ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ป.ป.ช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต แผนงานระยะยาวและแผนประจำปีภายใต้โครงการSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" การบรรยายหัวข้อ "การสร้างสังคมสุจริตด้วยโมเดล STRONG" โดย รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.

การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ตลอดจนแผนงานระยะยาว และแผนประจำปีของชมรมครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในแนวทางที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะโค้ช STRONG นับเป็นกำลังสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันให้แนวร่วมระดับบุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต สามารถถ่ายทอดแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตไปสู่บุคคลและกลุ่มบุคคลได้ นำไปสู่การร่วมกันก่อตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อใช้เป็นกลไกพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนต้านทุจริต จากนั้นชมรม STRONG จะร่วมกับชุมชนกำหนดธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตที่เหมาะสมกับภารกิจที่เป็นอยู่ โดยใช้หลักบูรณาการ STRONG ในการพัฒนาวัฒนธรรมต้านทุจริต ซึ่งชมรมดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกำหนดแผนงานระยะยาว แผนงานต่อต้านการทุจริตประจำปี เพื่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และรายงานผลความสำเร็จของชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำปีต่อไป

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนกลุ่มเป้าหมายจะมีจิตพอเพียงในการต้านทุจริต โดยการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์ และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมตระหนักรู้ใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน ของจริยธรรมและจิตพอเพียง เกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชน เกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และแกนนำในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน ที่จะนำไปสู่ การลดปัญหาการทุจริตที่บ่อนทำลายประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัด สัมมนา ... เรื่องป้องกันปราบปรามทุจริต

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานและการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--เนคเทค กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"วันที่ 16 มีนาคม 2548 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ. ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่กรุงเทพ ๐๘.๓๐ - ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง