ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กสอ. จัดประกวด ThaiStar Packaging Award 2018 ดันอุตฯ บรรจุภัณฑ์ไทยสุดลิ่ม หวังต่อยอดส่งประกวดระดับเอเชีย-ระดับโลก เผยปี 2017 คนไทยสุดเจ๋ง คว้า 21 รางวัล จากเวที AsiaStar Award

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รุกสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยด้านการบรรจุหีบห่อ ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 "ThaiStar Packaging Award 2018"ภายใต้หัวข้อ"บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" หวังยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล โดยใช้ความโดดเด่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่าง สร้างการจดจำและสื่อสารเอกลักษณ์สู่ผู้บริโภค พร้อมเผยการประกวด AsiaStar Awards 2017 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ประเทศไทยคว้ารางวัล 21 รางวัล ซึ่งได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของจำนวนประเทศที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้จากผลงานประเภท Consumer Package ประเภทTransportation Package และประเภท Student Category

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า "บรรจุภัณฑ์" มีบทบาทสำคัญในระบบการขายสมัยใหม่ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวแทนของสินค้าที่ทำหน้าที่เสมือนพนักงานขายที่พูดไม่ได้ แต่กลับทรงพลังและเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากซื้อ และสื่อถึงภาพพจน์ของสินค้า รวมทั้งผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย ซึ่งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai-idc)กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมมือกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (TPC) สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 41 เพื่อเป็นเวทีสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยให้ได้แสดงฝีมือและเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar & WorldStar Student Awards) ต่อไป อันเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบให้มีความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้ทัดเทียมระดับสากล

"การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งนี้ เรามีคอนเซปภายใต้หัวข้อ"บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" ซึ่งคาดว่าจะได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพพร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ได้มีเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยในปี 2560 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 488 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 41 รางวัล รางวัลพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย จำนวน 3 รางวัล และรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 46 รางวัล ซึ่งเชื่อว่าการจัดการประกวดดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมามีการประกวดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล จำนวน 3 งานสำคัญ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประกวด คือ 1.AsiaStar Awards2017 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา มีผลงานบรรจุภัณฑ์โดยประเทศไทยได้รับรางวัล จำนวน 21 รางวัล ซึ่งได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 จากผลงานประเภทConsumer Package จำนวน 6 รางวัล / ประเภท Transportation Package จำนวน 1 รางวัล และประเภท Student Category จำนวน 14 รางวัล 2.WorldStar Student Awards 2017 โดยองค์การ World Packaging Organisation (WPO) ร่วมกับ The Institute of Packaging South Africa ดำเนินการจัดการประกวดWorldStar Student Awards 2017 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีผลงานบรรจุภัณฑ์จากนักศึกษาทั่วโลก ได้รับรางวัล WorldStar Student Awards 2017 ทั้งสิ้น 254 รางวัล โดยผลงานของนักศึกษาไทยได้รับรางวัล Certificate of Recognition จำนวน 3 รางวัล และ 3.WorldStar Awards2018 ซึ่งองค์การ World Packaging Organisation (WPO) ได้จัดการประกวด WorldStar Awards ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักออกแบบและบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดเร็วกว่า ThaiStar และ AsiaStar ไป 1 ปี ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 มีการประกาศผลผลงานบรรจุภัณฑ์จากบริษัททั่วโลก ได้รับรางวัล WorldStar Awards2018 ครั้งนี้ ทั้งสิ้น 187 รางวัล โดยผลงานของนักออกแบบไทยได้รับรางวัล WorldStar Winner 2018 จำนวน 3 รางวัลด้วยกัน" รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าว

ด้านนางสาวธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์ Assiatant Manager-Creative หน่วยงาน Brand Management office บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบผลงานกล่องส้มตรุษจีน ชุดซิ่วท้อมงคล (Peach of Prosperity) ที่ได้รับรางวัล ThaiStar 2016, AsiaStar 2016 และ WorldStar 2017 ประเภท Luxury Packaging ว่าได้เลือกใช้ "ซิ่วท้อ" มาเป็นสัญลักษณ์รูปทรงของกล่องเนื่องจากเป็นผลไม้ ที่ลิงชอบ และยังเป็นต้นไม้มงคลของจีนประกอบกับชาวจีนนิยมมอบลูกซิ่วท้อ เพื่ออวยพรให้ผู้รับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว นอกจากนี้ ตัวกล่องยังประกอบไปด้วยลวดลาย Graphic ของลิงในแต่ละอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อสื่อถึงความกินดี อยู่ดี มีเงินมีทองใช้ตลอดปี

"จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้คือการสร้างความน่าสนใจและความประทับใจผ่านเรื่องเล่าจากผู้ให้สู่ผู้รับได้เป็นอย่างดี ประกอบกับกระดาษที่เลือกใช้ต้องมีความแข็งแรงทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี และเมื่อผู้ใช้ใช้งานเสร็จแล้วยังสามารถนำกล่องกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย (Reuseable) และนอกจากนี้ ยังอยากฝากข้อแนะนำสำหรับผู้สนใจในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เข้ามาร่วมการประกวด เพราะเปรียบเสมือนก้าวแรกในการก้าวเข้าสู่วงการออกแบบที่สามารถต่อยอดเข้าสู่เวทีระดับโลกได้ แม้ว่าในช่วงแรก ๆ อาจจะไม่ได้รับรางวัล แต่จะเป็นโอกาสในการได้เรียนรู้เปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพได้" นางสาวธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการประกวด"ThaiStar Packaging Award 2018"ภายใต้หัวข้อ"บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" ในครั้งนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย Student – Consumer Package (Prototype):SC 2.ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง Student–Transportation Package (Prototype) : ST 3.บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package: CP) 4.บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป (Transportation Package: TP) 5.บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับสินค้าทั่วไป (Eco Package: EP) 6.สื่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย (Point of Purchase: POP) และ7.ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ (Packaging Materialand Components: PMC) โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันรหัสสากล หรือ GS1 ในการสนับสนุนรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ด สำหรับนักเรียน-นักศึกษา และผู้ประกอบการ ที่ส่งเข้าประกวดประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย

โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ประกอบด้วย 1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์(Innovation)2หน้าที่ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience) 3.ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal) 4.ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า(Appropriateness/Efficiency and Commercial) 5.การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance) 6.ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression) ผู้สนใจศึกษารายละเอียด downloadประกาศ และกรอกใบสมัคร Onlineได้ที่ facebook พิมพ์ Thaistar Packaging Awards หรือเว็บไซต์www.dip.go.th และส่งผลงานบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมใบแจ้งส่งผลงาน จำนวน 1 ชุด มาที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 1 ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4ฃ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP

กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--นารายณ์ภัณฑ์ นางสุมาลี อิศรานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจำนวน 25 ราย ในโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งดำเนินการโดย ศูน...

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง