ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.แรงงาน ปั้นนักโลจิสติกส์แห่งอนาคต ตั้งเป้าหมื่นกว่าคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีกำลังแรงงานมากกว่า 2 ล้านคน เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้า หรือการบริการของประเทศ ส่งผลให้เกิดความต้องการคนทำงานที่มีทักษะฝีมือและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการขนส่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกว่า 40 แห่ง ระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการพัฒนากำลังคน ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในปี 2561 โดยในด้านโลจิสติกส์ กพร.ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคนทำงานป้อนสู่ตลาดจำนวน 11,570 คน ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานทั่วประเทศเร่งดำเนินการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) กพร. มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 2 สาขาโลจิสติกส์และสาขาท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติเชียงแสน) ดำเนินการ ซึ่งมีการฝึกอบรมในสาขาผู้ปฎิบัติการขนส่งสินค้า ผู้ขับยานพาหนะขนส่ง/รถหัวลาก ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ปฎิบัติด้านการจัดซื้อ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ผู้ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสานเทศไอที เป็นต้น ตั้งเป้าพัฒนาเฉพาะที่สถาบันฯ เชียงแสน 2,700 คน ทั้งแรงงานไทยและเพื่อนบ้านที่ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ภาคการบริการ ท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 2 สาขาโลจิสติกส์และสาขาท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติเชียงแสน) กล่าวว่าได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน 65 คน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จำนวน 2 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.สาขาเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้งานด้านวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น และเป็นการผลักดันให้สถาบันฯ เชียงแสน เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนทำงานในสาขานี้ตามนโยบายของกพร. ด้วย

ด้าน น.ส.จันทกานต์ เสียงเลิศ ผู้เข้าฝึกอบรม สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า จากการฝึกอบรม ตนได้รับความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า มีความเข้าใจในระบบคลังสินค้ามากขึ้น และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่นเดียวกับ นายลภณวิช สมควร ผู้เข้าฝึกอบรม สาขา เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ได้กล่าวขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่เพิ่มความรู้และทักษะด้านการขับรถยกสินค้า ให้กับตนและเพื่อน ซึ่งตนได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครบตามเกณฑ์กำหนด และจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในอนาคตแน่นอน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บอร์ดบีโอไอเพิ่มมาตรการกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมอุตฯ ท่องเที่ยว – โลจิสติกส์ - การเลี้ยงกุ้ง – IPO

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพิ่มเติม ผลักดันกิจการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ พร้อมส่งเสริมกิจการเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และปรับเงื่อนไข IPO หวังดันไทยก้าวเป็นฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นายสุริยะ...

เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศ"

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--เพนเนอร์-แมดิสัน บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจกาวซีเมนต์ และยาแนวสำหรับปูกระเบื้อง และมอร์ต้า ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฑามาศ บุญอาจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง