ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มิวเซียมสยาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ กาลครั้งหนึ่ง ณ มิวเซียมสยาม ชุบชีวิตประเพณีไทยท้องถิ่นท้องหายาก สู่การละเล่นเสริมการเรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

มิวเซียมสยาม เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมฟรีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมจัดกิจกรรม "กาลครั้งหนึ่ง ณ มิวเซียมสยาม" ตอน ไทยละเล่น ไทยประเพณี ชุบชีวิต จำลองประเพณีไทยท้องถิ่นที่หาดู หาเล่น หาเรียนรู้ได้ยากในปัจจุบัน ให้เยาวชน และครอบครัว ร่วมสนุกและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประโยชน์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนไทยหันมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และให้พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ภายในงานประกอบด้วย 1) โซนกิจกรรมกลางแจ้ง : จำลองบรรยากาศงานประเพณีดัง ที่หาเรียนรู้ได้ยาก ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีสารทเดือนสิบและพิธีชิงเปรต ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีตำข้าวเม่า ประเพณีสงกรานต์ พร้อมกิจกรรมการแข่งขัน ในแต่ละโซน 2) ฐานประดิษฐ์ของเล่น : ลานประดิษฐ์ของเล่นพื้นถิ่นจากวัสดุหาง่ายในธรรมชาติ อาทิ เรือไม้ลำปอ กิจกรรมระบายสี ตัดพวงมโหตร เป็นต้น สร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และ 3) บอร์ดเกมสำหรับเด็กเล็ก : สื่อการเรียนรู้เรื่องประเพณีไทยในรูปแบบของเกมกระดาน อาทิ เกมโดมิโนประเพณี 12 เดือนของชาวอีสาน และ เกมการ์ดจับคู่ภาพประเพณี เป็นต้น เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จดจำ และมิติสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 ตลอดจนติดข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ www.museumsiam.org หรือ facebook.com/museumsiamfan

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า มิวเซียมสยามเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผ่านการใช้พิพิธภัณฑ์ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ ที่สนุก หลากหลาย ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 นี้ มิวเซียมสยามได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรม ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ผ่านการละเล่น (Learning by Playing) เพื่อให้เยาวชน สามารถเรียนรู้ สนุกไปกับการละเล่น และใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนและครอบครัวอย่างมีประโยชน์ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกายและพัฒนาการที่จำเป็น

นายราเมศ กล่าวเพิ่มว่า มิวเซียมสยามได้จัดกิจกรรมในชื่อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ มิวเซียมสยาม" ตอน ไทยละเล่น ไทยประเพณี โดยหยิบเอาเนื้อหาจาก 1 ใน 14 ห้องของนิทรรศการถอดรหัสไทย ที่มีชื่อว่า ห้องไทยประเพณี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย อันเกิดจากความคิด ความเชื่อในสังคม และมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ในรูปของความเชื่อ ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม กิจกรรมประกอบประเพณี ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย และกลายเป็นเอกลักษณ์ในปัจจุบัน ภายในงานประกอบด้วย

  • โซนกิจกรรมกลางแจ้ง : ลานกิจกรรมที่จำลองเอาประเพณีท้องถิ่นชื่อดัง ที่หาเล่น หาเรียนรู้ได้ยากในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และขั้นตอนของการประกอบประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ประกอบด้วย

1. ประเพณีแข่งเรือยาว กิจกรรมแข่งขันเรือบก หรือเรือติดล้อ ที่จำลองการแข่งขันเรือยาว โดยจับกลุ่มละ 5 คน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เรือและผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน

2. ประเพณีสารทเดือนสิบและพิธีชิงเปรต การแข่งขันปีนขึ้นไปหยิบธงจากยอด โดยนำเอาแนวความเชื่อที่ว่าการหยิบเศษอาหารจากที่เหลือจากการตั้งเปรตมากิน ถือเป็นสิริมงคล

3. ประเพณีวิ่งควาย กิจกรรมจำลองการแข่งวิ่งควาย พร้อมชุดมาสคอตควายแสนน่ารัก เป็นประเพณีท้องถิ่นที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็นสัตว์คู่ชาวนา อาชีพหลักของชาวไทยในอดีต

4. ประเพณีตำข้าวเม่า ประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีทั้งการร้องรำ แข่งขันการตำข้าวเม่าอย่างสนุกสนาน เสริมสร้างความสามัคคีใน ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของชาวนา ประเพณีการตำข้าว พร้อมทั้งลงมือแข่งขันตำข้าวเม่าตามโจทย์ที่ได้รับ

5. ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว และศาสนา ผู้เข้าร่วมจะได้สนุกกับกิจกรรมวิ่งเปี้ยวสงกรานต์ เรียนรู้ขั้นตอนประเพณีสงกรานต์ที่สำคัญ อย่าง การเตรียมของใส่บาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก่อกองทราย ตลอดจนการเล่นสาดน้ำสงกรานต์

  • ฐานประดิษฐ์ของเล่น : กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำวัสดุมาประดิษฐ์เป็นของเล่นภูมิปัญญาพื้นถิ่น เสริมสร้างความรู้ ฝึกจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมประดิษฐ์เรือไม้ลำปอ กิจกรรมประดิษฐ์เรือไม้จากกระดาษ และ กิจกรรมระบายสี ตัดพวงมโหตร เป็นต้น
  • บอร์ดเกมสำหรับเด็กเล็ก : สื่อการเรียนรู้เรื่องประเพณีไทยในรูปแบบของเกมกระดาน เสริมทักษะการเรียนรู้จดจำ และมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กเล็ก อาทิ เกมโดมิโนประเพณี 12 เดือนของชาวอีสาน และ เกมการ์ดจับคู่ภาพประเพณี เป็นต้น

นอกจากโซนกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้ว มิวเซียมสยามยังเปิดอาคารนิทรรศการให้เข้าชมกันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน โดยปัจจุบัน นิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ที่มิวเซียมสยามมีอยู่ 2 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย" นำเสนอการพัฒนาชาติไทย และมุมมองความเป็นไทยในหลากหลายมิติ อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การแต่งกาย คติความเชื่อ ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น และนิทรรศการ "ใจ ดู หู ฟัง" ชุด "สัมผัสภาพพ่อด้วยหัวใจ" นิทรรศการที่ไม่ต้องใช้ตาดูแต่เรียนรู้ผ่านการฟังและการสัมผัส ที่คนตาดีสามารถดูไปพร้อมๆ กับผู้พิการทางการมองเห็น ให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระบารมี พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มิวเซียมสยาม หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน เปิดมุมมองการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ที่ทำหน้าที่มากกว่าเป็นเพียงสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุและนิทรรศการ ส่งเสริมให้ประชาชนไทยหันมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเสียงสะท้อนให้พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของประชาชนทุกเพศทุกวัย นายราเมศ กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 ตลอดจนติดข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ www.museumsiam.org หรือ facebook.com/museumsiamfan


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอฟเอ็ม วัน...เตรียมทำซึ้ง จัดทริปเด็ด !! พาคู่แม่ลูก ล่องเรือ…เล่าขานตำนานหิ่งห้อย สุดโรแมนติก กับ HAPPY TO SEE MOM

กาลครั้งหนึ่ง..ในไม่ช้านี้ เรื่องซึ้งๆ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครา เมื่อคลื่น 103.5 เอฟเอ็ม วัน...จับมือกับแฮปปี้ จากดีแทค ไอเดียบรรเจิด !! เตรียมทำเก๋จัดทริปสานความสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลวันแม่... ในกิจกรรม “HAPPY TO SEE MOM ตอน เรื่องเล่าขานตำนานหิ่...

ทรู จัดกิจกรรมเชิญชวนส่งกำลังใจจากน้องสู่น้องผู้ประสบภัย สึนามิ ในวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ สวทช. นำผลงานชนะเลิศการประกวด โครงการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้ ยังจะเปิดให้มีกิจกรรม " ส่งกำลังใจจากน้องสู่น้องผู้ป...

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองทัพเรือ เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้คัดเลือกนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของ กองทัพเรือ จำนวน ๔ คน ได้แก่ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ขวัญชนก หนูสง นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สหชล ชัยศุภกิจการ นักเรียนช่างกรมอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง