ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.แรงงาน จัดเต็ม ปั้นคนครัวบนเรือ 9 เดือน 9 รุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน จัดเต็ม ปั้นคนครัวบนเรือ 9 เดือน 9 รุ่น ตอบรับความต้องการแรงงาน กทม.เปิดรุ่นแรก 15 มกราคม นี้ จังหวัดอื่นต่อคิวทยอยเปิดนับ 10 จังหวัดทั่วภูมิภาค

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากกระแสความต้องการแรงงานตำแหน่ง คนครัวบนเรือ อีกทั้งมีรายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูง ทำให้คนทำงานที่ประกอบอาชีพด้านอาหารมีความสนใจจะไปทำงานบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งระหว่างประเทศ ในประเทศหรือบนเรือท่องเที่ยวก็ตาม สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น มากกว่าร้อยละ 90 ยังขนส่งโดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 6-9 เดือน "คนครัวบนเรือ"จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ในการดูแลโภชนาการของแรงงานบนเรือเดินทะเลตลอดการเดินทาง ลักษณะงานคนครัวบนเรือ จะต้องพบกับความเครียดหลายด้าน เช่นสภาพแวดล้อมการทำงานบนเรือกลางทะเลหลายเดือน ดังนั้น ผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องมีใจรักงานบริการ มีความอดทน และรู้จักปล่อยวาง แต่ถ้าหากสามารถทำงานนี้ได้ มีโอกาสมีรายได้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อดูแลครอบครัวได้อย่างแน่นอน และเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การเข้าไปทำงานเป็นคนครัวบนเรือ ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล 2006 (Maritime Labor Convention: MLC 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ด้วย ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยวขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสส์ขึ้นไป โดยหนึ่งในข้อบังคับ14 ข้อของอนุสัญญาดังกล่าวได้กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการอบรมการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่สำคัญคนครัวบนเรือต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวเรือต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กำหนด

ด้านนายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้มาสมัครฝึกอบรม "สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)" เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่สถานประกอบกิจการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจจะไปทำงานในตำแหน่งดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ดังนั้นจึงกำหนดแผนฝึกอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 9 เดือน จำนวน 9 รุ่นๆ ละ 20 คน โดยรุ่นแรกจะเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 15 – 25 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง สำหรับจำนวนผู้อบรมในรุ่นแรกครบตามจำนวนแล้ว และรุ่นที่ 2 ที่จะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เหลืออีกไม่กี่คนก็จะเต็มรุ่นแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ที่มาสมัครไว้ ทางสถาบันฯ จะจัดเรียงลำดับพร้อมแจ้งรุ่น วัน เวลา การฝึกให้ทราบทันที ผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับฝึกอบรมสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4317"

กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือคนครัวบนเรือ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ILO อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เป็นไปตามพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 สำหรับผู้ที่จะไปทำงานบนเรือระหว่างประเทศต้องผ่านกระบวนการของกรมการจัดหางาน เพื่อคุ้มครองและดูแลคนทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับการฝึกอบรมนั้น กพร. จะทยอยดำเนินการเปิดฝึกอีกว่า 10 จังหวัด อธิบดี กพร.กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กพร. ปั้นคนครัวบนเรือแห่งเดียวในประเทศ ขยายฝึกเพิ่ม 20 จ.

กพร. ติวเข้มหน่วยงานในสังกัด 20 จังหวัด เตรียมฝึกสาขาคนครัวบนเรือ กระจาย 4 ภาคทั่วประเทศ รองรับ ILO นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)...

เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศ"

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--เพนเนอร์-แมดิสัน บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจกาวซีเมนต์ และยาแนวสำหรับปูกระเบื้อง และมอร์ต้า ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฑามาศ บุญอาจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง