ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ. จัดแสดง 130 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นยอดเยี่ยม ยุคสมัยโจมน-ยุคสมัยเอโดะ โชว์แสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น-จุดเริ่มต้นศิลปะญี่ปุ่น-ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เปิดให้ชมครั้งแรกในประเทศไทย ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

วธ. จัดแสดง 130 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นยอดเยี่ยม ยุคสมัยโจมน-ยุคสมัยเอโดะ โชว์แสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น-จุดเริ่มต้นศิลปะญี่ปุ่น-ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เปิดให้ชมครั้งแรกในประเทศไทย ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี ชมฟรี 27 ธ.ค.-18 ก.พ. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้จัด นิทรรศการพิเศษ "วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น" (The History of Japanese Art: Life and Faith) ในโอกาสครบรอบ 130 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ญี่ปุ่น เปิดให้ชมระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560- 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำศิลปะญี่ปุ่นทุกยุคสมัยมาจัดแสดงในประเทศไทย เพื่อตอบแทนไทยที่นำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมไปจัดนิทรรศการพิเศษ"ความรุ่งโรจน์แห่งพระพุทธศาสนาในดินแดนไทย" (Thailand :Brilliant Land of the Buddha) ไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เนื่องในโอกาสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ทุกสมัยของไทยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 17 แห่งและหอสมุดแห่งชาติ 116 รายการ 130 ชิ้นบางชิ้นไม่เคยอนุญาตให้นำออกไปจัดแสดงนอกประเทศมาก่อน

นายวีระ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น นับวันยิ่งเพิ่มพูนความใกล้ชิด ทั้งด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น รวมถึงความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการติดต่อและเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานของทั้งสอง ประเทศ เนื่องจากไทยและญี่ปุ่น มีการติดต่อกันมากว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยาและได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการจนครบ 130 ปี

อย่างไรก็ตาม การจัดนิทรรศการพิเศษ "วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น" ในประเทศไทยครั้งนี้ สำนักกิจการวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู และ เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับฝ่ายไทย คือกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ตกลงแลกเปลี่ยนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน จึงทำให้เกิดโครงการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนของสองประเทศขึ้นเนื่องในวาระพิเศษนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและตอบแทนน้ำใจไมตรีระหว่างกัน

สำหรับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่นำมาจัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโจมน จนถึงยุคประวัติศาสตร์ สมัยเอโดะ ประกอบด้วยหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอเรื่องการเริ่มต้นของศิลปะญี่ปุ่น ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ตระกูลขุนนาง และนักรบ นิกายเซน กับพิธีชงชา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสมัยเอโดะ รวมจำนวน 106 รายการ (130ชิ้น) โดยมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติ 3 รายการ และมรดกวัฒนธรรมสำคัญ 25 รายการรวมอยู่ด้วย โดยนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำศิลปะญี่ปุ่นครบถ้วนทุกยุคสมัยมาจัดแสดงในไทย เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวไทยสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนสัมพันธภาพของทั้งสองประเทศให้มั่นคงยั่งยืน

อย่างไรก็ตามนิทรรศการพิเศษดังกล่าว จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: Comic Party ครั้งที่ 13

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านตัวการ์ตูนและแอนนิเมชั่นแบบต้นฉบับจากประเทศญี่ปุ่นที่เด็กไทย ชื่นชอบ พร้อมต้อนรับและใกล้ชิดกับฑูตวัฒนธรรมและการ์ตูน "โดราเอมอน" พิเศษ...

กรมการศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเนื่องในวันมาฆบูชา

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการศาสนา ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โ...

นักดนตรีแจ๊ส รวมตัว เปิดคอนเสิร์ต ช่วยใต้ ไลฟ์ แจ๊ส ฟอร์ไลฟ์ 3 0 มกราคมที่ ศวท.

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ไฟว์สตาร์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บางกอก แจ๊ส โซไซตี้ โดย มี ดร. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นประธานจัดงาน ด้วยความร่วมมือของนักดนตรีแจ๊ส ทั้งไทยและเทศ และผู้ประกอบการในวงการบันเทิง เปิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง