ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กสอ. เดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs ไทย ชี้ผู้ประกอบการเกิดใหม่โต พร้อมแนะ 5 ปัจจัยที่ต้องปรับตัวรับ เศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยปี 2559 มีการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 2,500 ราย ในจำนวนนี้สามารถก่อตั้งธุรกิจได้ 790 ราย โดยมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กสอ. ยัง แนะ 5 ปัจจัยที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องปรับตัว อาทิ การหาตลาดที่ดีและสร้างสินค้าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคการให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสาร การบริหารการเงิน ฯลฯ เพื่อให้มีการพัฒนาและเติบโตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตาม กสอ. ได้เตรียมโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท อาทิ โครงการสร้างธุรกิจใหม่ (NBC) กิจกรรม Plan to Biz ฯลฯ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ของ กสอ. กว่า 15 ปี สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้แล้วกว่า 77,800 ราย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4521 , 0 2202 4489 หรือ www.dio.go.th

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีการเกิดขึ้นของธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทาง กสอ. ได้ดำเนินผ่านโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และกิจกรรมต่าง ๆ มากว่า 15 ปี เนื่องจากเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งการก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราสูง เพิ่มศักยภาพในการแทนที่ธุรกิจแบบเดิม พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคที่มีสูงขึ้น โดยผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันนั้นพบว่ามีผู้ผ่านกระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่มาแล้วกว่า 77,800 ราย ส่งเสริมการขยายธุรกิจกว่า 16,800 ราย เกิดการจ้างงานกว่า 64,000 ราย มีมูลค่าการลงทุนกว่า 26,300 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 กสอ. พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่จำนวนกว่า 2,500 ราย ในจำนวนนี้สามารถก่อตั้งธุรกิจได้ 790 ราย เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 680 ล้านบาท และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3,500 คน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการขยายตัวทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innaovation & Creative) เพิ่มเป็นจำนวนมาก

นายพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันที่โลกได้ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นอย่างมากมายในแทบทุกสาขา ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งการปรับแก้อุปสรรคในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กสอ. ได้รวบรวมปัจจัยที่กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ต้องให้ความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาให้เติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่

1) การหาตลาดที่ดีและสร้างสินค้าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ถ้าสินค้าหรือบริการที่กำลังสร้างขึ้นไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคก็ยากที่จะเติบโตขึ้นไปอีกได้ การพบปะหรือทำการศึกษากับกลุ่มผู้บริโภคจะทำให้ทราบว่าสินค้าหรือการบริการนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อทราบถึงผลของการศึกษาดังกล่าวแล้วก็จะทำให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาสู่ความเติบโต ทั้งนี้สินค้าหรือการบริการที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครย่อมทำให้เกิดข้อได้เปรียบและเป็นเสมือนอาวุธลับที่สำคัญที่ช่วยให้ก้าวล้ำคู่แข่งได้เสมอ

2) พัฒนาด้วยการทดลองอย่างรวดเร็ว กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีการเติบโตเร็ว ล้วนมีการตั้งเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาและหาไอเดียใหม่ ๆมาทดลองเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เร็วที่สุดอยู่เสมอ และถึงแม้ว่าการทดลองแบบเร็วจะทำให้สินค้าเติบโตค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อถูกสั่งสมไปเรื่อย ๆ ก็จะกลายเป็นการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ และนำมาซึ่งความสำเร็จได้โดยที่ไม่คาดคิด

3) ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสาร ผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันมักมีจุดอ่อนในการรับรู้ด้านข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว เช่น นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมของรัฐ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด เป็นต้น ดังนั้น ในการที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องหมั่นศึกษาทั้งในเรื่องของแนวทางที่จะเสริมสร้างให้มีศักยภาพ รวมทั้งศึกษาจากกลุ่มผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะได้ทั้งข้อดีและข้อผิดพลาดนำมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงหรือระมัดระวังในการที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

4) การบริหารการเงิน ในการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนนั้น ก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการวางแผนทางด้านการเงิน เพื่อมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนหรือผลกำไรจากการประกอบการและมีการควบคุมรายการต่าง ๆ ในงบการเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

5) การจัดการและการควบคุมกับสิ่งที่ไม่เคยพบเจอ ผู้ประกอบการแต่ละกิจการย่อมมีความถนัดที่แตกต่างกัน แต่ในการทำธุรกิจบางครั้งจำเป็นต้องดูแลและควบคุมกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน เช่น บัญชี การเงิน นวัตกรรม หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคซึ่งในสิ่งที่ไม่เคยพบเจอเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนให้ผู้ประกอบการใหม่ต้องพร้อมที่จะรับมือและเรียนรู้ควบคู่กันไป ทั้งนี้ จะช่วยให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาและการจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้นไม่ว่าอุปสรรคจะยากแค่ไหน แต่ถ้ามีความรู้และรับรู้ล่วงหน้าก็จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดกับธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในปี 2560 กสอ. มีโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในหลากหลายโครงการด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท อาทิ โครงการสร้างธุรกิจใหม่ (NBC) โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมสำหรับผู้มีแผนโครงการลงทุนที่มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจจริง อาทิ กิจกรรม Plan to Biz การร่วมมือกับเอกชนที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า พร้อมทั้งการทำหน้าที่เติมเต็มความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างประสบการณ์การนำเสนอแผนงานเพื่อต่อยอดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย กสอ. พร้อมเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย นายพสุ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4521 , 0 2202 4489 หรือ www.dio.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง