ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ไม่เห็นด้วยต่อการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึงแหล่งข่าวจากสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระบุว่า สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ขอให้กระทรวงการคลัง พิจารณาการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์ (CBU) ทุกยี่ห้อ จากเดิมจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 80% โดยขอปรับลดเหลือประมาณ 40% ซึ่งได้รับการตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่อัตราการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จะปรับลดลงหรือไม่ จะต้องติดตามจากมติคณะรัฐมนตรีนั้น

คลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมยาน-ยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ไม่เห็นด้วยต่อการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป โดยขอให้คงอัตราภาษีนำเข้าปัจจุบัน เพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศ เนื่องจาก

1. การปรับอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป จะมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจในการนำเข้าแทน การผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศ ซึ่งโดยข้อเท็จจริง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ มากกว่าร้อยละ 10 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรม และมีการจ้างงานมากกว่า 850,000 คน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการยานยนต์ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งรวมจำนวนผู้ประกอบการแล้วมีมากกว่า 2,500 ราย อีกทั้ง ในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดผลิตรถยนต์ที่ 1.98 ล้านคัน ดังนั้น การปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป จะทำให้เกิดการนำเข้า ทดแทนการผลิตภายในประเทศ และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการจ้างงานของประเทศไทย รวมถึงยังมีโอกาสให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

2. การปรับลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป จะไม่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและการรักษาฐานการผลิตของประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันภาครัฐ มีการส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ ในหลากหลายประเภทรถยนต์เป็นอย่างมาก อีกทั้ง ภาครัฐอยู่ระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในเชิงพื้นที่ อาทิ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ดังนั้น การปรับลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปของภาครัฐจะสวนทางกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบันและสร้างสัญญาณในเชิงลบต่อการลงทุน ไปยังนักลงทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศ ที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศไทยเพิ่มเติม

3. อัตราโครงสร้างภาษีนำเข้าในปัจจุบันทั้งรถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วน มีความสมดุลและเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและรถยนต์นำเข้าอยู่แล้ว

4. การปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป จะส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีนำเข้า รวมถึงการที่ไม่สามารถสร้างรายได้จากการเก็บภาษีอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบุคคลธรรมดา เนื่องจากนักลงทุนลดปริมาณการผลิต และลดการจ้างงานภายในประเทศ ทำให้ปริมาณการเก็บภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลดลง

ดังนั้น คลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน ไม่เห็นด้วยต่อการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป โดยขอให้คงอัตราภาษีนำเข้าปัจจุบัน เพื่อรักษาการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของโลก รักษาการจ้างงานภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการดำเนินนโยบายของภาครัฐที่มีความชัดเจนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กสอ. ปั้นอุตสาหกรรมสนับสนุนเสริมแกร่ง 6 อุตสาหกรรมซูเปอร์คลัสเตอร์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าลุยปั้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อส่งเสริม 6 ซูเปอร์คลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ 1. คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 2.คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า...

สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่สุดทน ผนึกกำลัง เดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมกับ สมอ. กรณีตรวจสอบมาตรฐานรถนำเข้า

นายอภิชาติ สมรพิทักษ์กุล นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ เปิดเผยว่า “ในขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์ใหม่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...

เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก รายงานเบนซ์ครองอันดับดีลเลอร์ที่ลูกค้าพอใจด้านบริการการขายสูงสุดในประเทศไทย

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้านการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ และระยะเวลาในการส่งมอบ ตามผลการศึกษาดัชนีความพึงพอใจด้านบริการการขายในประเทศไทย ประจำปี 2549 (Sales Satisfaction Index Study – SSI) โดยเจ.ดี. พาวเวอร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง