ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มนุษย์อวกาศ นักบิน วิศวกรการบิน จะไม่เป็นแค่อาชีพในฝันของเยาวชนอีกต่อไป!!จุดประกายความคิด+เปิดโลกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการบินกับ EEC INNOVATION YOUTH CAMP

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ปัจจุบัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินถือเป็นกลุ่มอาชีพยอดนิยมของเด็กไทย แต่ประเทศไทยก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะมารองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะมีสนามบินอู่ตะเภาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนั้นการสร้างบุคลากรในสายงานนี้จึงมีความจำเป็นมากสำหรับประเทศไทย สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้เยาวชนในเรื่องนี้ จึงร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดค่าย "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่" หรือ EEC INNOVATION YOUTH CAMP ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่เกี่ยวกับการบิน ให้ได้เรียนรู้และต่อยอดความฝันของตัวเอง และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ เป็นกิจกรรมเตรียมพร้อมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและภาคการบริการ พร้อมมุ่งเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยใช้หลักการเรียนการสอนแบบ STEM Education ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองเป็นแนวคิดหลัก

ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะวิทยากรจากค่ายเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Drone) กล่าวว่า ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ เป็นการเตรียมความพร้อมและเติมศักยภาพให้น้องๆ เยาวชนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นรู้จักและเข้าใจความรู้พื้นฐานการบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน อวกาศ ตลอดจนพื้นฐานด้านกลศาสตร์ และระบบควบคุมกลไกอัตโนมัติ รวมทั้งฝึกออกแบบเครื่องร่อน เครื่องบิน และทดลองควบคุมอากาศยานด้วยซอฟแวร์จำลองการบิน และอากาศยานต้นแบบ รวมถึงการออกแบบอากาศยาน การสร้างต้นแบบ การนำเสนอผลงานและการทดสอบการบิน

"ทั้ง EEC และ OKMD จัดค่ายนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับน้องๆ เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเชื่อว่าไม่เคยมีการจัดค่ายแบบนี้ขึ้นมาก่อน เราใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด เน้นในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติกับอากาศยาน โดยเราสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ขึ้นมาเฉพาะสำหรับการฝึกอบรม ที่มีทั้งการสอนภาคทฤษฎีให้เห็นภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ สร้าง ผลิต และการใช้งาน ในส่วนของภาคปฏิบัติ ก็จะปล่อยให้น้องๆ เยาวชนได้ทดลองแข่งขันเครื่องบินที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เพื่อให้เห็นจุดเด่นและจุดบกพร่องในสร้างเครื่องบินที่จะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป นอกจากนั้น เรายังสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาได้มองเห็นภาพกว้างและโอกาสของอาชีพในสายงานนี้"

ดร.ไชยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า อุตสาหกรรมการบินในพื้นที่ EEC มีความโดดเด่นและเติบโตเพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสของคนในพื้นที่ที่จะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานและได้รับค่าตอบแทนที่สูง แต่เหนือสิ่งอื่นใด ความคาดหวังของเราก็คือ การเรียนรู้ในค่ายนี้จะทำให้เด็กสนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และมองเห็นช่องทางที่จะนำความรู้นี้ไปต่อยอดในอนาคต

ด้าน นางสาวศศิกานต์ ซู (ไข่มุก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง กล่าวว่า "กิจกรรมในค่ายนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาของหนูค่ะ และเป็นสาขาที่น่าสนใจมาก วิทยากรสอนให้รู้ว่าหลักการบิน ได้รู้จักโดรนชนิดต่างๆ หนูได้รับความรู้เยอะมาก และ รู้สึกประทับใจวิธีการสอนทำเครื่องร่อนจากแก้วกระดาษ และลูกโป่งที่มีไฟอยู่ข้างใน การประกอบโดรน ในอนาคตถ้ามีการจัดค่ายนี้อีก หนูก็อยากให้เพื่อนๆ ที่รักและสนใจด้านการบินและอวกาศ ได้มาเข้าค่ายแบบนี้ค่ะ เพราะจะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราสนใจเป็นสิ่งที่เราถนัดหรือไม่ และชอบจริงๆ หรือเปล่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกวิชาเรียนในอนาคตด้วยนะคะ "

นายศิวกร วงษ์เลิศ (กัส) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า "ดีใจที่ผู้ใหญ่จัดกิจกรรมแบบนี้ให้ ส่วนตัวเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องยาก แต่ค่ายนี้สามารถทำให้น่าสนใจขึ้นได้ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย รู้สึกสนุกที่ได้เรียนเรื่องโดรน นอกจากนั้นยังได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกัน ผมมีความฝันว่าอยากเป็นนักบินอวกาศ แต่หากไปไม่ถึงฝัน ก็อยากทำงานด้านการบิน ซึ่งค่ายนี้ตอบโจทย์ผมได้พอดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ผมพยายามไปให้ถึงฝันให้ได้ครับ"

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EEC INNOVATION YOUTH CAMP หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกมและ แอนิเมชัน อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ติดต่อหมายเลข 02-1056524, 02-1056511 และ 02-1056517 หรือ www.eeco.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สปพ.ประสานภาครัฐ-เอกชน เตรียมพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ รองรับนักลงทุนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.) เผยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คืบหน้า 20% พร้อมเตรียมพื้นที่ของการนิคมฯ และกรมโรงงานฯ รวมกว่า 30,000 ไร่ รองรับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม(กนอ.) และ...

เวอร์จิ้น แอตแลนติก แอร์เวย์ เลือกโซลูชั่นของโซลอาร์ค เพื่อการจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ฮุสตัน--(บิสิเนส ไวร์)--28 ส.ค. 2549 บริษัทโซลอาร์ค อิงค์ ผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นการจัดการอุปทาน การค้า และความเสี่ยงของภาคองค์กรธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมการบิน ประกาศในวันนี้ว่า สายการบินเวอร์จิ้น แอตแลนติก แอร์เวย์ ได้เลือกโซลูชั่น SolArc RightAngle...

กองทัพเรือ จะทำการฝึกบินเดินทางไกลไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จะทำการฝึกบินเดินทางไกลไปต่างประเทศ ของเครื่องบินลำเลียงประเภทที่ ๑ หรือ F - 27 MK 400 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เส้นทาง สนามบินอู่ตะเภา - มาเลเซีย - สิงคโปร์ - สนามบ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง