ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รองนายกฯ ประจิน ดันกระทรวงดิจิทัลฯ ผนึก ATCI เสริมความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลแก่บุคลากร อปท. ร่วมสร้าง Smart City ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พล.อ.อ.ดร.ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี สนับสนุนกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยกระดับความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน สู่การเป็น Smart City ระดับท้องถิ่น สอดรับนโยบาย Smart Thailand

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานอบรมสัมมนา "Thailand Local Government Summit 2017" ว่า จากความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวคิด "Local Government 4.0" ถือเป็นประโยชน์ทั้งการบริหารด้านวิชาการสำหรับผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง รัฐบาลมีความจริงใจที่จะสร้างโมเดล "ประชารัฐระดับท้องถิ่น" เพื่อเชื่อมความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้เกิดกับประชาชนทุกคนในทุกท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการตระหนักรู้ในการพัฒนาดูแลท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัล รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแนวทางการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำพาท้องถิ่นไปสู่การเป็นสังคมที่ประชากรอยู่ดีกินดี มีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของตน จาก Smart Province สู่ Smart Thailand นอกจากนั้นยังเป็นเวทีให้บุคลากรองค์กรปกส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวความคิดการพัฒนาท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ด้วยการผนวกนวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทแห่งท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย

ด้าน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวเพิ่มเติมว่า Thailand Local Government Summit 2017 เป็นการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาครัฐต้องการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและมีความสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิไตยที่ฐานราก ซึ่งผู้นำและบุคลากรขององค์กรส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Digital & Innovation for Green Society ตามกระแสหลักสากลในบริบทของประเทศ พร้อมด้วยการปรับระบบความคิดให้ทันต่อพัฒนาการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหัวใจเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลตามมาตรฐานสากล อันเป็นจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่สังคมยั่งยืน

ในการอบรมฯ ครั้งนี้ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ทราบและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างเหมาะสม กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน สอดรับนโยบายการขับเคลื่อนท้องถิ่น Thailand 4.0 นอกจากนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังจะได้เข้าใจในนโยบาย Smart City และ Thailand 4.0 พร้อมประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้ การอบรมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีรูปแบบการจัดงานอบรมเชิงสัมมนา ควบคู่การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และการจำลองห้องนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการพัฒนา Green Society และ Smart City จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ออราเคิล จับมือ เอทีซีไอ ซิป้า และซอฟต์แวร์พาร์ค เปิดโครงการ RITE ปั้นไอเอสวีไทยสู่ระดับสากล

กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปิดโครงการไรท์ หรือ RITE (Recruit, Innovate, Technology adoption, Excel) เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีพร้อม...

ปภ. ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน อปพร.ให้ได้ 1 ล้านคน ในปี 2549

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายฝึกอบรมเพิ่มจำนวนและเพิ่มศักยภาพของ สมาชิก อปพร. โดยมีเป้าหมายรวมทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน หรือ ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สมาชิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง