ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วว.จับมือ กนอ.เสริมขีดความสามารถบุคลากร/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อภาคอุตาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมเสริมขีดความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ในตลาดโลก

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า สำหรับความร่วมมือระหว่าง วว. และ กนอ. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพร้อมกับสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรองรับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรวมถึงลดต้นทุนของการประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี

"...วว.รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ กนอ. โดยนำศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมที่จะได้ร่วมกันดำเนินงาน อาทิ การฝึกอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ นับเป็นบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ที่จะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการระหว่างกัน อีกด้วย..." ผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องหาองค์ความรู้ หรือ KnowHow ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยขับเคลื่อนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม New S-curve ด้าน วว. นั้นเป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยหลากหลายทั้งเรื่องข้าว ยางพารา ที่สามารถสนองตอบต่อนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนงานบริการทางวิทยาศาสตร์ฯ ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม สำหรับความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นี้ นับเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันพัฒนางานร่วมกันต่อไปในอนาคต

อนึ่งภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ ผู้ว่าการ วว. นำ ผู้ว่าการ กนอ.และคณะ ชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน วว. โดย วว. นำเสนอความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยและพัฒนา อาทิ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว…ที่ วว.ดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนกระทั่งถึงปลายทาง เช่น การพัฒนาปุ๋ยสำหรับเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว การวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การรับรองคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งงานบริการเพื่อสนองตอบต่ออุตสาหกรรม New S-curve เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศในการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาขั้นสูงสำหรับการซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการบิน

นอกจากนี้ยังจัดแสดงโครงการความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่าง วว.และ กนอ. เช่น โครงการสนับสนุนพื้นที่รับบริการ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน และแนวโน้มความร่วมมือในอนาคต โครงการบูรณาการนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของท้องถิ่น กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และ ความร่วมมือระหว่าง วว. ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นต้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง