ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน HAPPY 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--แปลนโมทิฟ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน "Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเยาวชน บุคลากรวัยทำงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักความสุขแปดประการ (Happy 8) และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานสมดุลชีวิต ที่เกิดจากโลกความสุข 3 ใบที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ ตนเอง ครอบครัว องค์กร/สังคม

คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียรผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.กล่าวว่า"Happy 8ความสุขแปดประการ" เป็นแนวคิดหนึ่งที่สสส.ได้สังเคราะห์ขึ้นมาบนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล ซึ่งหากเยาวชน บุคลากรวัยทำงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการในเบื้องต้นก็จะเป็นการสร้างเสริมให้บุคลากรเหล่านี้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเยาวชน บุคลากรวัยทำงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักความสุขแปดประการ (Happy 8) และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานสมดุลชีวิต ที่เกิดจากโลกความสุข 3 ใบที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ ตนเอง ครอบครัว องค์กร/สังคม จึงได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ" (พลิกความคิด คลิกชีวิตให้เจอสุข) ขึ้น โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวว่า หากมององค์กรในรูปแบบเชิงธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากนั่นคือ "ความยั่งยืน"(Sustainability) การที่องค์กรจะยั่งยืนในหลายๆบริบทได้ คือความเชื่อมั่น (Trust)ของคนในองค์กร และพบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนั้นได้ คือพนักงานในองค์กรต้องมีความสุข

องค์กรแห่งความสุขจะต้องวัดได้จริงๆ และพนักงานทุกคนต้องทุ่มเทอย่างมุ่งมั่น เมื่อพนักงานมีความสุข KPI ทุกตัวในองค์กรก็จะตามมาอย่างสวยงาม ตลอดระยะเวลา10ปี ที่ทำในบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นตัวการันตีที่ชัดเจน และทำให้เห็นว่าที่ผ่านมานั้นผลประกอบการที่ยั่งยืนของบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลดีขึ้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเจอปัญหาใหญ่เล็กแค่ไหนแต่ก็สามารถผ่านมาได้เสมอ และสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมงานทุกคนมีความสุข และมีความชัดเจนมุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอช อุตสาหกรรม เผยว่าการนำหลัก Happy 8มาใช้ในองค์กรนั้นตอบโจทย์ตั้งแต่ระดับบุคคล ทีมงาน องค์กร และออกสู่สังคม ในส่วนของบุคคลเห็นได้ชัดในเรื่องของการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดจำนวนการเป็นโรคอ้วนรวมทั้งลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย อีกทั้งทีมงานยังมีค่านิยมร่วมกันคือการสร้างสภาพแวดล้อมของความสุขด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดี เมื่อคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้การสื่อสารดีขึ้นตาม พร้อมทั้งส่งผลให้การทำงานภายในหน่วยงานดีขึ้นตามเช่นเดียวกัน ซึ่งผลที่ได้รับจากการทำ Happy 8 คือความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น ยอดขายก็สูงขึ้นด้วย ผลลัพธ์จะไม่ออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นหากไร้ปัจจัยของความสำเร็จในการนำ Happy 8 ไปใช้ในองค์กรที่ประกอบด้วย 5 อย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 1.ความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน 2.การสรรหาทีมงานที่มีความเข้มแข็ง 3.การถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน 4.การให้ร่วมมือของทุกส่วนขององค์กร และสุดท้ายคือการมีตัวชี้วัด KPI และการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม

คุณชนิดา และ ด.ญ.เรไร สุวีรานนท์ เจ้าของเพจเรไรรายวัน และตัวแทน Happy Familyเผยว่าที่บ้านอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่และมีหลากหลายช่วงอายุ ในตอนแรกพยายามหากิจกรรรมต่างๆเพื่อให้ได้ใช้เวลาร่วมกัน แต่สุดท้ายค้นพบว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือการไม่ได้ไปไหน แต่เป็นวันที่อยู่บ้านด้วยกันทั้งครอบครัว เพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว และการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันสามารถมองเห็นในข้อดีหรือข้อไม่ดีของกันและกัน รู้จักนิสัยใจคอ และสามารถส่งเสริมหรือรั้งกันได้ แม้ว่าลูกๆทั้งสามคนจะมีความแตกต่างกัน ที่สำคัญคือ ต้องมีการสร้างสมดุลความสุขของแต่ละคน เพื่อให้ทั้งครอบครัวมีความสุขที่จะอยู่ร่วมกันได้

ธันย์-ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ในฐานะของผู้สำรวจความสุขคนไข้ กล่าวว่า Happy Heart เริ่มต้นจากความเรียบง่าย เพราะเธอได้ทำทุกๆวันของเธอให้มีความสุขด้วยจิตใจที่อิ่มเอม และความสุขของเธอจะส่งต่อไปยังคนรอบข้างและสังคมได้อย่างธรรมชาติ อย่างวันที่เธอประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตถึงขั้นต้องเสียขาทั้งสองข้างไป เธอยังเลือกที่จะยิ้มแย้มและเข้มแข็งแม้จะอยู่บนเตียงพร้อมความสูญเสีย เพราะเธอไม่ต้องการให้คนที่มาเยี่ยมเธอนั้นเสียใจหรือต้องร้องไห้เพราะเธอ ซึ่งการกระทำของเธอทำให้คนที่มาเยี่ยมทุกๆคน กลับบ้านไปพร้อมความสบายใจ และเมื่อไม่มีคนทุกข์ เธอก็รู้สึกอย่างมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้าใจความรู้สุขภาวะให้แก่ประชาชนทั่วไปสำหรับนิทรรศการหมุนเวียน "Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ " นั้นจะทำให้ทุกคนเข้าใจและได้เรียนรู้วิถีสร้างสมดุลชีวิตด้วยโลกความสุข 3 ใบที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ โลกของตนเอง ครอบครัว และสังคม ผ่านองค์ประกอบแห่งความสุข 8 ประการ

นอกเหนือจากนิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น และงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสมดุลความสุข 8 ประการในวันนี้แล้ว ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ยังได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ Happy 8 สำหรับประชาชน รวมทั้งวางแผนจัดกิจกรรมค่าย Happy 8 สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน "Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ" ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยเปิดให้บริการวันอังคาร ถึงวันเสาร์ (ปิดทุกวันอาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมบริหารนิทรรศการ เบอร์ติดต่อ 093-124-6914 หรืออีเมล์ exhibition.thc@thaihealth.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง