ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฝึกทักษะทางสังคม จิตอาสา มทร.ธัญบุรี สร้างกิจกรรมเพื่อเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--มทร.ธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาทักษะทางสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 47 คน ทำกิจกรรมจิตอาสา "โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีต่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า นโยบายหลักของทางมหาวิทยาลัย การที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริง ได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน สร้างทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา การทำจิตอาสา เป็นองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้การลงมือปฏิบัติจริง สำหรับ "โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับเด็ก ให้สนุกสนานรักในการมาโรงเรียน ส่วนตัวของนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากตัวเด็ก ลักษณะของเด็ก การปรับให้เข้ากับเด็ก เรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อเด็ก เกิดเป็นทักษะทางสังคม โดยวิชาทักษะทางสังคมเป็นวิชาบูรณาการ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การใช้ชีวิตในสังคม และการสร้างสรรค์สังคม

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาทักษะทางสังคม เล่าว่า ในการจัดการเรียนสอนและการจัดทำโครงการ เพื่อเสริมพัฒนาการต่างๆ ที่สามารถทำให้เด็กกล้าแสดงออก การมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ส่งผลให้เด็กๆ เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีในสังคม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานเป็นทีม และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคม นอกจากสังคมในมหาวิทยาลัย

นางอุบล รังสิมันตุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เล่าว่า โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 มีคุณครูทั้งหมด 4 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเคหะคลองหก ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของชุมชนเคหะคลองหก ในการลงจิตอาสาทำกิจกรรมของนักศึกษาในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีนักศึกษาได้ลงมือทำ เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่ดี โดยตัวของตัวกิจกรรมสนุกเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้

"เบนซ์" นางสาวพันธ์ทวี เชาว์ไวย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ก่อนที่จะลงพื้นที่ ได้มีการสำรวจหาข้อมูล ซึ่งจากการสำรวจในชุมชนเคหะคลองหก จึงได้นำข้อมูลไปปรึกษาหารือ และมีข้อสรุปในการทำจิตอาสาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอาสากิจกรรมแรกที่ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ จึงได้ประชุมและวางแผนการทำกิจกรรมและนำกิจกรรมไปปรึกษากับคุณครูที่โรงเรียนได้ข้อสรุป เป็นทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมาเล่นกันเถอะ กิจกรรมถังขยะมหาสนุก กิจกรรมสวนสัตว์มหาสนุก กิจกรรมสีสันหรรษา และกิจกรรมแสดงละคร โดยแต่ละกิจกรรมจะเสริมทักษะให้กับน้องๆ

"แมน" นายฤกษชัยรัตน์ พึ่งศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับเด็กๆ วันนี้ เข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น วิธีการปรับตัว การพูดจากับเด็ก กล้าที่จะแสดงออก ต้องมีความมั่นใจที่จะกล้าพูดกับเด็ก ควบคุมอารมณ์ ฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยความรู้ที่ได้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้ามีโอกาสอยากจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้กับเด็กๆ อีก

ทักษะทางสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตในสังคม ดังนั้นการฝึกการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าที่บัณฑิตต้องมี การปลูกฝังผ่านโครงการและกิจกรรมเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเช่นเดียวกับ โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวซุบซิบ: โต๋-ศักดิ์สิทธิ เวชสุภาพร เพิ่งคว้าปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ เอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ โต๋ - ศักดิ์สิทธิ เวชสุภาพร ที่เพิ่งคว้าปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ เอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC ) งานนี้ต้องยกนิ้วให้เพราะโต๋เล่นคว้าเกียรตินิยมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.81 เหรียญทองอันดับ 1 ขอ...

ฟ็อกซ์ เอ็มบีเอ ติดอันดับท็อป 15 โรงเรียนธุรกิจที่มี "ประสบการณ์ในระดับนานาชาติ" จากนสพ.ไฟแนนเชียล ไทม์

ฟิลาเดลเฟีย--(บิสิเนส ไวร์)--30 ม.ค.2548 โรงเรียนบริหารธุรกิจฟ็อกซ์ แห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิล (The Fox School of Business and Management at Temple University) ซึ่งเป็นโรงเรียนธุรกิจเพียงแห่งเดียวของสหรัฐอเมริกาที่เปิดหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศในอินเดีย ได้ร...

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง