ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงดิจิทัลฯ ตอบสนองความต้องการประชาชน ยกระดับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ GCC 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ ตอบสนองความต้องการประชาชน ยกระดับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ GCC 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ผลักดันเป็นศูนย์กลางตอบข้อสงสัยของประชาชนที่มีต่อภาครัฐทุกหน่วยงาน พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ยกระดับการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วผ่านหลายช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ได้เปิดให้บริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้ง 20 กระทรวง รวมถึงส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และส่วนราชการอื่นๆ ปัจจุบันการให้บริการของ GCC 1111 แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1) บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 3) บริการแบบฟอร์ม คำขอรับบริการและเอกสารต่างๆ และ 4) บริการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้มีการประสานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการของ GCC 1111 ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสายอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มองค์ความรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำความตกลงสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center 1161) โดยการจัดให้มีทีมงานให้บริการข้อมูลด้านภาษีแก่ประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาการยื่นชำระภาษี และการติดต่อในช่วงนอกเวลาทำการ การทำความตกลงร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการเชื่อมโยงการให้บริการ เบื้องต้น โดยประชาชนสามารถติดต่อผ่านหมายเลข 1178 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือสามารถติดต่อมายัง GCC 1111 เพื่อสอบถามข้อมูลข่าวสารและงานบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ รวมทั้งได้ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการให้บริการสอบถามข้อมูลการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร การตรวจสารเสพติดในเส้นผม และการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติสายตรง เป็นต้น

นอกจากนั้น GCC 1111 ยังเป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยให้บริการข้อมูลทั่วไปของโครงการฯ ทั้งการแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงรับแจ้งเหตุขัดข้องสำหรับผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi ในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700 แห่ง โดยสามารถติดต่อใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลข 1111 กด 88 ปัจจุบันประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ GCC 1111 ได้ในหลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 1111 สำหรับประชาชนที่ประสงค์ใช้บริการผ่านสื่อออนไลน์สามารถติดต่อได้ทาง www.gcc.go.th Facebook/gcc 1111, Twitter/gcc_1111, Instagram/gcc_1111, pantip.com และทาง email : contact_1111@gcc.go.th ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศใช้บริการสอบถามข้อมูลจาก GCC 1111 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และบริการจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มาไว้ ณ จุดเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการสอบถามข้อมูลภาครัฐต่างๆ ผ่านหมายเลข 1111 เพียงหมายเลขเดียว ตามสโลแกน "GCC 1111 บริการเป็นเลิศ พัฒนาต่อเนื่อง สู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช...

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง