ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สกลนคร รุกพืชทางเลือก #มัลเบอร์รี่ ดึงตลาดนำการผลิต เดินหน้าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 แนะ หม่อน หรือ มัลเบอรรี่ พืชทางเลือกที่น่าจับตาจังหวัดสกลนคร เกษตรกรพื้นที่ร่วมใจ ดึงตลาดนำการผลิต หันรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนที่มีคุณภาพ พร้อมเดินหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รุกสร้างแบรนด์เข้าตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ซึ่งในส่วนของจังหวัดสกลนคร มีการปลูกหม่อนผลสด หรือ Mulberry เพื่อเป็นพืชทางเลือก มีการแปรรูปแบบครบวงจร โดยมีพื้นที่ปลูกหม่อน 54.25 ไร่ เกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกหม่อนผลสด จำนวน 30 ราย ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน GAP และอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอภูพาน และอำเภอเมือง

พันธุ์ที่นิยมปลูกกินผลสด คือ พันธุ์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีสูง มีขนาดผลใหญ่และมีปริมาณกรดสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ โดยหม่อนผลสดสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 2-3 ครั้งต่อปี ผลสุกมีรสหวาน สำหรับฤดูร้อน จะมีค่าความหวานตั้งแต่ 19 บริกซ์ขึ้นไป ฤดูฝนมีค่าความหวาน 10-19 บริกซ์ และฤดูหนาวมีค่าความหวาน 16-19 บริกซ์

ในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดสกลนคร ได้เริ่มดำเนินการโดยยึดหลัก ตลาดนำการผลิต มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จัดทำปฏิทินการผลิต วางแผนการผลิตจากคำสั่งซื้อของลูกค้า และให้เกษตรกรจับคู่กันระหว่างเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมาก กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกน้อย ทำการตัดแต่งกิ่งพร้อมกัน เพื่อให้ผลผลิตออกพร้อมเพรียงกัน และวางแผนให้ผลผลิตทยอยออกเป็นช่วงๆ ช่วยลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ผลผลิตค้างสต๊อก และเน่าเสีย

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามกลุ่มเกษตรกร ด้านแหล่งรับซื้อที่ทำการแปรรูปในจังหวัดสกลนคร พบว่า มีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) หจก.รัฐพงษ์ธัญพืชสาโทแอนด์ไวน์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ เป็นแหล่งรับซื้อของเกษตรกรในจังหวัด ราคาหน้าฟาร์ม 20-35 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งนอกจากการขายผลสดแล้ว เกษตรกรยังมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมัลเบอร์รี่ 100% น้ำมัลเบอร์รี่เข้มข้น น้ำมัลเบอร์รี่สดและเสาวรส แยมมัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่อบแห้ง เป็นต้น จำหน่ายภายใต้แบรนด์ บ้านสวนภูสกล ช้างพลังสอง และเหล่าเหนือ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อาทิ งานแสดงสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ร้านค้าประจำกลุ่ม สื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ และเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ยังต้องการความรู้ในด้านการตลาด การจัดทำมาตรฐานสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ต้องร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนผลสด นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคและเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคต่อไป ซึ่งในส่วนของ สศก. ได้มีการจัดทำปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญต่างๆ และ สศท.3 ยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสมต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตือนน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร สศก. ระบุ ปากตะคลอง ฉะเชิงเทรา พบเกินกว่ามาตรฐาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 16 เผย พบปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ระบุ เจอความเค็ม 30.59 กรัม/ลิตร ณ ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้ปิดประตูระบายน้ำในคลองต่างๆ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง