ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มอบตราสัญลักษณ์ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" ซึ่งมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบในหลักการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแล และมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"

? ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" แล้ว ดังนี้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

2) จัดงานแถลงข่าว "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

3) จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกลั่นกรองกิจกรรมที่จะขอบรรจุในปฏิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" และการขอใช้ตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"

4) จัดทำเว็บไซต์ www.amazingthailand.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่บรรจุไว้ในปฏิทินปีท่องเที่ยวฯ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจ

?           วันนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" ตามมติของคณะรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" แก่หน่วยงานเจ้าของกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ให้บรรจุไว้ในปฏิทินปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 183 กิจกรรม โดยสามารถจัดจำแนกออกได้เป็น 16 กลุ่ม ดังนี้

?           1) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (36 กิจกรรม)
?           2) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (12 กิจกรรม)
?           3) กลุ่มการท่องเที่ยวทางน้ำ (4 กิจกรรม)
?           4) กลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงาน (1 กิจกรรม)
?           5) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (5 กิจกรรม)
?           6) กลุ่มการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน (6 กิจกรรม)
?7) กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (40 กิจกรรม)
?           8) กลุ่มการท่องเที่ยวสีเขียว (5 กิจกรรม)
?9) กลุ่มการท่องเที่ยวยามค่ำคืน (7 กิจกรรม)
?           10) กลุ่มการท่องเที่ยวศิลปะบันเทิง (16 กิจกรรม)
?           11) กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน (14 กิจกรรม)
?           12) กลุ่มการท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ (13 กิจกรรม)
?13) กลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (3 กิจกรรม)
?           14) กลุ่มกิจกรรมการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจที่ต่างประเทศ (12 กิจกรรม)

?15) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (6 กิจกรรม)

?           16) กลุ่มกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (3 กิจกรรม)?

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเนื้อไก่จำนวน 2,000 กิโลกรัม จากนายสมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนกำลังพลของกองทัพไทย...

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุม คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ขอเชิญทำข่าวการประชุม คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552...

ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนนำทัพภาคเอกชนเยือนไทย หวังกระตุ้นกระแสการเดินทางระหว่างกัน พร้อมกระชับความสัมพันธ์ 30 ปี ไทย-จีน

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--ททท. นางพรศิริ มโนหาญ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฝ่ายตลาดต่างประเทศ เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ ททท. เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องอิมพีเรียลไชน่า โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะเจ้าหน้าที่ระดับสู...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง