ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เครือข่ายหญิงไทยเข้าพบ รมว.พม. พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายหญิงไทยในสหรัฐอเมริกาและนอร์เวย์ นำโดย แพทย์หญิง สมศรี รัตนประสารทพร นายกสมาคม ไทย-อเมริกัน ณ นครนิวยอร์ก และนางวริยา แซ่เล้า ผู้ประสานงานเมืองออสก้า สมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.พม. ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ชั้น 2 นอกจากนี้ รมว.พม. ยังได้เชิญชวนคณะเครือข่ายหญิงไทยฯ ติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เนื่องในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" และเยี่ยมชมสินค้า "ทอฝัน by พม." ในร้าน ณ วังสะพานขาว ซึ่งเครือข่ายหญิงไทยฯ ต่างชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ด้อยโอกาส/ผู้รับบริการของ พม. พร้อมให้การอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า พม. มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนหญิงไทย และคนไทยที่ใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. คือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง ความเสมอภาคของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นขอครอบครัว เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ยังได้ผลักดันให้หญิงไทยในต่างประเทศมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือคนไทยด้วยกันที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ โดยพร้อมให้การสนับสนุนเครือข่ายให้มีโอกาสจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์และรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของ พม. ได้

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า เครือข่ายหญิงไทยในสหรัฐอเมริกาและนอร์เวย์ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันในวันนี้ ถือเป็นกลุ่มเครือข่ายหญิงไทยที่สำคัญกลุ่มหนึ่งที่คอยให้การสนับสนุน พม. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด เช่น เมื่อเดือนมีนาคม 2559 แพทย์หญิง สมศรี รัตนประสาทพร ได้บริจาคเงินจำนวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 523,900 บาท ผ่านมาทาง พม. เพื่อให้การช่วยเหลือทางการศึกษาของเด็กยากจนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย เป็นต้น ซึ่ง พม. ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริจาคและคัดเลือกเด็กที่จะรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส/พิการในพื้นที่ 17 จังหวัดดังกล่าว นอกจากนี้ แพทย์หญิง สมศรี ยังได้ให้การสนับสนุนคณะศิลปิน s2s ร่วมมินิคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของศิลปิน s2s ครั้งแรกในเวทีต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาอีกด้วย

ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ พม. ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายหญิงไทยในสหรัฐอเมริกาและนอร์เวย์ จึงถือโอกาสนี้นำคณะเครือข่ายหญิงไทยเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษา สายด่วน 1300 ที่สามารถโทรติดต่อได้จากต่างประเทศทั่วโลก ถือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญช่องทางหนึ่ง สำหรับหญิงไทย และคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศสำหรับการโทรปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือในเวลาที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ

นอกเหนือจากการติดต่อผ่านเว็บไซต์หญิงไทย (www.yingthai.net) และแอพพลิเคชั่นหญิงไทย ที่เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เข้าใจถึงสถานการณ์ เป็นที่พึ่งพาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และให้ความรู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งสามารถ Download ได้ โดยพิมพ์คำว่า Yingthai ได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Play Store และนอกจากนี้ คณะเครือข่ายหญิงไทยฯ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ชั้น 2 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการมอนิเตอร์ข่าวสังคม และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจบทบาทของ พม. ที่จะต้องเฝ้าระวังปัญหาสังคมต่าง ๆ ตลอดจนดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์ต่อไป พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘"

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง - เพดานโหว่แต่กำเนิด ในโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘" เพื่อขจัดปัญหาปมด้...

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง