ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

#กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เซ็นสัญญา ขสมก. คว้างานรถเมล์ NGV 489 คัน มั่นใจส่งมอบลอตแรก 100 คันในเดือน มี.ค. 61 การันตีศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานตอบโจทย์การใช้งานของ ขสมก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--IR network

บมจ.สแกนอินเตอร์ (SCN) และ บมจ. ช ทวี หรือ (CHO) ภายใต้ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ลงนามในสัญญาโครงการจัดหารถเมล์ NGV และดูแลซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 10 ปี กับ ขสมก. โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ด้านผู้บริหาร SCN ชูความพร้อมด้านฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ร่วมสนับสนุนเงินทุนการดำเนินโครงการ พร้อมใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรมานานกว่า 30 ปี มาเสริมความแข็งแร่ง ผ่านการให้คำที่ปรึกษาดูแลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื้อเพลิง NGV ในโครงการนี้ทั้งหมด ตั้งแต่การดูแลติดตั้งเครื่องยนต์ NGV ในรถโดยสาร ตลอดจนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสาร ด้านผู้บริหาร CHO มั่นใจพร้อมทุกด้าน ทั้งทีมงาน-โรงงาน-ซัพพลายเออร์จัดหาตัวถัง คัสซี และชิ้นส่วน ส่งมอบงานทันกำหนด ศูนย์ซ่อมบำรุงมีมาตรฐานได้รับการตอบรับจากธุรกิจขนส่ง ตอบโจทย์การใช้งาน ขสมก.

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ในนาม "กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO" ได้ลงนามสัญญาการซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชนมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 4,261 ล้านบาท ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ขสมก. จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน โดยเร่งรัดให้จัดหาในระยะแรก จำนวน 489 คัน เพื่อนำมาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานหลายปี ซึ่ง ขสมก. ได้ดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 489 คัน

โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเชิญผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการด้วยทุกครั้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดซื้อรถโดยสารในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ มีมติอนุมัติให้ ขสมก. ดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 489 คัน กับ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ขสมก. ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน ระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ 'กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO' ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ ช ทวี ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรถโดยสาร จำนวน 489 คัน โดยราคาที่เสนอให้แก่ ขสมก. นั้นถือเป็นราคาที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร เพื่อให้มีรถโดยสารที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินโครงการนี้ SCN ได้ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร ให้แก่กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีศักยภาพ พร้อมทั้งจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียน เข้ามาสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื้อเพลิง NGV ในโครงการนี้ทั้งหมด เช่นเทคนิคการประกอบติดตั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงในรถโดยสาร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคด้านการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสาร เพื่อให้ได้ ขสมก. มีรถโดยสารที่มีคุณภาพเข้ามาวิ่งให้บริการแก่คนกรุงเทพฯ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

"เราเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการนี้ พร้อมใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ที่ และได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ยกย่องให้ SCN เป็น King of NGV in ASEAN ซึ่งมีองค์ความรู้ในด้านก๊าซธรรมชาติ NGV ที่พร้อมเข้ามาใช้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ NGV ให้แก่ ช ทวี เพื่อดำเนินโครงการนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" ดร.ฤทธี กล่าว

ขณะที่ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะรับงานดังกล่าว ทั้งทีมงาน โรงงาน และซัพพลายเออร์จากทั้งในและต่างประเทศที่มีความพร้อมจะสนับสนุนการจัดหาตัวถัง คัสซี และชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆ ตามแผนงานที่เราวางไว้อย่างเต็มที่ ประกอบกับบริษัทฯ ได้เคยรับงานในลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้ว ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ได้ตามกำหนดเวลา โดยระยะเวลาส่งมอบงานล็อตแรกจำนวน 100 คัน ภายในเดือนมีนาคม และส่งมอบอีก 120 คัน ภายใน 100 วัน และอีก 100 คันส่งมอบภายใน 120 วัน และที่เหลือ 189 คันจะส่งมอบได้ภายใน 180 วัน ตามสัญญา หรือภายในเดือนมิถุนายน ปี 2561

"บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง SCN ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้งานในครั้งนี้ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารเป็นระยะเวลา 10 ปี ให้เดินหน้าอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอยู่แล้วมาอย่างยาวนาน จากงานซ่อมบำรุงและศูนย์ซ่อมสำหรับ Tesco-Lotus & Linfox และลูกค้าทั่วไป และศูนย์ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ 24 ชั่วโมง ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้อย่างดีเยี่ยม" นายสุรเดช กล่าวในที่สุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บมจ.สแกน อินเตอร์ ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 300 ล้านหุ้น ตั้งบล. กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

บมจ.สแกน อินเตอร์ ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ยื่นแบบคำขอและไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 300 ล้านหุ้น...

กลุ่ม ปตท. โชว์ Green Policy นำธุรกิจก้าวไกลไปเวทีโลก ในงาน F.T.I. Fair

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. เตรียมนำเสนอวิธีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. ในงาน Thai PetroPlas & Rubber @ ...

กระทรวงคมนาคม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประชุม International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) ครั้งที่ 6

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--กระทรวงคมนาคม ด้วย ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะแถลงข่าวการจัดการประชุม International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) ครั้งที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง