ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม! จับมือบางจากปิโตรเลียม บูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๘:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ม.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมมือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการสำรวจและออกแบบพื้นที่สาธารณะในชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา สุขุมวิท62 กรุงเทพฯ สู่การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างสร้างสรรค์เป็นไปตามความต้องการของชุมชน

อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า "สถาปัตยกรรม อยู่บนพื้นฐาน ของ ความคิดสร้างสรรค์ + จินตนาการทิ่อิงอยู่กับเทคโนโลยี ที่สามารถทำได้จริง ไม่เพียงแค่การออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน แต่สถาปัตยกรรมสอนให้ออกแบบทุกอย่างที่ผนวกสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน รวมถึงออกแบบ"ชีวิต" ดังนั้น หากคุณคิดว่า คุณ เป็น คนที่มีหรืออยากจะมี ความคิดสร้างสรรค์+จินตนาการและต้องการทำให้มันเป็นจริง สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือศาสตร์ที่เหมาะกับคุณ ณ ปัจจุบันและอนาคต"

ดังนั้นการเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และบูรณาการการเรียนรู้สู่การลงมือปฎิบัติงานจริง จึงได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆที่ขออนุเคราะห์ให้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบูรณาการเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ หลายชุมชน

และ ''งานพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา'' ก็เช่นกัน โดยทางบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์ มายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ดำเนินการออกแบบพื้นที่สาธารณะในชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนอยู่ในพื้นที่รอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62 และบริษัทฯ ได้มีโครงการร่วมกับชุมชนในด้านการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ คณะสถาปัตย์ฯ SPU นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม ได้จัดโครงการโดยการบูรณาการการเรียนรู้กับรายวิชา สถาปัตยกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นำทีมนักศึกษาจำนวน 13 คน ลงพื้นที่เพื่อศึกษากายภาพ บริบทแวดล้อม และความต้องการของชุมชน ซึ่งรวมถึง เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนซึ่งมีจำกัดให้เกิดประโยชน์บนความต้องการที่แตกต่างกัน พื้นที่ส่วนกลางมี 2 ส่วน ส่วนแรกมีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 50 เมตร มีลำรางสาธารณะขนาดเล็กขนานโดยตลอด ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ที่ต่อจากลานจอดรถซึ่งชาวบ้านไม่ต้องการให้พื้นที่จอดรถรุกล้ำไป

สรุปความต้องการคือ ชุมชนต้องการให้ปรับปรุงเป็นศาลาพักผ่อนและลานนั่งเล่น ซึ่งจะต้องไม่รุกล้ำลำรางสาธารณะและป้องกันอันตรายจากการพลัดตก ของเด็กและผู้สูงอายุ และ สร้างศาลาอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำและห้องเก็บของ สำหรับทำกิจกรรมชุมชน รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นลานกีฬา

ที่ผ่านมาทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำเสนอแบบขั้นต้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน นำมาพัฒนาต่อในขั้นรายละเอียด โดยให้นักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชา สถาปัตยกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการฯ โดยมีบริษัทบางจากฯให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

โดยขณะนี้นักศึกษาได้จัดทำแบบและหุ่นจำลองซึ่งแสดงถึงแนวคิดและรายละเอียดของโครงการเป็นที่เรียบร้อย แบบประกอบด้วย ผังรวมพื้นที่สาธารณะ ศาลาพักผ่อนริมทางเดิน ลานกีฬา และศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 2 ผลงาน เพื่อเตรียมนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากชาวชุมชน ในราวต้นเดือน ธันวาคม 2560 นี้ ก่อนที่จะส่งมอบแบบทั้งหมดและหุ่นจำลอง ให้กับทางบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) นำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างและสนับสนุนในการจัดสร้างแก่ชาวชุมชนต่อไป และนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย สู่ยุค Thailand 4.0 อีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

SPU ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย...

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--คอร์ แอนด์ พีค มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุ...

PENGUIN VILLA นายเจตมนต์ มละโยธา หรือ เจ

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สมอล์รูม PENGUIN VILLA คือ นายเจตมนต์ มละโยธา หรือ เจ เริ่มต้นงานเพลงด้วยการเป็นมือกีตาร์ของวงพราว ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และเขาคือผู้ที่แต่งเพลง "เธอคือความฝัน" ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง