ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 16 จังหวัด พร้อมประสาน 54 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 23 24 ก.พ. 61

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 16 จังหวัด 32 อำเภอ 57 ตำบล 147 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,258 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว พร้อมประสาน 54 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 16 จังหวัด 32 อำเภอ 57 ตำบล 147 หมู่บ้าน 12 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,258 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย แยกเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอสวรรคโลก รวม 13 ตำบล 57 หมู่บ้าน 12 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 898 หลัง เพชรบูรณ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหนองไผ่ รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2 หลัง เสียชีวิต 1 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอน้ำโสม บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หลัง สกลนคร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอเต่างอย รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 11 หลัง เลย เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเอราวัณ บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง นครพนม เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน รวม 7 ตำบล 21 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 82 หลัง หนองคาย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอเมืองหนองคาย รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง มหาสารคาม เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอชื่นชม บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอนาวัง บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 41 หลัง นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง ขอนแก่น เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ล้มทับตู้น้ำดื่มชุมชนเสียหาย บึงกาฬ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอปากคาด บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 48 หลัง มุกดาหาร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอคำชะอี บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลัง ชัยภูมิ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเขียว และอำเภอภูเนินสง่า รวม 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 93 หลัง กาฬสินธุ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคำม่วง อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอเขาวง และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รวม 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 31 หลัง ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอห้วยคต บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 29 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ภาคเหนือ 12 จังหวัด ภาคกลาง 13 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ภาคใต้ 7 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศ ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมซ้อมแผนอพยพสึนามิที่ภูเก็ต 29 เมษายน

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือและอพยพราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย (Roadmap)...

เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน 10 วัน ระวังอันตราย

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 8 - 17 เมษายน 2548 อย่าประมาท ไม่ขับรถเร็ว ง่วง - เมาต้องไม่ขับ เพราะตั้งด่านจุดตรวจเข้ม 3,030 จุดทั่วประเทศ--จบ--...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง