ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นานมีบุ๊คส์ จัดอบรม ต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เสริมอาวุธให้ครูมีเครื่องมือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--นานมีบุ๊คส์

STEM ศึกษาเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ผนวกเอาความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน สู่การพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ แต่เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไทยแลนด์ยุค 4.0 อย่างรอบด้าน จึงได้พัฒนาการสอน STEM สู่ STEAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างไม่หยุดนิ่ง

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จึงได้จัดโครงการหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ในหัวข้อ "ต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้STEM สู่ STREAM Approach" หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา พร้อมทั้งประยุกต์ใช้รับมือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้จริง รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ผ่านกิจกรรมแบบ Hands-on โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมให้กับครูไทยถึง 15 รุ่น

ภีมวัจน์ ธรรมใจ วิทยากร นักวิชาการคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า "สำหรับการอบรมในการอบรมหัวข้อนี้ เป็นการต่อยอด STEM ซึ่งเราก็ได้เผยแพร่กันมาพอสมควรแล้ว ไปสู่องค์ความรู้แบบ STREAM เป็นการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้อื่น โดยเพิ่มตัว R นั่นคือ Readingการอ่าน โดยเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ และตัว A องค์ความรู้เรื่องของ Art ศิลปศาสตร์ประยุกต์เข้ามา ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ เพื่อให้คุณครูมีความเข้าใจแนวทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น"

ด้าน ดร.อลงกต ใหม่ด้วง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิทยากรอีกท่านที่มาให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ เผยว่า"เป้าหมายในการการจัดการอบรมครั้งนี้ ผมหวังว่าเพื่อนครูที่เข้าร่วมอบรม จะได้เห็นภาพของการพัฒนาทั้งกิจกรรมSTEM และต่อยอดให้เป็น STREAM เต็มรูปแบบ ทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนด้วย ถ้านักเรียนของเราได้ฝึกสิ่งเหล่านี้ เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนจะได้รับความรู้ และจะมีทักษะการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้ ถ้าอนาคตต่อไปหลังจากจบการศึกษาแล้ว ไปทำอาชีพต่างๆ เราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมายครับ"

กิจกรรมในหลักสูตรสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนนำไปบูรณาการในชั้นเรียนได้จริง อาทิ กิจกรรมไข่อะไรเอ่ย ใช้ทักษะคิด วิเคราะห์ แยกแยะไข่ดิบและไข่ต้ม เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ระดมสมองค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง ผ่านวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมแบ่งขนมปัง ให้คุณครูในกลุ่มแบ่งขนมปังออกเป็น 4 ส่วน ในรูปแบบไม่ซ้ำใคร พร้อมนำเสนออย่างฉีกกรอบการเรียนรู้ กิจกรรมจุมากจัง ใช้ทักษะศิลปะออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ และสร้างวัสดุเพื่อกักเก็บเมล็ดถั่วเขียว โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตมาเป็นแนวทางการออกแบบ กิจกรรมไข่ไม่แตก ฝึกกระบวนการสมอง ใช้ไอเดียสุดสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มไข่ เพื่อไม่ให้ตกแตกเมื่อโยนจากที่สูง ด้วยกระดาษธรรมดาๆ สามารถแปรรูปได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว โดยทุกกิจกรรมล้วนส่งเสริมทักษะศิลปะประยุกต์และการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลกว่าใคร

สุธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ คุณครูผู้สอนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวัดชัยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า "ก่อนหน้านี้เคยศึกษาเรื่องของ STEM มาพอสมควร จึงสนใจหลักสูตรSTREAM เพื่อต่อยอดจากความรู้เดิม เพราะถ้าเราสามารถนำกระบวนการที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียน เขาจะมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติได้ดีขึ้น เช่น กิจกรรมไข่ไม่แตก ที่วิทยากรให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มไข่ไม่ให้แตก ทำให้ได้ใช้ไอเดียออกแบบและแชร์ความคิดกับครูท่านอื่นๆ ทำให้ได้ทั้งทักษะสมอง พัฒนาความคิด และทักษะชีวิต เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะจะนำไปใช้กับเด็กได้ เพราะในการสอนระดับปฐมวัย เราต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายสำหรับเด็กในวัยนี้ เพื่อเพิ่มพูนทั้งความสุข และได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วยค่ะ"

สำหรับการอบรมโครงการหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น เปิดอบรมและออกแบบหลักสูตรสำหรับคุณครูตลอดปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณฎามา โทร. 02-662-3000 ต่อ 4425, คุณชัญญา ต่อ 5226, คุณสกลรัตน์ ต่อ 4408 e-mail: nittaya@nanmeebooks.com หรือ Call Center 02-662-3000 กด 0 และ www.nanmeebooks.comหรือ www.facebook.com/nanmeebooksfan


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สกศ.ปิ๊งไอเดีย "ตลาดนัดความรู้" หวังร.ร.จิระศาสตร์ฯนำร่องเครือข่ายจัดการเรียนรู้

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สคส. ในการจัดงานตลาดนัดความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการเป็นเครื...

กลุ่มบริษัทฮอนด้า ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดี "เปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับฮอนด้า"

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ ด้วยกลุ่มบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย มีนโยบายทางสังคมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว...

กทม. ดึงภาคเอกชนหนุนการศึกษาไทยผ่านไอซีที ทรูเดินหน้ารับนโยบาย สนับสนุนไฮ-สปีด ถ่ายทอดสด "ผู้ว่าฯ กทม. ออนไลน์วันเปิดเทอม"

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยกระดับการศึกษาไทย ผลักดันนโยบายนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่กระบวนการเรียนรู้แก่โรงเรียน กว่า 420 แห่งในสังกัดกทม. สนับสนุนงานใหญ่ครั้งแรกของวงการศึกษาไทย ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง