ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลือน้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับราคาขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มีราคาหาบละ 582 บาท เป็นหาบละ 588บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 366.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลงตามราคาข้าวสาลี ประกอบกับเกษตรกรขายผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งเงินดอลลาร์แข็งค่า ส่งผลกระทบต่อภาวะส่งออก ทั้งนี้ต้องติดตามภาวะการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาร์เจนตินาที่ยังคงกระทบแล้ง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75บาท ซึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 376.90เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 1,032เซนต์/บุชเชล โดยเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากความวิตกกังวลกับผลผลิตถั่วเหลืองในอาร์เจนตินา ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานาน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ปลาป่นใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมาด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60โปรตีน กิโลกรัมละ50.70บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า56 แต่ไม่เกิน60 กิโลกรัมละ 49.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาลดลง

ความต้องการผลผลิตข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ยังชะลอตัว เนื่องจากรอติดตามผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100%ชั้น 2ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 455 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 439เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ราคาอ่อนลงเล็กน้อย จากราคาตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 362เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100%ชั้น 2ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,280บาท เป็นกระสอบละ 1,240บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,000บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาทรงตัว

หลังช่วงเทศกาลตรุษจีน ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ขณะที่ตลาดยังรอแนวทางการพยุงราคาใหม่จากการประชุมของคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในต้นสัปดาห์หน้า โดยสัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 45-50บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300บาท (บวกลบ 46)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

หลังผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังมีไก่เนื้อตกค้างอยู่บ้าง ทำให้ผู้เลี้ยงอิสระลดจำนวนการนำลูกไก่เข้าเลี้ยงทางด้านการบริโภคโดยรวมชะลอตัวลง และคาดว่าจะยังชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังจากวันมาฆบูชา ประกอบกับเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนตลอดเดือนมีนาคม ทำให้มีโอกาสที่ราคาไก่เนื้อจะค่อยๆเริ่มอ่อนตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีการแข่งขันสูงมาก ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ32 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีราคาตัวละ11.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคายืนที่ตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้ยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยังทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฟองละ2.40 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มกราคม 2561

ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 582...

ภาพข่าว: ตีฆ้อง! เปิดโรงงานซีพี ลาว

ดร.สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพูคำ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำส.ป.ป.ลาว และนายอ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี และร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง