ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

42 นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากในหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ประเทศไทยและโลกกำลังเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เยาวชนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย...สร้างสรรค์สังคม 4.0 ที่น่าอยู่และยั่งยืน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 42 คน เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน   มาคุยกับหนุ่มสาวนักศึกษาไทยคนเก่งและเปี่ยมจิตอาสา สะท้อนความหวังและพลังแห่งอนาคตประเทศชาติ

นภัสสร แตงเกตุ นักศึกษาหญิงจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กำลังศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีในครั้งนี้ หลักการดำเนินชีวิตได้นำแนวทางขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงเน้นย้ำจิตอาสา การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน โดยนภัสสรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพี่ติวน้องของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นทุกๆ ปี และได้ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาพัฒนาชุมชน เช่น สร้างห้องสมุด ปรับปรุงอาคารต่างๆในชุมชน เคล็ดลับในการเรียนจะแบ่งเวลาเป็นสัดส่วนเพราะเราชอบทำกิจกรรมและจะแบ่งเวลามาอ่านหนังสือและทบทวน คิดวิเคราะห์อยู่เสมอ ชีวิตในอนาคตอยากจะทำงานเป็นวิศวกรด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน คนไทยของเรานั้นไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอเพียงเราร่วมมือกัน ช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเทศก็จะก้าวสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ได้ในไม่ช้า

ชยุตม์ แตรไตรรงค์ หนุ่มนักศึกษาจากเมืองชล ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยเจ้าตัวเคยได้รับรางวัล Engineering Student Talent Award กล่าวว่า "เหรียญพระราชทานรางวัลเรียนดีจากในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นแรงบันดาลใจและเครื่องเตือนใจให้เรามุ่งมั่นคิดดีทำดีเสมอ วิทยาการเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนวันนี้สามารถสร้างหุ่นยนต์มาทำงานร่วมกับมนุษย์ ตราบใดที่เราใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนพอเพียงได้ ก็จะเกิดสมดุลรอบด้านดังหลักปรัชญาพอเพียงของ รัชกาลที่ 9 และแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งนำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ส่วนเคล็ดลับเรียนดีของผม คือ พักผ่อนให้เพียงพอ มีสมาธิในการอ่านหนังสือและหาโอกาสอ่านหนังสือกับเพื่อนๆด้วย แม้เราจะเข้าใจแล้ว แต่เมื่อเพื่อนๆมีคำถามข้อสงสัยก็จะเกิดกระบวนการคิดเพื่อประยุกต์หาคำตอบได้เสมอ เป็นการพัฒนาตนเองไปแบบต่อเนื่อง จะได้ทันสถานการณ์ที่โลกมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ผมใฝ่ฝันเป็นอาจารย์สอนด้าน เอ.ไอ.หุ่นยนต์ เพราะนับวัน เอ.ไอ.และหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตมากยิ่งขึ้น"

จักริน มาลัยโรจน์ศิริ หนุ่มนักเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ และนักกีฬาโปโลน้ำที่เก่งกาจ กล่าวว่า "ผมรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้ทำให้พ่อและแม่ภูมิใจในตัวเรา ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าตั้งใจจะทำ ในชีวิตวัยเรียน ผมยึดหลักคำสอนของ ร.9 และ แนวทางของ ร.10 ในเรื่องของความเจริญของประเทศชาติย่อมมาจากความเกื้อกูลกัน และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การทำงาน หรือการทำอะไรต่าง ๆ ต้องมีจริยธรรม ผมจึงมักให้กำลังใจตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายให้แน่วแน่ ลงมือทำในทันทีและมีวินัยในตนเอง หาเวลาฟังธรรมะบ้าง ช่วยให้มีสมาธิและสติปัญญา ที่ขาดไม่ได้คือ ออกกำลังกายให้สดชื่นทุกเย็น ผมฝันอยากทำงานเป็นทหารเรือด้านคอมพิวเตอร์ เพราะชื่นชอบและคิดว่าเทคโนโลยีทางเรือก้าวหน้ารวดเร็วมาก เช่น เรือขนส่งไร้คนขับ เรือพลังงานแสงอาทิตย์ คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์และช่วยกันพัฒนาก้าวสู่สังคมอนาคตยุค 4.0 และจะต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมประชากรไทยมากที่สุดเพื่อให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกันได้อย่างมีเสถียรภาพครับ"

ธรรศ พิงพิทยากุล หนุ่มจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลทุนภูมิพล,การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมืองฮาบิน ประเทศจีน,รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน 24 hr. of Innovation Thailand ครั้งที่ 1 เขากล่าวว่า "ผมรำลึกถึงคำสอนของ ร.9 อย่างขึ้นใจที่ว่า "กลับมาพัฒนาประเทศชาติ" คนไทยทุกคนจากทุกภาคส่วนพัฒนาตัวเองให้เก่งและกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในอนาคตถ้าผมเรียนต่อในต่างประเทศก็จะกลับมาเปิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร เพราะประเทศไทยเราเป็นครัวของโลก แต่ที่ผ่านมาเทคโนโลยีเกษตรยังล้าหลัง ถ้าเราคิดค้นและพัฒนาได้เองจะช่วยเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างกว้างขวาง ทำให้เราเป็นที่ 1 ในอาเซียนได้อย่างยั่งยืน สมัยมัธยมผมเป็นคนเรียนไม่เก่ง แต่เมื่อตั้งใจจะเรียนแล้วจึงตั้งใจอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ จนในที่สุดผลแห่งการกระทำก็เกิดผล เคล็ดลับเรียนดีคือแบ่งเวลาให้เป็น รู้ว่าอะไรควรจะทำเวลาไหน อะไรควรทำก่อนหลัง โดยถ้าเป็นวิชาเรียนผมจะกลับมาอ่านซ้ำ และทำบทสรุป 1 รอบ ใครก็สามารถนำไปใช้ได้เพราะง่ายและได้ผลดี"

คำอธิบายภาพ

1.ดร.ธเนศ วีระศิริ และคณะกรรมการ วสท. พร้อมนักศึกษาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

2. เยาวชนวิศวกรรมศาสตร์ 24 คนจากทั่วประเทศ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

3. จักริน,ชยุตม์, นภัสสร, ธรรศ (จากซ้ายไปขวา)
4. จักริน,นภัสสร, , ธรรศ , ชยุตม์ (จากซ้ายไปขวา)
5..นภัสสร แตงเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6..ชยุตม์ แตรไตรรงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7.จักริน มาลัยโรจน์ศิริ โรงเรียนนายเรือ
8.ธรรศ พิงพิทยากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทีทีแอนด์ที ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ภายใต้ชื่อ "Junior Web Master and Web Programmer Camp"

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศูนย์ฝึกอบรมและ ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะจัดค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ภายใต้ชื่อ "Junior Web Master and Web Programmer Camp" เพื่อเป็นการกระตุ...

TSI แนะแนวน้องใหม่ร่วมงานโบรกเกอร์ บลจ. ในงาน University Fair 2005

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนหรือ TSI ส่งทีมแนะแนวนิสิต นักศึกษา ในงาน University Fair 2005 เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน หนึ่งในแผนเพิ่มบุคลากรคุณ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง