ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส ร่วมกับ องค์กรดูแลผู้สูงวัยชั้นนำจากออสเตรเลีย จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Active Ageing : Learning from Our Friends มุ่งนำร่องแนวทางทุกมิติ สร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--เดอะฟิฟธ์ เธอร์สเดย์ ครีเอชั่น

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส ผู้ดำเนินงานสถานสงเคราะห์หญิงชราบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ และ Resthaven Incorporated (เรสต์เฮเวน อินคอร์ปอเรเต็ด) องค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้ให้บริการดูแลผู้ สูงวัยชั้นนำประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับพันธมิตร สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, การบินไทย, ทีวีสีช่อง 3, นสพ.เดลินิวส์, และนิตยสารโอลั้นลา จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "Active Ageing : Learning from Our Friends สูงวัยอย่างมีคุณภาพ" ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเฮลธ์แคร์ และ Aged Care มืออาชีพ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุครบทุกมิติตามแนวคิด Active Ageing หวังสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมั่นคง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

อรรณพ จิรกิติ ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากจำนวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นเมื่อเทียบสัดส่วนคนทั้งประเทศ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้ก่อเกิดขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิงชราไร้ที่พึ่ง และผู้สูงวัยในสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบ้านที่ดีเลิศสำหรับการอยู่อาศัย การทำงาน และการเพิ่มพูนความรู้ โดยการทำงานร่วมกับ Resthaven Incorporated องค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงวัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลียในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติให้กับผู้สูงวัย

ล่าสุด มูลนิธิบ้านสุทธาวาส จับมือ Resthaven Incorporated จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "Active Ageing : Learning from Our Friends สูงวัยอย่างมีคุณภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคุณภาพครบทุกมิติ ทั้งแนวทางการกำหนดนโยบาย, แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข, การบริหาร และการสร้างจิตอาสา จากการระดมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าจากออสเตรเลีย มาต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้พยาบาล แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลากรในวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งคณาจารย์สาขาต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของการดูแลผู้สูงวัยตามแนวคิดActive Ageing ได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริง

"ออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความใส่ใจและชัดเจนกับนโยบายการดูแลสังคมผู้สูงวัยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดองค์กรดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 80 ปี หัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรผู้สูงวัยในออสเตรเลียดำเนินไปอย่างแข็งแรง ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มาจากรากฐานการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าในตัวเองและแสดงศักยภาพนั้นออกมา ตามแนวคิด Active Ageing ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ดีที่เราควรนำมาศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาแนวทางดูแลผู้สูงวัยในเมืองไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ"

ริชาร์ด เฮิร์น (Richard Hearn) Chief Executive Officer ของ Resthaven Incorporated กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพในการดูแล เป็นประเด็นสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในออสเตรเลีย แต่ทุกวันนี้ผู้สูงอายุกำลังบอกกับเราว่า การเพิ่มคุณภาพในการดูแลนั้นยังไม่แน่ว่าจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต ประเด็นที่เด่นชัดด้านนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้เมื่อเกษียณอายุ การดูแลผู้สูงอายุ และข้อพิจารณาด้านสุขภาพ รวมไปถึงแนวความคิดเรื่องการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต่างๆ เหล่านี้คือความท้าทายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมามองผู้สูงอายุในกรอบที่สมบูรณ์มากขึ้น

"การส่งเสริมแนวคิดการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing) คือแนวคิดองค์รวม ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการมีสุขภาพดี สนับสนุนให้ผู้สูงวัยสามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างอิสระ มีความเป็นอยู่ที่ดี ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสังคม เพราะผู้สูงอายุต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ต่างจากคนหนุ่มสาว และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบอนาคตของพวกเขาเอง"

จากแนวทางที่กล่าวมานี้ คงไม่มีสิ่งใดพิสูจน์ได้ดีไปกว่า การบอกเล่าจากผู้สูงวัยที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวคิด 'สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing)' อย่าง คุณสอางค์ ชุ่มชอบ คุณยายวัย 85 ปี ผู้เป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นจิตอาสาบ้านสุทธาวาสแห่งนี้มาตลอด 3 ปีอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้คุณยายสอางค์ยังเป็นจิตอาสามูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์มาเป็นเวลา 10 ปี

คุณยายสอางค์เล่าว่า การเข้ามาอยู่ภายในบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปลี่ยนชีวิตจากเดิม กลายเป็นคนมีระเบียบมากขึ้น ทั้งการทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อน เพราะมีทั้งแผนกสุขภาพ และนักกายภาพบำบัดคอยช่วยแนะนำ อีกทั้งได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องกัวลกับอนาคต เพราะได้มอบชีวิตไว้กับบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว เพื่อบั้นปลายชีวิตที่มีความสุข สงบ

"ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ของบ้านสุทธาวาสทำงานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงหน้าที่ แต่มีความเป็นจิตอาสาอยู่ในจิตใจของทุกคน ทำให้สัมผัสได้ถึงความจริงใจ เมื่อวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเป็นผู้ให้นั้น ทำให้รู้สึกมีความสุขยิ่งกว่าการเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียว เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เพราะการทำความดีนั้น ผู้ทำจะเกิดความสุขใจ แม้ไม่ได้อะไรตอบแทน"

สำหรับงานสัมมนา Active Ageing : Learning from Our Friends สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา มาบรรยายในหลากหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing), คุณภาพแท้จริงของการดูแลผู้สูงอายุ, Viva Volunteers,การสูงอายุอย่างมีสุขภาพดี, ชีวิตที่สมบูรณ์สำหรับผู้สูงอายุ และความเป็นผู้นำด้านการพยาบาลและระบบการจัดการทางคลินิก มีลักษณะอย่างไร? โดยในงานได้รับความสนใจจากผู้ร่วมฟังสัมมนากว่า 500 ท่าน จากหน่วยงานต่างๆ 150 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย และสมาคมต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 02-632-1199 Ext. 105 หรือwww.sudthavas.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รมว.พม. แนะสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เข้มไม่เครียด พร้อมจับมือ รพ.ตำรวจ นำร่องโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ ก่อนขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมกิจกรรมในโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "ผู้สูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ" พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่พลตำรวจเอก อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา...

ภาพข่าว: เทรน จัดสัมมนาระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ เทรน (ประเทศไทย) นำโดยนายสุริชัย ภัทรกิจนิรันดร์ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย/อินโดจีน เทรน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง Save Energy and the Environme...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง