ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 9" วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องคริสตรัล บอมรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "ทีเซลส์เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการลดความเลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลอัลไซเมอร์ โดยปีนี้เป็นปีที่ 9 ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบทบาทในการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ทีเซลส์ ร่วมกับ ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ, มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย และ Mobile Computer Lab มหาวิทยาลัยนเรศวร สร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการออกกำลังสมองผ่านตัวการ์ตูนเพิ่มสีสันในสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์มาผสมผสานให้เข้าถึงเทคโนโลยีในยุคนี้ ในรูปแบบแอปพลิเคชัน สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android เสิร์ธแอปพลิเคชันผ่าน Play Store และระบบ iOS (iPhone) เสิร์ธแอปพลิเคชันผ่าน App Store ชื่อ "Alz Calendar" หรือที่เรียกว่า "365 วันป้องกันอัลไซเมอร์" จะเป็นการฝึกฝนที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังสมองทั้ง 365 วัน แบ่งเป็นการทำงานของสมองด้านต่างๆ ให้สามารถเกิดกิจกรรมในการออกกำลังสมองที่หลากหลาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ต่อไป สามารถดาว์นโหลดได้แล้ววันนี้ที่ Alz Calendar"

"แนวทางการดำเนินงานในอนาคตของทีเซลส์ จะนำเอาความรู้ และเทคโนโลยี ทางการแพทย์แบบองค์รวมมาใช้เพื่อพัฒนางานบริการสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กันการพลัดหลง หรือ แม้แต่ต้นแบบอุปกรณ์ที่ช่วยติดตามกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อประโยน์ทางการรักษา รวมถึงเทคโนโลยีการใช้สารสกัดธรรมชาติ หรือ Stem Cell ในการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หรือ แม้แต่ต้นแบบอุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์ที่อำนวยความสะดวกด้านการรักษา ทีเซลส์ก็จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ให้ใช้ได้จริงในอนาคต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ" ดร.นเรศ กล่าว

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ รองประธานมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 9" ทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ที่จับมือร่วมเดินทางสร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ กับทางมูลนิธิฯ มาตลอดระยะเวลาถึง 9 ปี วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ มุ่งหวังให้สังคมได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ ให้ทุกภาคหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน และดูแลตนเอง ดูแลญาติ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม และช่วยให้คุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลดีขึ้น"

"สำหรับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วย 6 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ออกกำลังสมอง, วิชาพลศึกษา ออกกำลังกาย, วิชาเทคโนโลยีศึกษา การใช้อินเตอร์เน็ต, Line และ Application, วิชาคหกรรมศึกษา สาธิตอาหารสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค อัลไซเมอร์, วิชาสุขศึกษา กิจกรรมการผ่อนคลายความเครียด และ วิชาดนตรีศึกษา ดนตรีบำบัด เพื่อสร้างสมาธิและความจำ พร้อมชมนิทรรศการความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ และบูธกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย" คุณหญิงอุไรวรรณ กล่าว

ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ มูลนิธิฯ มีความตั้งใจในการรณรงค์ในเรื่องของคุณภาพชีวิต เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของโรคอัลไซเมอร์ และลดภาระให้กับสังคม กิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินงานในเชิงป้องกัน พร้อมทั้งฟังการบรรยายในหัวข้อ "การปรับตัวในผู้สูงอายุและแนวทางการป้องกันโรคอัลไซเมอร์" เกร็ดความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ โดยคาดว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และทางมูลนิธิฯจะดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมผู้สูงอายุสืบต่อไป"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

1-5 มิ.ย. ชวนคนกรุงคัดกรองป้องกันอัลไซเมอร์ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

กทม. จับมือมูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ส่งทีมลงพื้นที่คัดกรองผู้สูงอายุที่ป่วยและเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ 1–30 มิ.ย. 52 มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากครอบครัว คนใกล้ชิด และแพทย์อย่างถูกต้อง ทันท่วงที...

TCELS เปิดตัวมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

เปิดตัวมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย “น.พ.ยุทธ โพธารามิก” เป็นประธาน เผยวัตถุประสงค์หลัก เน้นศึกษาวิจัยโรคอัลไซเมอร์อย่างกว้างขวางเพื่อนำไปสู่การป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส...

ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย โดย นายสุวิทย์ คุณ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง