ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โรบินสัน และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มอบสนามเด็กเล่นแก่น้องๆ ในกิจกรรม โรบินสันทำดี...เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--โรบินสัน

โรบินสัน และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล รวมพลังสร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข เสริมสร้างพัฒนาการ และสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่น้องๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม "โรบินสันทำดี...เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู"

เพราะ 'การเล่น' ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สำหรับเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สมอง และจิตใจ รวมทั้งสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ โรบินสัน จึงรวมพลังนักช้อปที่ช้อปรองเท้า 'บาโอจิ' ในแคมเปญ RobinsOn Athleisure" (โรบินส์ ออน แอธเลเชอร์) ระหว่างวันที่ 3 – 23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข เสริมสร้างพัฒนาการ และสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการนำรายได้ ส่วนหนึ่งจากแคมเปญฯ เป็นจำนวนเงินกว่า 300,000 บาท ไปปรับปรุง 'สนามเด็กเล่น' แก่น้องๆ โรงเรียนวัดชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม 'โรบินสันทำดี...เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู' โดยโรงเรียนวัดชะอวดเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียน ประชารัฐ ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีเขตพื้นที่บริการคือ หมู่ 1 และ หมู่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลจำนวน 125 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย เนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานหาเลี้ยงชีพในต่างจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ รวมทั้งขาดโอกาสที่สำคัญหลายๆ ด้าน อีกทั้งในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนยังประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่วัสดุอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน รวมทั้งขวัญและกำลังใจของครูและนักเรียนเป็นอย่างมากอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศการส่งมอบสนามเด็กเล่นในกิจกรรม 'โรบินสันทำดี...เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู' เต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดชะอวด โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งจากทีมผู้บริหาร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกาญจนา พรหมมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าแฟชั่นกีฬา รองเท้า และเด็ก คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คุณจุฬารัตน์ ปานเมือง ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช คุณยงยศ เหลี่ยงตระกูลชัย ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ สาขานครศรีธรรมราช และพนักงานจิตอาสาทั้งจากโรบินสันและบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ เซ็นทรัลพัฒนา ซูเปอร์สปอร์ต ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ที่มาร่วมกิจกรรมส่งมอบสนามเด็กเล่นแก่น้องๆ อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณไพบูลย์ นาคทิพย์ภิมาน นายอำเภอ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และคุณบุญนาค กำนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชะอวด ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้เหล่าผู้ใหญ่ใจดียังได้ร่วมปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม ด้วยการทาสีเครื่องเล่นชุดเก่าทาสีล้อยางรอบสนามเด็กเล่น ทาสีปูกระเบื้องและปรับปรุงหอพระ ทาสีที่นั่งพักและพื้นที่ภายในโรงเรียน ซ่อมแซมและทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงเรียน รวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ และผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างด้านโภชนาการให้แก่น้องๆ อีกทั้งยังมีบริการตัดผม และปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อย แก่น้องๆ อีกด้วย

คุณกาญจนา พรหมมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าแฟชั่นกีฬา รองเท้า บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรบินสัน มุ่งเน้นในการพัฒนาและสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาโดยตลอด รวมทั้งกิจกรรมล่าสุดอย่าง 'โรบินสันทำดี...เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู' ที่เราร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรบินสันได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของ 'สนามเด็กเล่น' ที่จะช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของน้องๆ เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้น้องๆ เยาวชน รู้จักเรื่องระเบียบวินัย และการเข้าสังคม รวมทั้งรู้จักการแบ่งปันแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยผลิตเยาวชนคุณภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืนนั่นเอง"

ด้าน คุณบุญนาค กำนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชะอวด กล่าวถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา โรงเรียนของเราถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่ อุปกรณ์การเรียน และพื้นที่ของโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้ทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ และเด็กนักเรียนเสียขวัญเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเราก็ได้รับงบประมาณช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายของโรงเรียน แต่ก็มีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะจุดสันทนาการอย่าง 'สนามเด็กเล่น' วันนี้ผมจึงรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจแทนทุกๆ คนในโรงเรียน ต้องขอขอบคุณทางโรบินสันที่ได้มาปรับปรุง 'สนามเด็กเล่น' รวมทั้งช่วยกันซ่อมแซม ทาสี และทำความสะอาดโรงเรียน ผมได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขามีความสุขที่ได้เห็นโรงเรียนกลับมาน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่พวกท่านทำนอกจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ นักเรียนแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอย่างพวกเราด้วยครับ"

ปิดท้ายด้วยความรู้สึกของตัวแทนนักเรียน ด.ญ. เสน่ห์จันทร์ แสงสุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กล่าวถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มว่า "ก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนของหนูถูกน้ำท่วม หนูรู้สึกเสียใจมาก และกลัวว่าจะไม่มีที่ให้พวกหนูเรียนหนังสือ ไม่มีสนามเด็กเล่นให้น้องๆ เล่น วันนี้หนูจึงดีใจและมีความสุขมากที่เห็นพวกพี่ๆ โรบินสันไม่ทอดทิ้งเด็กๆ อย่างพวกหนู ต้องขอบคุณพี่ๆ ที่เดินทางไกลมาทำ 'สนามเด็กเล่น' และช่วยกันซ่อมแซม ทาสี ทำความสะอาดโรงเรียนของหนูในวันนี้ หลังจากนี้หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียน และจะช่วยกันกับพี่ๆ น้องๆ ดูแล 'สนามเด็กเล่น' และโรงเรียนให้น่าอยู่ตลอดไปค่ะ"

การมอบ 'สนามเด็กเล่น' ในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่การเติมเต็มให้โลกวัยเยาว์ของน้องๆ มีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้น แต่เป็นเสมือนการส่งมอบพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สมอง อารมณ์และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

H2O Plus ประกาศแต่งตั้ง CMG เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--เซ็นทรัลเทรดดิ้ง มร.โรเจอร์ เอช มาร์คส ประธานกรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ บริษัท H2O Plus L.P. ได้แถลงข่าวประกาศแต่งตั้งบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอช ทู โอ พลัส อย่างเป...

ททท.สำนักงานภาคใต้เขต 2 จัดกิจกรรมวันธรรมดา ที่ไม่ธรรมดาสู่ ผืนป่ากรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคใต้เขต 2 รวมตัวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหาดใหญ่เคลื่อนตัวสู่ผืนป่ากรุงชิง ในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม และ27-28 กันยายน 2548 ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง