ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เลขาธิการ ICAO ชี้อุตสาหกรรมการบินหนุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
ปักกิ่ง--6 ก.พ.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เว็บไซต์ China Aviation Daily ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมการบินในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก ผ่านมุมมองความคิดเห็นของคุณหลิว ฟ่าง เลขาธิการ ICAO ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation) โดยมีใจความว่า

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการส่งเสริมการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญสำหรับความร่วมมือด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศต่าง ๆ และดำเนินมาตรการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคส่วนการบินพลเรือนในประเทศสมาชิกของ ICAO ให้กว้างไกลออกไป

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกนี้ จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ "การแบ่งปัน การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการร่วมกันหล่อหลอมอนาคตการบินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"

คุณหลิว ฟ่าง เลขาธิการ ICAO กล่าวว่า ภาคส่วนการบินพลเรือนของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งยังสามารถคงไว้ซึ่งระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อุตสาหกรรมการบินพลเรือนมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยอัตราการเกิดอุบัติเหตุในภูมิภาคที่ลดน้อยลง จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมการบินพลเรือนโดยรวมนั้นมีศักยภาพสูงและมีอนาคตที่สดใส

อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิก ICAO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบางประเทศยังไม่มีการจัดทำระบบกำกับดูแลความปลอดภัยการบินที่มีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการควบคุมดูแลความปลอดภัยและบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ทำให้การจัดการจราจรทางอากาศยังต้องได้รับการปรับปรุงยกระดับ นอกจากนี้ ด้วยความแพร่หลายและความนิยมของเทคโนโลยีดิจิทัลในแวดวงอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ทำให้ความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางการบินเช่นกัน

คุณหลิวชี้ว่า ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกควรส่งเสริมการบริการการจราจรทางอากาศ ยกระดับการจัดการการจราจรทางอากาศ สร้างโครงสร้างเส้นทางใหม่ เร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงสนามบิน เปลี่ยนแปลงการออกแบบและรูปแบบการดำเนินงานของสนามบิน ตลอดจนติดตามแนวโน้มของการขนส่งทางอากาศในอนาคต

คุณหลิวระบุว่า ICAO จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคุณหลิวหวังว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 1 นี้ จะได้ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับสูงสำหรับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนยิ่งขึ้น

การประชุมครั้งนี้ได้ให้การรับรองปฏิญญาปักกิ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่มีร่วมกัน จุดยืนที่มีร่วมกัน และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกประเทศที่มีต่อความปลอดภัยด้านการบิน การบริการนำทางทางอากาศ การตรวจสอบอุบัติเหตุ และทรัพยากรมนุษย์ ปฏิญญาฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงฉันทามติในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังถือเป็นแนวนโยบายระดับพหุภาคีสำหรับการผลักดันการพัฒนาภาคการบินพลเรือนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต ตลอดจนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการบินพลเรือน การส่งเสริมการพัฒนาด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคให้เข้มแข็ง มีความยั่งยืน และมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับบทบาทของภาคการบินในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตแห่งมวลมนุษยชาติร่วมกัน นอกจากนี้ การปฏิบัติตามปฏิญญายังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดเส้นทาง Belt and Road อีกด้วย

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.chinaaviationdaily.com/news/68/68627.html

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เวอร์จิ้น แอตแลนติก แอร์เวย์ เลือกโซลูชั่นของโซลอาร์ค เพื่อการจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ฮุสตัน--(บิสิเนส ไวร์)--28 ส.ค. 2549 บริษัทโซลอาร์ค อิงค์ ผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นการจัดการอุปทาน การค้า และความเสี่ยงของภาคองค์กรธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมการบิน ประกาศในวันนี้ว่า สายการบินเวอร์จิ้น แอตแลนติก แอร์เวย์ ได้เลือกโซลูชั่น SolArc RightAngle...

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน ตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่ง ช่างเครื่องวัดประกอบการบิน ตั้งแต่บัดนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๔๘) ถึงวันที...

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเปิด " สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ "

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--be1 communications ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการก่อตั้ง " พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ " ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งจะนำพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยมอบห...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง