณ์ โดยการนำไปต่อยอดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบถึงโครงการดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ 822 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ แต่ในระยะแรกจะนำร่องในสหกรณ์ที่มีความพร้อมสมัครเข้ามาร่วมโครงการประมาณ 120 แห่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ธนาคารกรุงไทยจะติดตั้งเครื่อง Mobile EDC ไว้ที่สหกรณ์แห่งนั้น เพื่อใช้ในการเติมเงินเข้าบัตร และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการจ่ายเงินกู้ เงินปันผลเฉลี่ยคืน หรือจ่าย ค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สหกรณ์รับซื้อจากสมาชิก อีกทั้งยงสามารถใช้บัตรในการส่งเสริมทำธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ได้ พร้อมกันนี้สมาชิกยังสามารถใช้บัตรดังกล่าว รูดซื้อสินค้าต่างๆ จากร้านค้าสหกรณ์ได้เช่นกัน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สมาชิกมีความปลอดภัยจากการถือเงินสดจำนวนมาก แต่เบื้องต้นบัตรดังกล่าวจะทำธุรกรรมได้ระหว่างสมาชิกเท่านั้น ส่วนในอนาคตจะพัฒนาช่องทางเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มคุณสมบัตรเป็นบัตร Visa เพื่อสร้างความสะดวกให้สมาชิกสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปได้ด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังร่วมพัฒนาระบบชำระค่าสินค้าผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก มีเป้ามายส่งเสริมให้ร้านค้าสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศใช้ระบบ QR Code ในการชำระค่าสินค้า ซึ่งสมาชิกที่มาซื้อสินค้าสามารถใช้สมาร์ทโฟนแสกนรหัส QR Code เพื่อตัดเงินจากบัญชีธนาคารของสมาชิกได้ทันที โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสด ซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็ว และเป็นเพิ่มทางเลือกในการให้บริการแก่สมาชิกได้อีกด้วย

ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารกรุงไทยแล้ว ยังมีการสัมมนา "สหกรณ์ไทยก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน" เพื่อให้สหกรณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมการและการบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินไปให้บริการแก่สมาชิก เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้รูแบบการดำเนินธุรกิจและรูปแบบการค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งสหกรณ์จำเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-op Member Card เป็นระบบที่บริหารจัดการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของสหกรณ์ลง และยังลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ ลดปริมาณในการเก็บรักษาเงินสดไว้ที่สหกรณ์จำนวนมาก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริการการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซี จัดอบรมธุรกรรมทางการเงินออนไลน์

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--ธ.เอชเอสบีซี มร. มาร์คัส เฮอร์รี่ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่าน trade services@ hsbc เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน...

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กว่า 40,000 ราย เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือการทำบัญชีสหกรณ์ นายบุญมี จั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง