ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไปรษณีย์ไทย ยกระดับสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น ผ้าทอเกาะยอ จ.สงขลา เดินหน้าโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปั้นแบรนด์ ยอทอมือ พร้อมส่งทั่วไทยผ่านไปรษณีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • พร้อมเปิดจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดรอบเกาะยอ จ.สงขลา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าสานต่อโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ล่าสุดจับมือประชาคมเครือข่ายจังหวัดสงขลา ยกระดับสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น "ผ้าทอเกาะยอ" นำร่องหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าเกาะยอ จังหวัดสงขลา ปั้นแบรนด์ใหม่ "ยอ ทอ มือ" พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสนับสนุนช่องทางการขายผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทย อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้สร้างจุดแลนด์มาร์ค 3 แห่งรอบชุมชนเกาะยอ ได้แก่ บริเวณหาดทรายเทียม บ้านโบราณ และร้านอาหารในชุมชน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด กับเอกลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยเส้นทางจักรยาน และเช็คอินที่จุดแลนด์มาร์ค ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยผ่านการส่งเสริม ยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย โดย ไปรษณีย์ไทย เตรียมขยายผลการพัฒนา ยกระดับสินค้าชุมชนไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 18 พื้นที่ทั่วประเทศในปี 2561 นี้

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า สำหรับ การดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอปั่น เกาะยอ จังหวัดสงขลา ภายใต้การดำเนินงานโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง นี้ ไปรษณีย์ไทย ได้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มทอผ้าเกาะยอต้นแบบ 5 กลุ่ม ที่มีเอกลักษณ์ ในการออกแบบลายผ้าเฉพาะตัวและประณีต ได้แก่ 1) ลายราชวัตร โดยกลุ่มราชวัตรแสงส่องหล้าที่หนึ่ง 2) ลายยอประกาย โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ 3) ลายรสสุคนธ์ โดยกลุ่มทอผ้าร่มไทร 4) ลายชวนชม โดยกลุ่มทอผ้าป้าลิ่ม และ 5) ลายจันทร์ฉาย กลุ่มทอผ้าดอกพิกุล และต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ภายใต้ แบรนด์ "ยอ ทอ มือ" ตลอดจนให้ความรู้ด้านการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การขนส่งสินค้า การหุ้มห่อที่ปลอดภัย เพื่อให้กลุ่มทอผ้าเกาะยอต้นแบบ 5 กลุ่มนี้ สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้มีการพัฒนาจุดแลนด์มาร์ค เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวบนเกาะยอ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดหาสถานที่สำหรับการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบ 3 มิติ บริเวณเรือที่หาดทรายเทียม และผนังบ้านโบราณ ร้านอาหารที่อยู่ภายในชุมชน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมจุดแลนด์มาร์คเกาะยอได้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงสนับสนุนกลุ่มนักปั่นจักรยานจังหวัดสงขลา จัดให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวเกาะยอสไตล์นักปั่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเกาะยออีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้ไปรษณีย์ไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา จัดมีการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะยอในระดับอุดมศึกษา พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน พร้อมประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ด้านการออกแบบ พัฒนาดีไซน์ผ้าทอเกาะยอที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสวมใส่ได้ง่ายและทันสมัยมากขึ้นด้วย

ด้าน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "การนำร่องดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้งการให้นักศึกษาจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยว การสนับสนุนกลุ่มนักปั่นจักรยานสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสไตล์คนท้องถิ่น สนับสนุนให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการค้าขายออนไลน์ การส่งของผ่านไปรษณีย์ไทย ให้กับกลุ่มทอผ้าเกาะยอ ก็เป็นการจุดประกายให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่จะขยายกว้างออกไปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายออนไลน์ และการขนส่งที่ได้มาตรฐานไปยังผู้รับปลายทาง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ชาวเกาะยออยู่ดี กินดี และได้สานต่ออัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไว้ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน"

การดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอปั่น ภายใต้โครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ บ้านเกาะยอ จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีความตั้งใจที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เมืองไทยเป็น "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดพิธีเปิดโครงการ "ไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอปั่น เกาะยอ จังหวัดสงขลา" โดยมีนางสมร

เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สวนสาธารณะหาดทรายเทียม เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Call Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมผู้ประกอบการ
  • กลุ่มทอผ้าร่มไทร เกาะยอ จ.สงขลา

นางสาวยมนา สินธุรัตน์ ฝ่ายการตลาด กลุ่มทอผ้าร่มไทร กล่าวว่า ผ้าทอลายรสสุคนธ์ ผ้าทอที่ยังคงลวดลายและเอกลักษณ์ด้วยวิธีการถักทอสุดปราณีต ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานับสิบปี เกิดจากการรวมกลุ่มกับแม่บ้านชาวเกาะยอ และพัฒนาลวดลายเรื่อยมา จนได้รับการจดทะเบียนโอทอป ในปี พ.ศ.2545 เพื่อจัดจำหน่ายภายในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาในบริเวณเกาะยอ ในราคาหลาละ 300 บาท ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เป็นผ้าคลุมไหล่สุดเก๋ไก๋ หรือตัดเย็บเป็นชุด สำหรับสวมใส่ในโอกาสสำคัญ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ทอเป็นรายบุคคลโดยเฉลี่ย 3,000 - 12,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ยังคงประสบปัญหาในเรื่องช่องทางการจำหน่าย ที่จำกัดอยู่ในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาในช่วงเทศกาล ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซันส์ จึงทำให้กลุ่มทอผ้าขาดแคลนรายได้ ทั้งนี้ เมื่อได้เข้าร่วมกับโครงการ "ไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ ทอปั่น เกาะยอ จังหวัดสงขลา" ซึ่งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวมงาม และมีมาตรฐาน พร้อมสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท จึงทำให้ผ้าทอโดยชาวเกาะยอ ในแบรนด์ "ยอ ทอ มือ" เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่มทอผ้ามีรายได้ที่สม่ำเสมอและมั่นคง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน ข้าวมาบุญครอง ตอกย้ำแนวคิดทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3 ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กดีแทคหนุนเต็มที่ เพื่อนำไปสู่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด และ นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร...

ไปรษณีย์ไทยร่วมสานสายใย ล้านดวงใจเพื่อน้องสึนามิ

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( ปณท.) เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรภาพ " ล้านดวงใจ ร่วมห่วงใย เพื่อน้องผู้ประสบภัย" ของโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ที่จัดทำขึ้นร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย โดยเริ่มวางจำหน่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง