ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีซีดีซี จับมือ บริติช เคานซิล ดันยุทธศาสตร์ ย่านสร้างสรรค์ไทย ถอดแบบโมเดลประเทศอังกฤษ พร้อมชี้ไทยมีศักยภาพสูงในภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ บริติช เคานซิล (British Council) องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ผลักดันยุทธศาสตร์ "ย่านสร้างสรรค์ไทย" และ "ครีเอทีฟฮับ" ระดับภูมิภาคเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเผยจุดเด่นของประเทศไทยว่ามีความชัดเจนในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงนโยบายของประเทศ ยังเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และยังมีการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ที่ทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟฮับ (Creative Hub) หรือศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนเป็นกลไกที่จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นแนวหน้าด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคผ่านความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรและนานาประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา "การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์" ถอดรหัสกรณีศึกษาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในนานาประเทศ ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจประเทศนั้น หนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญ คือ การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ โดยการจะประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน จึงทำให้เกิดการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ "ย่านสร้างสรรค์ของไทย" และกลายเป็น "ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์" (Creative Hub) ในระดับภูมิภาคต่อไป โดยล่าสุด ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้ร่วมมือกับ บริติช เคานซิล (British Council) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร แลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน งานสัมมนา "การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์" เพื่อถอดองค์ความรู้ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในนานาประเทศ โดยเฉพาะ สหราชอาณาจักร เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการเติบโต และพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายกิตติรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจสำคัญของย่านสร้างสรรค์ คือ การผสานความคิด ทัศนคติ และวิถีชีวิตของผู้คนในย่าน ที่รวมตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยเดิม ผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่สนใจในย่านนั้นๆ ให้มีความเข้าใจ ความคิดเห็น และเป้าหมายในการพัฒนาย่านดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถหาเอกลักษณ์ ความถนัดเฉพาะทางที่มีร่วมกันและต่อยอดให้เกิดเป็นความเข้มแข็งของย่านต่อไป โดยจากงานวิจัยพบว่า ปัจจัย9 สิ่งที่จะผลักดันให้เกิดความสร้างสรรค์ที่จะนำมาซึ่งย่านสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1) เครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน 2) องค์กรหรือสถาบันทางวัฒนธรรมในพื้นที่ 3) โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ของย่าน การให้ประโยชน์ทางระบบภาษี และการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ 4) ที่อยู่อาศัยและที่ทำงานสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5) เครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบุคลากรสร้างสรรค์ 6) ระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ภายในพื้นที่ 7) โครงการและสถานที่เพื่อการบ่มเพาะทักษะ 8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับย่าน 9) กลไกสนับสนุนทางการเงิน และการให้สิทธิประโยชน์

มร.แอนดรูว์ กลาส (Mr. Andrew Glass OBE) ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและผู้คนทั่วโลก เราดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 65 ปี และในปีนี้จนถึงปี 2020 กลยุทธ์ในการดำเนินงานของเราจะมุ่งเน้นใน 3 เรื่องหลักคือ การพัฒนาภาษาอังกฤษของคนในประเทศ การพัฒนาอุดมศึกษาและงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อความสอดคล้องกับโมเดลพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำระดับโลกด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมีประวัติความสำเร็จอันยาวนาน การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต่ปี 1997 นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมูลค่ากว่า 8,700 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 10 ล้านปอนด์ต่อชั่วโมง ในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าอุตสาหกรรมยานยนตร์และอุตสาหกรรมการบิน

แผนกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของบริติช เคานซิล ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ พันธมิตรหลักในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเราในประเทศไทยคือ ทีซีดีซี การจัดงานสัมมนาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์จากหลากหลายประเทศเพื่อทำความเข้าใจกับนิยาม บทบาทของศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และความสำคัญของพื้นที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม

นอกจากนี้ บริติช เคานซิล ยังได้จัดทำ คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ (Creative HubKit) และแผนที่ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Creative Hubs Mapping Report) เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคต่อไป นอกเหนือไปจากการอบรม สัมมนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพื้นที่สร้างสรรค์ระหว่างสหราชอาณาจักรและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ งานสัมมนา "การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์" จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัว ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center: TCDC หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น ...

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์ Super Lynx 300

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วันนี้ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘) พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน รับมอบเฮลิคอปเตอร์ Super Lynx 300 จำนวน ๒ เครื่อง จากผู้แทนบริษัท Westland Helicopter Limited ประเทศสหราชอาณาจักร บนเรือหลวงตา...

Virtual communities for teachers and students on our new website, www.montageplus.co.uk/thailand

montageTHAILAND is a new and innovative web-based communications environment created and managed by the British Council and Ministry of Education to facilitate international schools link between teachers and students. The core of the programme is the port...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง