ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ถ้านานมีบุ๊คส์ มีโรงเรียน ?!? โจทย์สุดท้าทาย กับแนวคิดพลิกโฉมการเรียนรู้ มุ่งสู่ Education 4.0 for Active Citizen

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--นานมีบุ๊คส์

"หากนานมีบุ๊คส์มีโรงเรียน เราจะจัดการเรียนรู้อย่างไร" คำถามสร้างเซอร์ไพรส์ที่มาพร้อมไกด์ไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้สามารถรับมือกับการแข่งขันในสังคมโลกในยุค 4.0 ได้ โดยนำเสนอไอเดียปรับโฉมวิชาหลักและเพิ่มคาบ Inspire ให้สะท้อนความหลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ผลักดันหนังสือเสริมความรู้ (Reference Books) และการ์ตูนความรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักไม่ยิ่งหย่อนกว่าแนว STEM พร้อมแนะแนวส่งเสริมค่าย ชมรม และสภานักเรียน ร่วมกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้านวิชาการและการทำงานเป็นทีม เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ตอกย้ำแนวคิด Active Citizen สามารถรับมือเกณฑ์การสอบ PISA ที่เพิ่มทักษะ Global Competence วัดความฉลาดเด็กทั้งโลกในตอนนี้

เมื่อแนวทางสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม กำลังเดินหน้า และสอดคล้องในทางเดียวกันกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจโดย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ที่เพิ่มวิชาสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) โดยจะวัดความสามารถในการมองประเด็นสังคม โลก และระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเข้ามาในปีนี้ นั่นหมายความว่าเราต้องปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็กไทย โดยยึดหลักการเรียนรู้แบบ Personalised Learning ตอบโจทย์สะท้อนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจ ลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้อย่างมีความหมาย

คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เปิดเผยถึง ตัวอย่างของข้อสอบวัดผลทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ) รวมทั้งสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ของ PISA สะท้อนให้เห็นว่าเด็กจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ และอ่านหนังสือมามากพอสมควร รวมถึงต้องมีทักษะการอ่านหลากหลาย จึงจะนำไปสู่กระบวนการคิดตอบคำถามที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งนานมีบุ๊คส์มองว่าต้องมีปัจจัยหลายด้านสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปให้สุด ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด Active Citizen โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นของชีวิตทั้ง 7 ทักษะ และพลังของหนังสือแปล หนังสือเสริมความรู้ (Reference Books) และการ์ตูนความรู้ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะทั้งด้านการอ่าน (วิเคราะห์) และทักษะเกี่ยวกับโลก รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสให้เด็กเห็น เข้าใจ ซาบซึ้ง แนวคิด ความรู้ และความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย พร้อมด้วยการนำเสนอค่ายสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างภาวะผู้นำ ช่วยให้เด็กค้นหาศักยภาพของตัวเอง สร้างทัศนคติที่ดี เข้าใจคนที่แตกต่าง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้ฟังที่ดี

"ไม่ใช่เพราะ PISA จะวัดผลด้าน Global Competence เราถึงหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่จริง ๆ เราทำเรื่อง Active Citizen มานานแล้ว แต่ข้อมูลใหม่เรื่องการสอบ PISA 2018 นี้ มาช่วยสะท้อนและตอกย้ำว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว เราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย เพราะเราหวังผลในระยะยาว เด็กเหล่านี้จึงจะเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุดอีกด้วย และต้องทำให้ทุกคนพร้อมรับมือกับการใช้เครื่องมือที่หลากหลายมาบูรณาการทั้งต่อยอดและแตกไลน์ความคิดไปสู่อัจฉริยะทั้ง 6 ด้าน (6Q) สำหรับนานมีบุ๊คส์ เราเป็นองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจากประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษามาตลอด มองเห็นปัญหาหรือข้อจำกัดต่างๆ ทั้งเสียงสะท้อนจากครู เด็กนักเรียน หรือพ่อแม่ เราจึงพร้อมร่วมด้วยช่วยคิด พร้อมเป็นพันธมิตรที่นำเสนอแนวคิดการใช้หนังสือ สื่อ Hands-on นวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรห้องเรียนทดลองวิทย์ของ Gakken จากประเทศญี่ปุ่น ระบบติวเตอร์ออนไลน์คณิตศาสตร์ (Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์) จากประเทศอังกฤษ เป็นต้น และการบริการที่หลากหลายของเราให้เกิดผลอย่างแท้จริงในห้องเรียน"

คิม อธิบายต่อว่า สมมติว่านานมีบุ๊คส์เป็นโรงเรียน เราจำเป็นต้องทำ 5 ส่วน ทั้งโซลูชั่นการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ซึ่งนอกจากจะใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความรู้แบบบูรณาการในคาบเรียนปกติแล้ว ก็ควรเพิ่มคาบ Inspire เพื่อเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยแนวทางของ Kiddy Intelligence Center ตลอดจนการปรับโฉมวิชาหลักในโรงเรียน การมีคาบ Inspire จะช่วยสะท้อนความหลากหลายในการเรียนรู้จากวิชาหลัก โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ยกตัวอย่างแผนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน และใช้ห้องเรียนทดลองวิทย์เป็นคาบ Inspire หรือการใช้สื่อดิจิทัลกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ต่อด้วยโซลูชั่นห้องสมุด นั่นคือการสร้างวัฒนธรรมการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมุ่งปลูกพลังในตัวเด็ก สร้าง หล่อหลอมตัวตน และมีทักษะที่หลากหลาย โดยนานมีบุ๊คส์พร้อมผลักดันให้ครูผู้สอนนำหนังสือไปใช้ประกอบการสอนได้อย่างสะดวกและตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยการ Tag คีย์เวิร์ดคำลงไปในหนังสือทุกเล่มว่าเหมาะสมกับวิชา สาระและระดับชั้นใด รวมถึงการกระตุ้นให้ห้องสมุดมีชีวิตขึ้นมา ด้วยสื่อ Display และทำหลังห้องเรียนให้เป็น Classroom Library จนมาถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการจัดแคมป์เข้าค่ายทั้งค่ายวิชาการ และพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งโซลูชั่นทั้ง 4 แบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ ต้องมาพร้อมกับพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยเราจึงมีหลักสูตรคุรุพัฒนาที่ปรับตามปัญหาและความต้องการของครูกว่า 10 หลักสูตร

และเพื่อให้แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ Active Citizen ถูกนำมาปรับใช้และเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริง ย่อมต้องมีต้นแบบ หรือ โรลโมเดลนำไปใช้จริงและประสบผลสำเร็จ อย่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนกัลยาณมิตรต้นแบบที่มุ่งสู่การเป็น Thinking School เต็มตัว ซึ่งพร้อมแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็น Best Practice ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่มีแนวคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา พร้อมมาเผยวิธีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสำนักพิมพ์ ร้านหนังสือท้องถิ่น และโรงเรียนให้อยู่รอดได้ รวมถึงเปิดใจเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาแนวใหม่เพื่อรับมือกับโลกยุคใหม่ ในงานสัมมนา "Education 4.0 for Active Citizen ถ้านานมีบุ๊คส์มีโรงเรียน เราจะจัดการเรียนรู้อย่างไร" ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ที่นานมีบุ๊คส์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 อีกด้วย

ยุคสมัยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการการทำงานเป็นเครือข่ายจะยิ่งช่วยเสริมพลังซึ่งกันและกัน และนำพาพวกเราทั้งหมดไปสู่ความสำเร็จได้พร้อม ๆ กัน ฉะนั้นการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ละทิ้งการยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้ว สำหรับผู้บริหารโรงเรียนที่พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อรับมือกับโลกยุคใหม่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถได้ที่ คุณฎามา สุขเรือน โทร. 08-5070-9162 หรือ คุณสกลรัตน์ แก่นจันทร์ โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4408, 08-0809-5422


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมการศึกษา Think Beyond 4.0

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์รวบรวมสุดยอดบุคลากรด้านการศึกษาชั้นระดับประเทศ จัดงานมหกรรมการศึกษา "Think Beyond 4.0" เจาะลึกทุกประเด็น ไขทุกข้อสงสัย education 4.0 สู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ นำโดย นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์...

Active Citizen: "พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม"

การทำสิ่งดีเพื่อตนเองและผู้อื่นนั้นทำได้มากมายหลายรูปแบบ ไร้ขีดจำกัด แต่คนส่วนใหญ่มักคิดแต่ไม่ได้ลงมือทำ ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน...เพื่อเปลี่ยนแปลง” วันที่ 6-8 พฤษภาคม นี้ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ (ติดสวนรถไฟจตุจักร)...

กองทัพเรือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจากโรงเรียนในสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ เพื่อรับโล่และเกียรติบัตร ณ ตึก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง